Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Çalışma Usulleri

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler neyi tanımlar

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Doğru! Yanlış!

DSP ‘ler sadece çok tehlikeli sınıfta görev alır

Çok kolay alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

Doğru! Yanlış!

Benzen’de mesleki maruziyet sınır değeri kaçtır

Benzen Türevleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için aşağıdaki kriterlerden hangisi yanlıştır

6331 Sayılı Kanun'a Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara

Türkiye’ninde onayladığı ILO Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin numarası kaçtır?

Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi
Doğru! Yanlış!

50 çalışanı olan çok tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

İş Kanununa göre kıdem tazminatında zaman aşımı süresi kaç yıldır?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık 4

Özel durumlar hariç, kadın çalışanlar gece postalarında en fazla kaç saat çalıştırılırlar?

Doğru! Yanlış!

“Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.”hangi tehlike bölgesine girer?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Gürültüde En düşük maruziyet eylem değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Gürültü Kontrol Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde fazla mesai yapılması yasaktır

Doğru! Yanlış!

Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri hangi işaretle gösterilir

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı A Sınıfı
Doğru! Yanlış!

İşveren, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri’nin kısaltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Askerî işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi kim tarafından yapılır

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık 5

Aşağıdakilerden hangisi solunum grubuna ait KKD grubuna girmez

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

İSG Kurulu oluşturmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

İşyeri Binalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz

Sondajla maden çıkartılan işyerlerinde İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet durumunda çalışanın tıbbi kayıtları en az kaç yıl süreyle saklanır?

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

Uluslararası Hukukta İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tanklarının (yer altı, yer üstü) periyodik kontrolü kaç yılda bir yapılır?

Trabzon İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde işin durdurulmasını gerektirecek bir durum söz konusu olamaz

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.

...Sponsor Alanı...

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık 6

Mikroorganizmanın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık 7
Doğru! Yanlış!

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık
Bu kez olmadı

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık 8

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four + three =