Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Bir şeyin zarar verme potansiyeline ne denir?

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir?

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

I. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik
II. Yeni tekniklerin geliştirilmiş olması
III. İşyerine yeni bir makine veya ekipman alınması
Bir işyerinde risk değerlendirmesini gerektiren hâller aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Doğru! Yanlış!

HAZOP tekniği ilk kez aşağıdaki sektörlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir riskin olasılığını etkileyen nedenlerden değildir?

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde risklere sayısal skorlar verilmesinin faydalı sonuçlarından sayılamaz?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Riski kaynağında önlemek üzere; toplu koruma önlemleri uygulanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki tanımlardan hangisi, tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ile zarar verme derecesinin birleşimidir?

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen tehlike kaynaklarından bir grup oluşturulacak olursa hangisi dışarıda kalır?

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinin hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden "tehlike ve işletilebilirlik analizi" tekniğini ifade eder?

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin düşük riskli olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir?

Boya İşlerinde Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran risk analizi yöntemlerine verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

I- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması ve olgunlaşması
II- İşyerinde alınan tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesi
III- İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılması
IV- İşyerinde üretilen ürünlerin güvenli olması
Bir işletmede risk analizinin ve yönetiminin yapılması yukarıdakilerden hangilerini sağlar?

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde alınacak kararlardan birisi değildir?

Tozla Mücadele Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

I- Tehlikelerin belirlenmesi
II- Risklerin derecelendirilmesi
III- Kontrol önlemlerinin uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri 5 adımda risk değerlendirmesinin adımlarından biridir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Bir işletmede kullanılan risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk hesaplamada etkili olan parametrelerden birisi değildir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

X tipi matrislerde kaç yıllık geçmiş kaza bilgilerine ihtiyaç vardır?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir?

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kusurlu duruma yönelik planlanacak olası çalışmalardan birisi değildir?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

Bir olayın gerçekleşmesi durumunda toplum üzerindeki şiddeti ile bu şiddetin derecelendirilmesi ile ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa
Doğru! Yanlış!

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1
Olmadı, biraz gayret...

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir