Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Recep Karahan

Sektörel uzmanlığa ihtiyacımız var, mutlaka geçilmeli...

Emekli de olsanız sigortasız çalışmayın. Sigortasız çalışanların iş güvencesi yoktur. Kıdem ve ihbar tazminatı için dava açılması gerekecektir. İş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda rapor parası almanız imkansız hale gelebilir. Emekli olduktan sonra çalışanların emekli aylığı kesilmez. Emekli çalışandan daha az sigorta primi kesildiği için ücretleri daha fazla olmaktadır.

Başarılı hazırlanmış bir çalışma. Teşekkürler

Bir yerde okumuştum. Konuyla da ilgili hissettim. İnşallah doğru yerde paylaşıyorum; İş kazası ve meslek hastalığını kapsayan bir durum söz konusu değilse, rapor almaları durumunda emekli olmadan çalışanlar gibi SGK tarafından ödenen rapor parasını alamazlar. Bilindiği üzere emekli olmamış normal olarak çalışanlar, iş kazası veya meslek hastalığı olsun olmasın...

İş kazasının 4/a’lıları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, 4(b)’lilerin kendileri tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da...

Please wait...

Hakkımda

Recep Karahan

A igu

İSG Uzmanı · Occupational Safety Health Specialist · Occupational Health and Safety Specialist

Sorumlu ISG uzmanı olarak çeşitli firmalarda denetimlerin gerçekleştirilmesi ve risk analizlerinin yapılması. Denetimler ve risk analizlerinde tespit edilen açık noktalarla ilgili olarak gereken aksiyonların alınması ve terminlere uygunluğun takibinin sağlanması.
Yasal mevzuatlara uyum ile ilgili olarak firmalarla gereken kontrollerin sağlanması, çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yasal mevzuatlara uyum konusunda gereken aksiyonların firma sorumlularınca alınmasının sağlanması, takibinin gerçekleştirilmesi.
ISG Kurul Toplantılarının planlanması, kurul kararlarının raporlanarak gerekli aksiyonların terminlerine uygun şekilde takibinin sağlanması.
Personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesi. Yapılan işe özel olarak personellere ek eğitimlerin verilmesi ve olası risklerin aktarılması. İş güvenliği kültürünün firmalar genelinde oluşturulması amacıyla zorunlu eğitimlerin yanı sıra ek bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.
İş Müfettişi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde firmalara gerekli desteğin sağlanması, iş müfettişi tarafından gerçekleştirilen denetimlere katılımın sağlanması ve tespit edilen uygunsuzluklar için gerekli aksiyon planlarının oluşturulması, ilgililerle paylaşılması ve takibinin sağlanması...

Medya

Arkadaşlar

Araç çubuğuna atla