Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1

İş Güvenliği Kurulunun Sorumlulukları

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

HAZOP tekniği ilk kez aşağıdaki sektörlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

Çağrı Tasarım Kampanya

X tipi matrislerde kaç yıllık geçmiş kaza bilgilerine ihtiyaç vardır?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden "tehlike ve işletilebilirlik analizi" tekniğini ifade eder?

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

I. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik
II. Yeni tekniklerin geliştirilmiş olması
III. İşyerine yeni bir makine veya ekipman alınması
Bir işyerinde risk değerlendirmesini gerektiren hâller aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde risklere sayısal skorlar verilmesinin faydalı sonuçlarından sayılamaz?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1 1

Aşağıdakilerden hangisi bir riskin olasılığını etkileyen nedenlerden değildir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinin hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı A Sınıfı
Doğru! Yanlış!

Bir şeyin zarar verme potansiyeline ne denir?

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-4
Doğru! Yanlış!

Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin düşük riskli olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Toplam modül risk puanı
Doğru! Yanlış!

I- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması ve olgunlaşması
II- İşyerinde alınan tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesi
III- İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılması
IV- İşyerinde üretilen ürünlerin güvenli olması
Bir işletmede risk analizinin ve yönetiminin yapılması yukarıdakilerden hangilerini sağlar?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde alınacak kararlardan birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki tanımlardan hangisi, tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ile zarar verme derecesinin birleşimidir?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1 2

Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir?

Risk değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk hesaplamada etkili olan parametrelerden birisi değildir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran risk analizi yöntemlerine verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Bir olayın gerçekleşmesi durumunda toplum üzerindeki şiddeti ile bu şiddetin derecelendirilmesi ile ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

Baret Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen tehlike kaynaklarından bir grup oluşturulacak olursa hangisi dışarıda kalır?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Riski kaynağında önlemek üzere; toplu koruma önlemleri uygulanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1 3

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kusurlu duruma yönelik planlanacak olası çalışmalardan birisi değildir?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

I- Tehlikelerin belirlenmesi
II- Risklerin derecelendirilmesi
III- Kontrol önlemlerinin uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri 5 adımda risk değerlendirmesinin adımlarından biridir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Bir işletmede kullanılan risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1
Olmadı, biraz gayret...

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1 4

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 − two =