Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Lokanta ve Pastaneler için Kontrol Listeleri

Lokanta ve Pastaneler için Kontrol Listeleri

Lokanta ve Pastaneler için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSG Eğitimi

Lokanta ve Pastaneler için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Web Tasarımı

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı olup ve iç ve dış zeminler (mekân girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut olup tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınıyor mu?          
Tütün (sigara) kullanımı kapalı alanlarda yasak mı?          
Çatıdan, duvarlardan ya da zeminden su sızıntısı engellendi mi?          
Pencere alanı yeterince büyük mü? Doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Tuvalet ve lavabolar düzenli olarak temizleniyor mu?          
Temiz hava akımı bulunmakla beraber tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
ÇALIŞMA ORTAMI Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?        
Tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanıyor mu?        
Çalışma ortamında, hastalıklara sebebiyet vererek işe devamsızlığa neden olabilecek koşullar önleniyor mu?          
Çalışma ortamı sıcaklığı normal seviyelerde mi?          
Servis alanı ile mutfak arasındaki geçiş yolları çalışanların kapılara ya da diğer meslektaşlarına çarpma riski oluşturmayacak şekilde iyi düzenlendi mi?          
Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikeler önleniyor mu?          
Mutfak malzemeleri uygun şekilde depolanıyor mu? Çalışanların malzemeleri kendi üzerlerine devirmemeleri sağlandı mı?          
Makine ve donanımlardan kaynaklanan gürültü yasal sınırlar içinde mi?          
Makine ve donanımlardan kaynaklanan titreşim yasal sınırlar içinde mi?          
KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

(bıçak, satır vb.)

Kesici ve delici aletler sadece bu konuda yetkili olan çalışanlar tarafından mı kullanılıyor?          
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılıyor mu?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?          
HİJYEN Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?        
Çalışma esnasında kullanılan veya müşterilerin kullandığı malzemelerin steril biçimde temizlikleri yapılıyor mu?        
Çalışanlar eldiven, bone ve gerekli olan diğer koruyucu giysileri temin ediyorlar mı?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verildi ve gerekli önlemler alındı mı?          
ELEKTRİK Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı mı?        
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlandı mı?        
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlendi mi?        
Açıkta kablo bulunmuyor ve  prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?        
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmekle beraber bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?          
MAKİNA, ARAÇ VE GEREÇLER Makinaların hareketli parçaları koruma altına alındı mı?          
Dilimleme ve doğrama araçları üzerinde güvenlik korumaları bulunuyor mu?        
Makinalar kazara/istemeden çalışmamakta ve acil durdurma mekanizmaları bulunmakta mı?        
Makinaları doğru kullanımı ve bakımı konusunda kullanım kılavuzları bulunuyor ve bu kılavuzlara uygun olarak kullanılıyorlar mı?        
Makina ve ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların temas ettirilmesi önlendi mi?        
Sıcak sıvıların sıçramasına karşı uygun nitelikte eldiven ve iş elbisesi kullanılıyor mu?          
Sıcak yağ ve sıvı içeren ekipmanlar kullanılmıyorken kapalı şekilde tutulmakta mı?          
YANGIN VE ACİL DURUMLAR Çalışanların ateşle çalışmasından doğan herhangi bir yangın ya da patlama riskinin oluşması engelleniyor mu?          
Gaz kaçağına karşı gerekli önlemler alındı mı?          
Havlu, peçete, elbezi gibi tutuşma tehlikesi olan eşyalar ocak ve fırınlardan uzak yerlerde tutuluyor mu?          
Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler ya da basınçlı kaplar (gaz tüpleri, basınçlı pişirme kapları gibi); ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor ve kullanılıyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirildi mi?        
Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asıldı mı?        
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut mu? Son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Tutuşma ya da dumanın geri tepmesi tehlikesi barındıran aspiratör ve bacalar (is, kurum vb. birikmeler için) düzenli olarak temizlenmektedir.        
Tüm çalışanlar yangın güvenliği ve acil durum planı hakkında bilgilendirildi mi?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunuyor mu?        
ELLE TAŞIMA VE

ERGONOMİ

Ağır yüklerin elle kaldırılması ve taşınması önleniyor mu?          
Yüklerin kaldırılması, servis arabası gibi ekipmanların itilmesi veya çekilmesi uygun pozisyonlarda mı yapılıyor?          
Çalışma ortamında çalışanların uygunsuz pozisyonlarda çalışmasını gerektiren durumlar önleniyor mu?          
Çalışanlar işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmaları önleniyor mu?          
Çalışanlar uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları önleniyor mu?          
İşyerinin çalışma alanı rahat mı? Güvenli olarak çalışmalarını sağlayabilecek yeterli boş alan var mı?          
Ağır yüklerin uygunsuz şekilde kaldırılmasını, itilmesini ya da çekilmesini önleyecek kaldırma tertibatı var mı?          
Sıcak mutfak malzemelerinin taşınmasında ısıya dayanıklı eldivenler kullanılıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanların görev tanımları yapıldı mı? İlave iş yükü oluşması engelleniyor mu?          
Çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik uygulamalara çalışanların katılımı sağlanıyor mu?          
Çalışanlar, idarecilerinden ve deneyimli çalışma arkadaşlarından gerekli bilgi ve desteği alıyor mu?          
Çalışanların müşteriler tarafından tehdit edilme, şiddete maruz kalma ve aşağılanması durumunda, yapması gerekenler ve alınan önlemler belirlendi mi?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar (düşme, yaralanma, yanık, ıslak çalışma nedeniyle cilt rahatsızlıkları vb.) incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte mi?          
Paket servis yapan çalışanlar, araç kullanırken her türlü güvenlik tedbirlerine uymaları konusunda talimat verildi mi?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmiş ve gerekli talimatlar verildi mi?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahip mi?          
İlgili tüm çalışanlar mutfak araçları ve makinalarının doğru kullanılması konusunda eğitildi ve bilgilendirildi mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Lokanta ve Pastaneler için Kontrol Listeleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
1/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
2/36
İş Kazalarının Nedenleri!
3/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
4/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
5/36
1542 Kişinin Katili Kim?
6/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
7/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
9/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
10/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
11/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
12/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
13/36
İş Kazalarının Nedenleri
14/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
15/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
16/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
17/36
İş Güvenliği Kültürü
18/36
Neden Güvenlik Kültürü?
19/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
21/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
22/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
27/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
28/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
29/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
30/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
31/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
32/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
33/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
36/36

Results

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 1
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 2
20 29
İş Kazalarının Nedenleri! 3
26 23
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 4
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 5
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 6
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 7
16 33
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8
26 23
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 9
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 10
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 11
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 12
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 13
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 14
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 15
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 16
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 17
22 27
İş Güvenliği Kültürü 18
19 30
Neden Güvenlik Kültürü? 19
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 21
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 22
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 23
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 24
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 25
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 27
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 28
25 24
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 29
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 30
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 31
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 32
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 33
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 34
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 36
24 25

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Online İSG Eğitimi

Mobbing Karikatürleri

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
1/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
2/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
3/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
4/11
Neden Meslek Hastalığı?
5/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
6/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
8/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
9/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
10/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 11/11

Results

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 1
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 2
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 3
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 4
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 5
5 10
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 6
8 7
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 8
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 9
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 10
3 12
Ramazanda iş Güvenliği 11
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla