Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Güvenlik ve Sağlık işaretleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

Genel emredici işaret
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alan ve 1500 kişi çalışanı bulunan bir işyerinde tam zamanlı en az kaç iş güvenliği uzmanı bulunmalıdır?

Kimler İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi Alabilir?
Doğru! Yanlış!

Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli olan oranın altına düşürmeye ne ad verilir?

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları için kanuni yükümlülük süresi ne kadardır?

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Neden Güvenlik Kültürü?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletir?

Mühendisler Elektrik ile İlgili Tesisatın Periyodik Kontrollerini Yapabilir mi?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı doğru verilmiştir?

Biyolojik Risklerle Mücadele
Doğru! Yanlış!

Yeşil rengin kullanım amacı nedir?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3 1

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların özelliklerinden değildir?

Güvensiz KKD Ürünleri Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?

Laboratuvarlar için Kontrol Listeleri
Doğru! Yanlış!

Şebeke geriliminde, tehlikeli gerilim sınırı kaç volttur?

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi en fazla kaç olur?

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerden değildir?

Elle Taşıma İşlerinde Risk Faktörleri
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney
Doğru! Yanlış!

Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran risk analizi yöntemlerine verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir

A'dan Z'ye Risk Analiz Metotları
Doğru! Yanlış!

İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Basınçlı kapların bakımları periyodik olarak yılda kaç kez yapılır?

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdaki tehlike-risk sıralamasından hangisi yanlıştır?

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları hangi periyotlarda yapılmalıdır

İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden “tehlike ve işletilebilirlik analizi” tekniğini ifade eder?

Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmaların yapıldığı iş yerinde belirtilen kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına girmez?

İş Kazaları Analizi
Doğru! Yanlış!

X tipi matrislerde kaç yıllık geçmiş kaza bilgilerine ihtiyaç vardır?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden birisi değildir?

İSG Profesyonelleri Hakkında Kısa Kısa...
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3 2

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla