Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Titreşim Eğitimi

Titreşim Eğitimi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

Aşağıdakilerden hangisi titreşimin bileşenlerinden değildir?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir

İSG Eğitimi: Titreşim Vibrasyon
Doğru! Yanlış!

Bir işletmede forklift operatörü için yapılan sekiz saatlik çalışma süresi için günlük titreşim maruziyet değeri 1,05 m/s2 bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi işverenin bu aşamada yapması gereken öncelikli işlerden birisi değildir

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi!
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

I- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması
II- Tüm vücut titreşim sınır değeri 1,15 m/sn2 olan ekipmanın, sınır değeri 0,1 m/sn2 olan ekipman ile değiştirilmesi
III- Titreşimli iş ekipmanının titreşim azaltıcı aparatlarla iyileştirilmesi
IV- Kişisel koruyucu donanımı kullanımı
Yukarıda verilen titreşimden korunma yöntemleri önceliğine göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi titreşimin etkilerinden birisi değildir?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik süre boyunca günlük maruziyet sınır ve etkin değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Titreşimle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi el-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeridir?

Titreşimin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen tehlike kaynaklarından bir grup oluşturulacak olursa hangisi dışarıda kalır?

Mekanik Titreşimlerin Etkileri
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatında çalışma koşullarına göre maruz kalınabilen tüm vücut titreşimi özellikle vücudun hangi bölgesinde rahatsızlığa yol açabilir?

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Titreşim Eğitimi
Olmadı, biraz gayret...

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir