Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri
Tamircin Burada

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Duvarcılık, Tuğla Örme ve Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

OSGB Hizmetleri
İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlemler

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL          Çalışılan alan kayma, takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde temiz ve düzenli tutuluyor ve çalışanlar işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
Çalışılan alanlarda yeterli aydınlatma sağlanıyor ve aydınlatmalar çalışır halde tutuluyor mu?          
Çalışanların büyük araçların veya hareketli cihazların arkasında/arasında sıkışmalarını engelleyecek tedbirler alınmış mı?          
Çalışma ortamındaki tüm güvenlik donanımları düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
İşletme içi taşıma ve transferler için kullanılan yollar açıkça işaretlenmiş mi?          
Malzeme taşınan yollarda, yayalar için yeterli ve ayrı bir güvenlik mesafesi bırakılmış mı?          
Çalışanların yeme-içme, temizlik, soyunma alanları temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Elleri ve vücudu gerektiğinde yıkayabilecek temiz lavabo ve duşlar mevcut mu?          
Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?          
Yangın ve kazaları önlemek için çalışma ortamındaki artık, dökük, kullanılmayan ve çalışmaya engel olabilecek malzeme, çöp ve atıklar düzenli olarak uzaklaştırılıyor mu?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Çalışanların iskele, merdiven, kafes gibi yüksek yerlerde çalışırken düşme riskine karşı tüm tedbirler alınıyor mu?          
Çalışma esnasında kullanılan merdivenler sabitleniyor mu?          
Güvenli olmayan zeminlerin / döşemelerin arasından/içinden düşme riski bulunmaması için açıklıklar kapatılıyor veya uygun şekilde çevreleniyor mu?          
Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor mu?          
Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden yapılmış mı ve her kullanım öncesinde kontrolleri yapılıyor mu?          
Çalışma alanında yüksek yerlerde emniyet altına alınmamış ya da sabitlenmemiş nesneler bulunması engelleniyor mu?          
Çalışanların bir şeylerin üzerine düşebileceği ya da bir şeylere çarpabileceği alanlara yönelik gerekli tedbirler zaman geçirilmeden alınıyor mu?        
Yüksek bölümler sabit korkuluklar ve tırabzanlar ile çevrilmiş mi?        
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Çalışanlar, destekleyici çubuk, tabaka, bıçak ve spatula gibi keskin nesne ya da aletlerle çalışırken dikkatli davranmaları konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar düzleme, (testere ile) doğrama, kesme,  vb. işlerde kullanılan aletlerle çalışırken uygun kişisel koruyucu donanımları kullanıyor mu?          
Tüm el aletleri ve ekipmanların doğru kullanımı, bakımı vb. içeren Türkçe ve anlaşılır bir kullanım kılavuzu mevcut mu?          
Tüm makine ve ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu; bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?          
Makine ve iş ekipmanları kullanılırken koruyucularının her zaman yerinde ve iyi durumda olmasına dikkat ediliyor mu?          
Tüm makine, konveyör, alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?          
Makine ve ekipmanların bakım onarım işlerinin yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesi sağlanıyor mu?          
Çalışanların makineleri kazara çalıştırmasını engellemek için uygun tedbirler alınmış mı?          
Tüm makinelerin acil durumda durdurma mekanizmaları mevcut mu?          
Tüm makinelerin doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları mevcuttur.          
ELEKTRİK Çalışma ortamındaki elektrik tesisatı ve kabloların bakımları düzenli olarak yapılıyor ve açıkta bulunmaları engellenerek çalışanların elektrik ile temasına karşı tedbir alınıyor mu?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
AĞIR YÜKLER

&

ELLE TAŞIMA

&

ERGONOMİ

 

Çalışanların işlerini yaparken ağır alet, ekipman ya da malzemeleri veya çimento torbalarını kaldırmak zorunda kalmamasına dikkat ediliyor mu?          
Birden fazla çalışanın yükleri birlikte kaldırması durumunda riskli durumların ortaya çıkmaması için gerekli tedbirler alınıyor ve çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Yüklerin biçimsiz pozisyonlarda örn. vücuttan uzakta, omuz hizasının üzerinde ya da diz hizasının altında kaldırılmamasına çalışanlarca dikkat ediliyor mu?          
El arabası, çuval/taş çekicileri, palet kaldıraçlar ve benzeri ekipmanlar ile kapasiteleri dışında yük taşınmaması sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Tuğlalar çalışma ortamının yakınında bulundurularak çalışanların bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanıyor mu?          
Ağır yüklerin uygunsuz şekilde kaldırılmasını, itilmesini ya da çekilmesini önleyecek (örneğin çimento torbalarının) el arabası vb. kaldırma tertibatlarının mevcut bulunması sağlanıyor mu?          
Çalışma gününün büyük bölümünde belirli hareketlerin sürekli yinelenmesinden oluşan tekrarlı çalışma biçimlerinden kaçınılıyor mu?          
GÜRÜLTÜ

 

 

Çalışanların yakın mesafedeki bir kişiyle konuşabilmek için bağırmak zorunda kalmayacak şekilde ortamdaki gürültünün kontrol altında tutulması sağlanıyor mu?          
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
İşitme kayıplarına karşı gürültülü ortamlarda çalışanlar tarafından kulak koruyucuların kullanılması sağlanıyor mu?          
Çalışma ortamında gürültü ölçümlerinin düzenli olarak yapılması sağlanıyor mu?          
TİTREŞİM Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Maruz kalınması halinde çalışma esnasındaki titreşim ölçümleri düzenli olarak yapılıyor mu?          
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışmalar konusunda eğitim almış mı?          
Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Kimyasal maddelerin kullanım amaçları dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Çalışanların işlerini yaparken kimyasalları kullanarak gerçekleştirdikleri etrafı kirleten süreç veya işlemler nedeniyle diğer çalışanların zararlı etkilere maruz kalması önleniyor mu?          
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?          
Kimyasal madde üzerindeki güvenlik bilgi formu kaybolacak şekilde, kimyasal maddelerin başka bir kap/kutu/şişelere aktarılması engelleniyor ve maddelerin orijinal kutuları içerisinde tutulması sağlanıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETMENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışma zamanı ile ilgili çalışanlara baskı uygulanıyor mu?          
Çalışanlar için uygun dinlenme alanları mevcut mu?          
ACİL DURUMLAR Çalışanlar, acil durumlarda (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.) ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Acil durumda izlenecek çıkış yolu açık olarak belirtilmiş mi?          
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) hakkında çalışanlara bilgi verilmiş mi?          
Acil durumlarda çalışanlar arasında haberleşmeyi sağlayacak tertibat her zaman çalışır durumda tutuluyor mu?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
 

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

(KKD)

Çalışanlar yaptıkları işe uygun KKD kullanılmakta mı?          
Çalışanlara; yaptıkları işe, termal koşullara ve fizyolojik özelliklerine uygun iş kıyafetleri sağlanmış mı?          
Çalışanlar KKD’leri gereken çalışma koşullarında sürekli takıyorlar mı?          
Çalışanlar KKD’lerini nasıl muhafaza edecekleri, temizleyecekleri ve ne sıklıkla değiştirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi mi?          
Çalışanların, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?          
Çalışanların, yüksekten düşen cisimler nedeniyle yaralanmasını önlemek için baş ve ayak koruyucular temin edilmiş ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
Fırlayan parçalar veya tozun göze kaçmasını engelleyecek şekilde göz koruyucular temin edilmiş ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
KKD’ler için uygun saklama yerleri mevcut mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların, iş sırasında ortaya çıkan toz/dumanları solumaması için gerektiğinde arazöz ile sulama sıklıklarının arttırılması da dahil gerekli önlemler alınıyor mu?     .    
Açık ortamda çalışma nedeniyle çalışanların; aşırı sıcak veya aşırı soğuk havaya maruz kalımları engelleniyor ve güneş çarpması veya soğuk yanığına karşı tedbir alınıyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor ve titreşime maruz kalım nedeniyle ortaya çıkabilecek beyaz parmak hastalığına karşı tedbir alınıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?          
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle dermatit vb. cilt rahatsızlıklarının önlenmesi için tedbir alınıyor mu?          
Çalışanların tetanoz aşıları tamamlanmış mı?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
1/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
2/36
İş Kazalarının Nedenleri!
3/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
4/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
5/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
6/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
7/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
8/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
9/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
10/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
11/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
12/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
13/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
14/36
Neden Güvenlik Kültürü?
15/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
16/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
17/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
19/36
İş Kazalarının Nedenleri
20/36
1542 Kişinin Katili Kim?
21/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
22/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
24/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
25/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
27/36
İş Güvenliği Kültürü
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
29/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
30/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
31/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
32/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
33/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
34/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
35/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 1
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 2
25 24
İş Kazalarının Nedenleri! 3
26 23
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 4
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 5
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 6
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 7
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 8
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 9
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 10
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 11
19 30
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 12
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 13
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 14
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 15
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 16
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 17
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 18
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 19
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 20
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 21
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 22
16 33
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 23
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 24
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 25
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 27
22 27
İş Güvenliği Kültürü 28
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 29
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 30
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 31
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 32
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 33
26 23
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 34
25 24
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 35
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla