Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

isg uzmanı c sınıfı sınav-9

isg uzmanı c sınıfı sınav-9

This is a timed quiz. You will be given 45 seconds per question. Are you ready?

Online İSG Eğitimi

45
0%

Mesleki maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Biyolojik izleme değerleri
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli gerilimin tanımını ifade eder?

Correct! Wrong!

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Correct! Wrong!

Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir

Correct! Wrong!

Aşağıda yer alanlardan hangisi fiziksel etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Elektrik gerilimi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Correct! Wrong!

Tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerinin mantıksal kombinasyonunun grafiksel olarak ifade eden ve kantitatif bir teknik olan risk değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir

Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden değildir?

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum örneklerinden değildir

Correct! Wrong!

Mesleki solunum sistemi hastalığı etkenleri arasında aşağıdaki etkenlerden hangisi inorganik değildir?

Toksit İnhalasyon Hasarları
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesidir?

Çalışma Süreleri Hesaplama
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi çalışanın vücut ısı yükünü her koşulda negatif (ısı kaybı) olarak etkiler?

Meslek Hastalığı Bildirimleri
Correct! Wrong!

4857 sayılı İş Kanunu’na göre dört yıllık çalışan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç gündür?

Yıllık İzin ve İzinlerle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Online İSG Eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi ergonomi konuları arasında sayılamaz?

Ergonomi Bilimi!
Correct! Wrong!

Kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir

iş ayakkabı kazaları
Correct! Wrong!

Sodyum, potasyum, magnezyum, titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını aşağıdakilerden hangisi söndürür

Correct! Wrong!

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütününe ne ad verilir?

Mobbing Eğitimi (Psikolojik Şiddet!)
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gaz olarak nitelendirilmez?

Trabzon İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Correct! Wrong!

Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi üç elemanın uygun şartlarda bir araya gelmesi gerekir

Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi kaynak işleminde kullanılan ısı kaynaklarından değildir?

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıkları gruplarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Ergonomi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Oksitleyici Madde yi ifade eder?

Tahriş edici madde
Oksitleyici madde
Patlayıcı madde
Correct! Wrong!

isg uzmanı c sınıfı sınav-9
BU KEZ OLMADI

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Share your Results:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla