Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

Konaklama Hizmetleri için Kontrol Listesi

Konaklama Hizmetleri için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Konaklama Hizmetleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine ve risk değerlendirme envanterine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Konaklama Hizmetleri için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar var mı?          
Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar var mı?          
Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar var mı?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Koridorlar çalışmayı ve geçişi engellemeyecek genişlikte mi?          
Tütün ürünlerinin kapalı ortamlarda içilmemesine dikkat ediliyor ve tüketildiği bölümlerde (özel odalarda) sigara dumanının birikmesine yönelik önlemler alınıyor mu?          
TERTİP-DÜZEN VE HİJYEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra kullandıkları bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu vb. aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Temizlik amaçlı kullanılan ürünler ve kimyasallar uygun şekilde depolanıyor mu?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Zemin halıları, zemin kaplamaları ya da duvar yüzeylerinde yırtılmış veya soyulmuş bölümler onarılıyor mu?          
Çatıdan, duvarlardan ya da zeminlerden su sızıntısının olması engelleniyor mu?          
Küf mantarı oluşumu engelleniyor mu?          
AYDINLATMA Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş ve yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?          
Açıkta kablo bulunması engellenmiş ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların temas etmesi engelleniyor mu?          
Elektrikli ekipmanların elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılmış mı?          
MAKİNELER Tüm makinelerin acil durumda durdurma mekanizmaları mevcut mu?          
Tüm makinelerin acil durdurma sistemleri mevcut mu?          
Tüm makinelerin doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda kullanma kılavuzları mevcut mu?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin bakımları düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Çalışanlar; elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinelerin tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinelerin tehlikelerini en aza indirecek önlemler mevcut mu?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
ASANSÖRLER (İnsan ve Yük Taşıyan Asansörler) Tüm asansörler, düzenli olarak kontrol ediliyor ve bu asansörlerin periyodik bakımları yapılıyor mu?          
Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?          
Asansörlerin makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?          
Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Yük asansörlerinin içerisinde kullanım talimatları mevcut mu?          
Yük asansörlerini, çalışanlar dışında kimsenin kullanmaması için önlem alınmış mı?          
ACİL DURUMLAR Çalışanların acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilme yapılmış ve hazırlanan kroki uygun yerlere asılmış mı?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (itfaiye, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı?          
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an dışarı doğru açılabilir durumda tutuluyor mu?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulundurulması engellenmiş mi?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde yeterli ışıklandırma sağlanmış mı?          
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ile basınçları periyodik olarak kontrol edilerek bakımları yapılıyor mu?          
Otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda ve bakımları yapılıyor mu?          
Otomatik yangına müdahale sistemleri çalışır durumda ve bakımları yapılıyor mu?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA

(Çatıda çalışma, dış cephe temizliği vb.)

Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işlerin uzman kişilerce yapılması sağlanıyor mu?          
Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanların, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları sağlanıyor mu?          
Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden yapılmış mı?          
Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?          
Seyyar merdivenler kullanılırken sabitleniyor mu?          
KİMYASAL MADDELER

(Temizlik malzemeleri, haşere ilaçları vb.)

Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?          
Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek gereçler (paspas, fırça vb.) ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?          
Kimyasalların üzerinde; uygulama yöntemi, kullanılacak kişisel koruyucu donanım ve muhtemel zararlarını gösteren bilgilendirme etiketleri mevcut mu?          
Tehlikeli kimyasalların işletmenin koşullarına göre nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan talimatlar hazırlanmış ve çalışanların görebileceği yerlere asılmış mı?          
Kimyasalların kullanımı, saklanması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı?          
ATIKLARIN TOPLANMASI Atıklar toplanırken çalışanlara sağlık ve güvenlikleriyle ilgili gerekli talimatlar veriliyor mu?        
Atıkların toplandığı bölümlerde yeterli aydınlatma sağlanmış mı?        
Atıkların toplandığı bölümlerde yeterli havalandırma sağlanmış mı?        
Atıkların toplandığı bölümlerin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir özellikte ve düzenli olarak temizliği yapılmakta mı?        
Atıkların toplandığı bölümlerin kapı kenarlarının yalıtımı yapılmış mı?        
Çöpler, sızdırmayacak şekilde sağlam torbalarda ve ağızları bağlı olarak taşınıyor mu?        
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?        
İlgili kişilere uygun iş kıyafeti temin edilip kullanılması sağlanıyor mu?        
Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılıyor mu?        
ELLE TAŞIMA

 

Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükler uygun araçlarla taşınıyor mu?          
Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi veriliyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesi, çekilmesi, kaldırılması ve indirilmesini sağlayacak uygun mekanik taşıma araçları sağlanıyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
KAZAN DAİRELERİ Kazan dairelerinde, sorumlu kişilerin uygun belgeleri var mı?    
Kazanın bakımı ile bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılıyor mu?          
Kazanla ilgili talimatlar mevcut mu?    
Kazan dairesi uygun bir şekilde havalandırılıyor mu?      
Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürme tüpü bulunuyor mu?    
Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm gibi sinyal vericiler mevcut mu?    
Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcut mu?    
Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu?    
KAPALI OTOPARKLAR Kapalı otoparklarda havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?          
Yayalar için yürüyüş yolları ayrılmış mı?          
KAZALAR VE

HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş iş kazaları veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmelerine yönelik önleyici tedbirler alınıyor mu?          
Tüm çalışanlara, enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilerek; eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere), genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte mi?           
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık vb. durum karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanlar ile konuklar ve yönetim arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları dahilinde talimat veriliyor mu?          
Çalışanların mesai saatleri ve çalışma programları belirlenmiş mi?          
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarı uzanmayı veya aşağı eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışma gününün büyük bölümünde belirli hareketlerin sürekli yinelenmesinden oluşan tek taraflı, tekrarlı çalışma biçimleri engelleniyor mu?          
İşyerinin çalışma alanı çalışanların rahat hareket etmesini sağlayacak şekilde mi?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
1/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
2/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
4/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
5/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
6/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
8/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
9/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
10/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
11/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
12/36
İş Kazalarının Nedenleri
13/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
14/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
15/36
İş Kazalarının Nedenleri!
16/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
17/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
18/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
19/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
20/36
1542 Kişinin Katili Kim?
21/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
27/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
29/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
30/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
32/36
İş Güvenliği Kültürü
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
34/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
36/36

Sonuçlar

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 1
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 2
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 3
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 4
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 5
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 6
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 8
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 9
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 10
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 11
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 12
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 13
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 14
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 15
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 16
26 23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 17
16 33
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 18
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 19
20 29
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 20
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 21
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 22
25 24
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 24
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 27
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 28
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 29
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 30
19 30
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 31
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 32
22 27
İş Güvenliği Kültürü 33
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 34
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 35
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 36
21 28

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla