Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

isg uzmanı c sınıfı sınav-9

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi Oksitleyici Madde yi ifade eder?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Radyoaktif Madde
isg uzmanı c sınıfı sınav-9 1
Parlayıcı Madde
Oksitleyici Madde
Doğru! Yanlış!

Kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir

İş Kazalarında İşverene Ağır Yaptırımlar!
Doğru! Yanlış!

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütününe ne ad verilir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

4857 sayılı İş Kanunu’na göre dört yıllık çalışan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç gündür?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

Mesleki solunum sistemi hastalığı etkenleri arasında aşağıdaki etkenlerden hangisi inorganik değildir?

Mineral Asitlere Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesidir?

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Doğru! Yanlış!

Ergonomi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

isg uzmanı c sınıfı sınav-9 2

Aşağıdakilerden hangisi kaynak işleminde kullanılan ısı kaynaklarından değildir?

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği
Doğru! Yanlış!

İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerinin mantıksal kombinasyonunun grafiksel olarak ifade eden ve kantitatif bir teknik olan risk değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir

Hata Ağacı Analizi
Doğru! Yanlış!

Sodyum, potasyum, magnezyum, titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını aşağıdakilerden hangisi söndürür

Yangına ilk müdahale 5 dakika içinde olmalı
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ergonomi konuları arasında sayılamaz?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gaz olarak nitelendirilmez?

Yeraltı Madenlerinde Zararlı Gazlar ve Etkileri
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

isg uzmanı c sınıfı sınav-9 2

Elektrik gerilimi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi çalışanın vücut ısı yükünü her koşulda negatif (ısı kaybı) olarak etkiler?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi üç elemanın uygun şartlarda bir araya gelmesi gerekir

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden değildir?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum örneklerinden değildir

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi fiziksel etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları arasında yer almaz?

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıkları gruplarından birisi değildir?

İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

isg uzmanı c sınıfı sınav-9 2

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli gerilimin tanımını ifade eder?

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Mesleki maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir

Mobbing Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

isg uzmanı c sınıfı sınav-9
BU KEZ OLMADI

isg uzmanı c sınıfı sınav-9 5

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla