Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi risk hesaplamada etkili olan parametrelerden birisi değildir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen tehlike kaynaklarından bir grup oluşturulacak olursa hangisi dışarıda kalır?

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi tehlike değerlendirme tekniklerinden "tehlike ve işletilebilirlik analizi" tekniğini ifade eder?

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

HAZOP tekniği ilk kez aşağıdaki sektörlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Kişisel Koruyucu Donanım Risk Belirleme Tablosu
Doğru! Yanlış!

I. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik
II. Yeni tekniklerin geliştirilmiş olması
III. İşyerine yeni bir makine veya ekipman alınması
Bir işyerinde risk değerlendirmesini gerektiren hâller aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Doğru! Yanlış!

Bir işletmede kullanılan risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki tanımlardan hangisi, tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ile zarar verme derecesinin birleşimidir?

İş Kazalarında İşverene Ağır Yaptırımlar!
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1 1

Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran risk analizi yöntemlerine verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa
Doğru! Yanlış!

X tipi matrislerde kaç yıllık geçmiş kaza bilgilerine ihtiyaç vardır?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde alınacak kararlardan birisi değildir?

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin düşük riskli olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde risklere sayısal skorlar verilmesinin faydalı sonuçlarından sayılamaz?

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Bir olayın gerçekleşmesi durumunda toplum üzerindeki şiddeti ile bu şiddetin derecelendirilmesi ile ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?

Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Doğru! Yanlış!

Bir şeyin zarar verme potansiyeline ne denir?

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir?

Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir?

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir riskin olasılığını etkileyen nedenlerden değildir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde olası hata türleri ve etkileri analizini ifade etmektedir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinin hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?

Risk Değerlendirme Standartları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1 2

I- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması ve olgunlaşması
II- İşyerinde alınan tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesi
III- İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılması
IV- İşyerinde üretilen ürünlerin güvenli olması
Bir işletmede risk analizinin ve yönetiminin yapılması yukarıdakilerden hangilerini sağlar?

Kişisel Koruyucu Donanım Risk Belirleme Tablosu
Doğru! Yanlış!

I- Tehlikelerin belirlenmesi
II- Risklerin derecelendirilmesi
III- Kontrol önlemlerinin uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri 5 adımda risk değerlendirmesinin adımlarından biridir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Riski kaynağında önlemek üzere; toplu koruma önlemleri uygulanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir?

Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kusurlu duruma yönelik planlanacak olası çalışmalardan birisi değildir?

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları
Doğru! Yanlış!

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1
Olmadı, biraz gayret...

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla