Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hangi Şartlarda Kurulur?

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletir?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki tehlike-risk sıralamasından hangisi yanlıştır?

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli olan oranın altına düşürmeye ne ad verilir?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerden değildir?

Çorum İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların özelliklerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

Yeşil rengin kullanım amacı nedir?

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3 4
Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi en fazla kaç olur?

Fiziksel Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alan ve 1500 kişi çalışanı bulunan bir işyerinde tam zamanlı en az kaç iş güvenliği uzmanı bulunmalıdır?

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

X tipi matrislerde kaç yıllık geçmiş kaza bilgilerine ihtiyaç vardır?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3 5

Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı doğru verilmiştir?

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3 6
Doğru! Yanlış!

Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmaların yapıldığı iş yerinde belirtilen kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Basınçlı kapların bakımları periyodik olarak yılda kaç kez yapılır?

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı A Sınıfı
Doğru! Yanlış!

Binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları hangi periyotlarda yapılmalıdır

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiği 2019
Doğru! Yanlış!

İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden “tehlike ve işletilebilirlik analizi” tekniğini ifade eder?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına girmez?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3 7

Şebeke geriliminde, tehlikeli gerilim sınırı kaç volttur?

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran risk analizi yöntemlerine verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden birisi değildir?

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları için kanuni yükümlülük süresi ne kadardır?

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

Güvenlik ve Sağlık işaretleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

Genel emredici işaret
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanlığı C Sınıfı hazırlık soruları -3 8

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 + 19 =