Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tanklarının (yer altı, yer üstü) periyodik kontrolü kaç yılda bir yapılır?

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğtimlerine İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

Çok kolay alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer

Biyolojik Riskler
Doğru! Yanlış!

İş Kanununa göre kıdem tazminatında zaman aşımı süresi kaç yıldır?

Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Doğru! Yanlış!

50 çalışanı olan çok tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Özel durumlar hariç, kadın çalışanlar gece postalarında en fazla kaç saat çalıştırılırlar?

15 soruda çalışan kadının sosyal hakları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

İşveren, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde fazla mesai yapılması yasaktır

İş Yerinde En Tehlikeli 10 Durum
Doğru! Yanlış!

Türkiye’ninde onayladığı ILO Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin numarası kaçtır?

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet durumunda çalışanın tıbbi kayıtları en az kaç yıl süreyle saklanır?

Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri hangi işaretle gösterilir

Neden İş Güvenliği'nde en çok okunan 50 makale
Doğru! Yanlış!

Benzen’de mesleki maruziyet sınır değeri kaçtır

Kaynakçı Akciğeri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık 1

4857 Sayılı İş Kanunu aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
Doğru! Yanlış!

Gürültüde En düşük maruziyet eylem değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

İşyeri Hekimi Kimdir
Doğru! Yanlış!

DSP ‘ler sadece çok tehlikeli sınıfta görev alır

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler neyi tanımlar

Biyolojik Riskler
Doğru! Yanlış!

Mikroorganizmanın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İşyeri Binalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

“Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.”hangi tehlike bölgesine girer?

Tozların Tehlike Kaynakları
Doğru! Yanlış!

Askerî işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi kim tarafından yapılır

15 soruda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde işin durdurulmasını gerektirecek bir durum söz konusu olamaz

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği 2020
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için aşağıdaki kriterlerden hangisi yanlıştır

İş Güvenliği Kurulunun Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara

Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri’nin kısaltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir

Mineral Tozların Analiz Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

İSG Kurulu oluşturmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Doğru! Yanlış!

Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar

...Sponsor Alanı...

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum grubuna ait KKD grubuna girmez

KKD Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Doğru! Yanlış!

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık
Bu kez olmadı

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık 3

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla