Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Hit-10

Madencilik Sektöründe İş Kazaları

Madencilik Sektöründe İş Kazaları ile ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporlarında yazılanlar yürekleri dağlamaktadır (daha&helliip;)

İş Kazalarına Neden Olan Tehlikeli Hareketler

İş kazalarına neden olan tehlikeli hareketler sonucu yaralanan ya da yitirilen insan yaşamlarının değerini ölçmek ve hiç bir…

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, şirketlerin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında şemsiye görevi yapar.…

Çalışma Yeri Ergonomisi

Çalışma yeri ergonomisi, bir iş sistemi içinde insanın görevlendirildiği alandır. Çevre koşulları ise, iş sistemini etkileyen ve bazı…

OSGB Nasıl Kurulur?

OSGB Nasıl Kurulur? sorusu son dönemde en çok cevabı aranan sorular arasında oldu. Bu konu hakkında yeterli bilgiye…

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları

İş sağlığı ve güvenliğinin hukuki dayanakları, temelde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinin esas konusunu oluşturmaktadır. (daha&helliip;)

Asbest Nasıl Anlaşılır?

Asbest göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile belirti verir. Olguların yüzde 95’inde başlangıçta akciğer zarında sıvı mevcuttur. Öksürük,…

İş Güvenliği İşaretleri

İş Güvenliği İşaretleri, 3 ana başlık altında incelenebilir; Yasaklayıcı işaretler, emredici işaretler ve uyarıcı işaretler. Bunların haricinde bir…

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur? sorusu son yıllarda en çok karşılaşılan bir soru. Biz de konu ile ilgili…

Yüksek Gerilimli Ortamlarda İş Güvenliği

Yüksek gerilimli ortamlarda çalışmalar sırasında iş güvenliği sağlamak amacıyla 5 adımın sağlanması gerekmektedir. Bu 5 kural yüksek gerilim…

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri, işin  mahiyeti, iş yükü ve temposu, iş programı, ilişkiler ve kariyere göre değişiklik…

Demir Çelik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Demir Çelik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışma şartları ‘ağır’ olarak kabul edilen endüstrilerden biridir. Ağır ve son…

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

Çok Kriterli Karar Verme teknikleri (ÇKKV), 1960‟lı yıllarda karar verme işlemlerine yardımcı olacak bir takım tekniklere ihtiyaç duyulmasıyla…

Ventilsiz Toz Maskesi Nasıl Seçilir?

Ventilsiz Toz Maskesi yanlış seçilirse ciddi sağlık risklerine ve hastalıklara sebep olabilir. Uygun solunum seçiminde NKF (nominal koruma…

İnşaatlarda Alınacak Asgari Güvenlik Önlemleri

İnşaatlarda Alınacak Asgari Güvenlik Önlemleri ile ilgili olarak NİG ekibinin hazırladığı kapsamlı çalışmaya aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Mobbing: Psikolojik Terör!

Mobbing Psikolojik Terör; günümüzde oldukça sık karşılaşılan ancak ne olduğu pek bilinmeyen mobbing, sosyal yaşantının olduğu her yerde…

İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususları ana başlıklar halinde sıraladık. (daha&helliip;)

İşyeri Hekimi Kimdir

İşyeri hekimi, herhangi bir işyerinde çalışan işçilerin işe bağlı olan sağlık problemleri ya da meslek hastalıkları veya kazaların…
Araç çubuğuna atla