Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri
Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Duvarcılık, Tuğla Örme ve Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlemler

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL          Çalışılan alan kayma, takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde temiz ve düzenli tutuluyor ve çalışanlar işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
Çalışılan alanlarda yeterli aydınlatma sağlanıyor ve aydınlatmalar çalışır halde tutuluyor mu?          
Çalışanların büyük araçların veya hareketli cihazların arkasında/arasında sıkışmalarını engelleyecek tedbirler alınmış mı?          
Çalışma ortamındaki tüm güvenlik donanımları düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
İşletme içi taşıma ve transferler için kullanılan yollar açıkça işaretlenmiş mi?          
Malzeme taşınan yollarda, yayalar için yeterli ve ayrı bir güvenlik mesafesi bırakılmış mı?          
Çalışanların yeme-içme, temizlik, soyunma alanları temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Elleri ve vücudu gerektiğinde yıkayabilecek temiz lavabo ve duşlar mevcut mu?          
Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?          
Yangın ve kazaları önlemek için çalışma ortamındaki artık, dökük, kullanılmayan ve çalışmaya engel olabilecek malzeme, çöp ve atıklar düzenli olarak uzaklaştırılıyor mu?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Çalışanların iskele, merdiven, kafes gibi yüksek yerlerde çalışırken düşme riskine karşı tüm tedbirler alınıyor mu?          
Çalışma esnasında kullanılan merdivenler sabitleniyor mu?          
Güvenli olmayan zeminlerin / döşemelerin arasından/içinden düşme riski bulunmaması için açıklıklar kapatılıyor veya uygun şekilde çevreleniyor mu?          
Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor mu?          
Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden yapılmış mı ve her kullanım öncesinde kontrolleri yapılıyor mu?          
Çalışma alanında yüksek yerlerde emniyet altına alınmamış ya da sabitlenmemiş nesneler bulunması engelleniyor mu?          
Çalışanların bir şeylerin üzerine düşebileceği ya da bir şeylere çarpabileceği alanlara yönelik gerekli tedbirler zaman geçirilmeden alınıyor mu?        
Yüksek bölümler sabit korkuluklar ve tırabzanlar ile çevrilmiş mi?        
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Çalışanlar, destekleyici çubuk, tabaka, bıçak ve spatula gibi keskin nesne ya da aletlerle çalışırken dikkatli davranmaları konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar düzleme, (testere ile) doğrama, kesme,  vb. işlerde kullanılan aletlerle çalışırken uygun kişisel koruyucu donanımları kullanıyor mu?          
Tüm el aletleri ve ekipmanların doğru kullanımı, bakımı vb. içeren Türkçe ve anlaşılır bir kullanım kılavuzu mevcut mu?          
Tüm makine ve ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu; bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?          
Makine ve iş ekipmanları kullanılırken koruyucularının her zaman yerinde ve iyi durumda olmasına dikkat ediliyor mu?          
Tüm makine, konveyör, alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?          
Makine ve ekipmanların bakım onarım işlerinin yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesi sağlanıyor mu?          
Çalışanların makineleri kazara çalıştırmasını engellemek için uygun tedbirler alınmış mı?          
Tüm makinelerin acil durumda durdurma mekanizmaları mevcut mu?          
Tüm makinelerin doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları mevcuttur.          
ELEKTRİK Çalışma ortamındaki elektrik tesisatı ve kabloların bakımları düzenli olarak yapılıyor ve açıkta bulunmaları engellenerek çalışanların elektrik ile temasına karşı tedbir alınıyor mu?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
AĞIR YÜKLER

&

ELLE TAŞIMA

&

ERGONOMİ

 

Çalışanların işlerini yaparken ağır alet, ekipman ya da malzemeleri veya çimento torbalarını kaldırmak zorunda kalmamasına dikkat ediliyor mu?          
Birden fazla çalışanın yükleri birlikte kaldırması durumunda riskli durumların ortaya çıkmaması için gerekli tedbirler alınıyor ve çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Yüklerin biçimsiz pozisyonlarda örn. vücuttan uzakta, omuz hizasının üzerinde ya da diz hizasının altında kaldırılmamasına çalışanlarca dikkat ediliyor mu?          
El arabası, çuval/taş çekicileri, palet kaldıraçlar ve benzeri ekipmanlar ile kapasiteleri dışında yük taşınmaması sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Tuğlalar çalışma ortamının yakınında bulundurularak çalışanların bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanıyor mu?          
Ağır yüklerin uygunsuz şekilde kaldırılmasını, itilmesini ya da çekilmesini önleyecek (örneğin çimento torbalarının) el arabası vb. kaldırma tertibatlarının mevcut bulunması sağlanıyor mu?          
Çalışma gününün büyük bölümünde belirli hareketlerin sürekli yinelenmesinden oluşan tekrarlı çalışma biçimlerinden kaçınılıyor mu?          
GÜRÜLTÜ

 

 

Çalışanların yakın mesafedeki bir kişiyle konuşabilmek için bağırmak zorunda kalmayacak şekilde ortamdaki gürültünün kontrol altında tutulması sağlanıyor mu?          
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
İşitme kayıplarına karşı gürültülü ortamlarda çalışanlar tarafından kulak koruyucuların kullanılması sağlanıyor mu?          
Çalışma ortamında gürültü ölçümlerinin düzenli olarak yapılması sağlanıyor mu?          
TİTREŞİM Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Maruz kalınması halinde çalışma esnasındaki titreşim ölçümleri düzenli olarak yapılıyor mu?          
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışmalar konusunda eğitim almış mı?          
Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Kimyasal maddelerin kullanım amaçları dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Çalışanların işlerini yaparken kimyasalları kullanarak gerçekleştirdikleri etrafı kirleten süreç veya işlemler nedeniyle diğer çalışanların zararlı etkilere maruz kalması önleniyor mu?          
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?          
Kimyasal madde üzerindeki güvenlik bilgi formu kaybolacak şekilde, kimyasal maddelerin başka bir kap/kutu/şişelere aktarılması engelleniyor ve maddelerin orijinal kutuları içerisinde tutulması sağlanıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETMENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışma zamanı ile ilgili çalışanlara baskı uygulanıyor mu?          
Çalışanlar için uygun dinlenme alanları mevcut mu?          
ACİL DURUMLAR Çalışanlar, acil durumlarda (yangın, deprem, ilk yardım gerektiren durumlar vb.) ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Acil durumda izlenecek çıkış yolu açık olarak belirtilmiş mi?          
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) hakkında çalışanlara bilgi verilmiş mi?          
Acil durumlarda çalışanlar arasında haberleşmeyi sağlayacak tertibat her zaman çalışır durumda tutuluyor mu?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
 

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

(KKD)

Çalışanlar yaptıkları işe uygun KKD kullanılmakta mı?          
Çalışanlara; yaptıkları işe, termal koşullara ve fizyolojik özelliklerine uygun iş kıyafetleri sağlanmış mı?          
Çalışanlar KKD’leri gereken çalışma koşullarında sürekli takıyorlar mı?          
Çalışanlar KKD’lerini nasıl muhafaza edecekleri, temizleyecekleri ve ne sıklıkla değiştirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi mi?          
Çalışanların, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?          
Çalışanların, yüksekten düşen cisimler nedeniyle yaralanmasını önlemek için baş ve ayak koruyucular temin edilmiş ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
Fırlayan parçalar veya tozun göze kaçmasını engelleyecek şekilde göz koruyucular temin edilmiş ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
KKD’ler için uygun saklama yerleri mevcut mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların, iş sırasında ortaya çıkan toz/dumanları solumaması için gerektiğinde arazöz ile sulama sıklıklarının arttırılması da dahil gerekli önlemler alınıyor mu?     .    
Açık ortamda çalışma nedeniyle çalışanların; aşırı sıcak veya aşırı soğuk havaya maruz kalımları engelleniyor ve güneş çarpması veya soğuk yanığına karşı tedbir alınıyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor ve titreşime maruz kalım nedeniyle ortaya çıkabilecek beyaz parmak hastalığına karşı tedbir alınıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?          
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle dermatit vb. cilt rahatsızlıklarının önlenmesi için tedbir alınıyor mu?          
Çalışanların tetanoz aşıları tamamlanmış mı?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

1542 Kişinin Katili Kim?
1/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
2/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
3/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
4/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
5/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
6/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
7/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
8/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
9/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
10/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
11/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
12/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
13/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
15/36
Neden Güvenlik Kültürü?
16/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
17/36
İş Güvenliği Kültürü
18/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
19/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
22/36
İş Kazalarının Nedenleri!
23/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
24/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
28/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
29/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
30/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
31/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
32/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
33/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
34/36
İş Kazalarının Nedenleri
35/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
36/36

Sonuçlar

1542 Kişinin Katili Kim? 1
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 2
25 24
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 3
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 4
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 5
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 6
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 7
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 8
20 29
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 9
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 10
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 11
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 12
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 13
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 14
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 15
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 16
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 17
22 27
İş Güvenliği Kültürü 18
19 30
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 19
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 20
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 21
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 22
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 23
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 24
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 25
16 33
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 27
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 28
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 29
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 30
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 31
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 32
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 33
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 34
26 23
İş Kazalarının Nedenleri 35
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 36
19 30

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri 5
1/23
Mobbingle Mücadele
2/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
3/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
4/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
6/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
7/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
8/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
9/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
10/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
11/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
12/23
Mobbing Psikolojik Terör!
13/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
14/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
15/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
16/23
Stresle Mücadele
17/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
18/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
19/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
20/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
21/23
Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri 6
22/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
23/23

Sonuçlar

Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri 7 1
7 8
Mobbingle Mücadele 2
2 13
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 3
9 6
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 4
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 6
6 9
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 7
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 8
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 9
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 10
4 11
Yaşama Hakkınızı Koruyun 11
9 6
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 12
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 13
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 14
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 15
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 16
9 6
Stresle Mücadele 17
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 18
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 19
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 20
6 9
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 21
8 7
Tuğla Örme, Sıva İşleri için Kontrol Listeleri 8 22
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Ramazanda iş Güvenliği
1/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
2/11
Neden Meslek Hastalığı?
3/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
4/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
5/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
7/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
8/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
11/11

Sonuçlar

Ramazanda iş Güvenliği 1
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 2
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 3
5 10
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 4
6 9
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 5
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 7
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 8
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 9
8 7
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 11
3 12

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
14
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Eczaneler için Kontrol Listesi

Eczaneler için Kontrol Listesi

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri

Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler

İlgili Yayınlar
Total
14
Share