Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Recep Karahan

Dosya
Üzgünüz, bir şey bulunamadı.

Hakkımda

Recep Karahan

A igu

İSG Uzmanı · Occupational Safety Health Specialist · Occupational Health and Safety Specialist

Sorumlu ISG uzmanı olarak çeşitli firmalarda denetimlerin gerçekleştirilmesi ve risk analizlerinin yapılması. Denetimler ve risk analizlerinde tespit edilen açık noktalarla ilgili olarak gereken aksiyonların alınması ve terminlere uygunluğun takibinin sağlanması.
Yasal mevzuatlara uyum ile ilgili olarak firmalarla gereken kontrollerin sağlanması, çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yasal mevzuatlara uyum konusunda gereken aksiyonların firma sorumlularınca alınmasının sağlanması, takibinin gerçekleştirilmesi.
ISG Kurul Toplantılarının planlanması, kurul kararlarının raporlanarak gerekli aksiyonların terminlerine uygun şekilde takibinin sağlanması.
Personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesi. Yapılan işe özel olarak personellere ek eğitimlerin verilmesi ve olası risklerin aktarılması. İş güvenliği kültürünün firmalar genelinde oluşturulması amacıyla zorunlu eğitimlerin yanı sıra ek bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.
İş Müfettişi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde firmalara gerekli desteğin sağlanması, iş müfettişi tarafından gerçekleştirilen denetimlere katılımın sağlanması ve tespit edilen uygunsuzluklar için gerekli aksiyon planlarının oluşturulması, ilgililerle paylaşılması ve takibinin sağlanması...

Medya

Arkadaşlar

Araç çubuğuna atla