Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

İSG Bloğu

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu hakkında açılmış olan İSG Bloğumuz…

2022 yılı iş güvenliği verileri

2022 yılı iş güvenliği verileri SGK tarafından açıklandı. Buna göre 4-a ve 4-b kapsamında 2022 yılında toplam 589.258 iş kazası meydana geldi. İş kazası veya…

Tamir Bakım Hizmeti Tamircin Burada Başladı

Tamir bakım hizmeti, imalat montaj demontaj hizmeti, nakliyat, taşıma, çekici ve temizlik hizmeti uygulaması Tamircin Burada başladı. Tamir Bakım Hizmeti Tamir bakım hizmeti, yenileme, imalat,…

İSG Sınav Takvimi 2023 Yılı

İSG Sınav Takvimi 2023 Yılı,  iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli adayları için 06 Mayıs 2023 ve 10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacaktır.…

İsg belge ve vize ücretleri 2023 yılı

OSGB, Eğitim kurumu isg profesyonelleri için isg belge ve vize ücretleri 2023 yılı değerlendirme oranında zam yapıldı. İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri –…

2023 yılı idari para cezaları

2023 yılı idari para cezaları belirlendi. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun…

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği

Kaynak İşlerinde iş güvenliği ile kaynakla çalışırken alınacak önlemler ve KKD’ler sayesinde yaşanan iş kazalarının da önüne geçilebilir. (daha&helliip;)

Tediye nedir?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek…

İş hayatında mobbing

Günümüzde, iş hayatı ve iş hayatındaki ilişkiler konusunda toplum daha bilinçli bir halde olup, bu bilincin dışavurumu olarak nitelenebilecek çıktılardan biri de “mobbing” kavramıdır. Mobbing…

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri ile 2012 yılından günümüze kadar yaşanan iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve kayıp günlere ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri SGK tarafından açıklandı. Buna göre 4-a ve 4-b kapsamında 2021 yılında toplam 511.084 iş kazası meydana geldi. İş…

İş Güvenliği Uzmanı & İşyeri Hekimi

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri listeledik. İş  güvenliği uzmanı, iş yerinin süre gelen günlük koşullarında mesleki risklerin araştırılması, kişisel hata…

İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri

Amerikalı yazar Herbert William HEINRICH; herhangi bir alanda yürütülecek, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının 10 prensip üzerinde yapılmasını önermektedir. Bu prensipler; İş Sağlığı ve Güvenliği…

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihi

İş sağlığı ve güvenliğinin tarihi, günlük yaşantımıza yeni kazandırılan bir kavram olsa da varoluşu insanların yerleşik hayata geçişi, birlikte yaşamayı öğrenmesi kadar eskidir. Örgütsel davranış…

Makine Koruyucuları ve İş Güvenliği

Makine Koruyucuları ve İş Güvenliği, adından anlaşıldığının tersine makineyi korumak için kullanılan aparatlar değil insanı makinenin tehlikelerinden korumak için kullanılan aparatları tanımlar. (daha&helliip;)

Son 8 yılda en az 513 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Son 8 yılda en az 513 çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, çocuk işçiliğinin artması karşısında gereken önlemlerin…

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Asbestin fiziksel ve kimyasal özellikleri seramik lifler, metalik olmayan inorganik malzemelerdir. Oksitler, nitritler ve karbitler seramik malzemelerin esasını oluştururlar. (daha&helliip;)

İdari Para Cezaları – 2022

İdari para cezaları 2022 yılı için belirlendi. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği…

2022 yılı isg belge ve vize ücretleri belli oldu!

OSGB, Eğitim kurumu isg profesyonelleri için 2022 yılı belge ve vize ücretlerine 2022 yılı değerlendirme oranında zam yapıldı. İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri-2022…

2022 yılı isg sınav takvimi

2022 yılı  isg sınav takvimi,  iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli adayları için 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır. (daha&helliip;)

2022 yılı ödenek ve primler belli oldu

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen kişilerin hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği arttı. (daha&helliip;)

OSGB Hizmetleri

Türkiye’nin en kapsamlı osgb hizmetleri modülü 20.12.2021 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. OSGB Hizmetleri uygulaması ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti veren profesyonel OSGB firmalarından gelen…

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen…

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenleri maddeler halinde aşağıda bulabilirsiniz. (daha&helliip;)

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği 2020

2020 yılı iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği, SGK verilerine göre hazırlanmış olup, 2020 yılında toplam 1.245 çalışanımız iş cinayetlerinde ya da meslek hastalıklarında yaşamını…