Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Profesyoneller için iş kanunu

Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi hariç olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir

Mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde geçici iş ilişkisi süre sınırı olmaksızın uygulanır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Doğru! Yanlış!

Doğru

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi fesih hakkını kullanabilir

İşsizlik Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Doğru

Yer altında maden işlerinde çalışan işçiler en fazla ikiyüzyetmiş saat fazla mesai yapabilir.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir

İşyerinin veya işyerinin bir bölümü devredilmişse devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini feshedebilir.

150 soruda iş kanunu
Doğru! Yanlış!

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir

Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşveren, toplu işçi çıkarılan işyerlerinde üç ay süresince geçici iş ilişkisi kuramaz

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Sekiz ay süresince geçici iş ilişkisi kuramaz

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak döviz üzerinden yapılabilir

Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır

150 soruda iş kanunu
Doğru! Yanlış!

Doğru

4857 Sayılı İş Kanunu 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerini kapsamaz

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

Doğru

Profesyoneller için iş kanunu
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Profesyoneller için iş kanunu 3

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER...

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla