Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

X tipi matrislerde kaç yıllık geçmiş kaza bilgilerine ihtiyaç vardır?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden birisi değildir?

Kişisel Koruyucu Donanımların Listesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların özelliklerinden değildir?

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran risk analizi yöntemlerine verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki tehlike-risk sıralamasından hangisi yanlıştır?

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Basınçlı kapların bakımları periyodik olarak yılda kaç kez yapılır?

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Güvenlik ve Sağlık işaretleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

Genel emredici işaret
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı doğru verilmiştir?

Biyolojik Risk Etmenleri İle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Yeşil rengin kullanım amacı nedir?

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Şebeke geriliminde, tehlikeli gerilim sınırı kaç volttur?

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına girmez?

Hiçbir Gerekçe İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmasını Ertelemez
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletir?

Elektrik Kaynaklı Riskler
Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi en fazla kaç olur?

Kişisel Koruyucu Donanım Risk Belirleme Tablosu
Doğru! Yanlış!

Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları için kanuni yükümlülük süresi ne kadardır?

Gürültü ve Gürültü Maruziyeti
Doğru! Yanlış!

İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Şartları
Doğru! Yanlış!

Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmaların yapıldığı iş yerinde belirtilen kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır

Kimyasal Maddelerin Deri Yolu İle Maruziyet Riskleri ve Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli olan oranın altına düşürmeye ne ad verilir?

Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Doğru! Yanlış!

Binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları hangi periyotlarda yapılmalıdır

İşyerlerinde Acil Durumlar ve Tahliye Planları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerden değildir?

Elle Taşıma İşlerinde Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alan ve 1500 kişi çalışanı bulunan bir işyerinde tam zamanlı en az kaç iş güvenliği uzmanı bulunmalıdır?

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden “tehlike ve işletilebilirlik analizi” tekniğini ifade eder?

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3
BU KEZ OLMADI

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir