Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Ofisler için Kontrol Listesi

Ne Oldu? Değil Ne Olabilir?
Ofisler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Ofisler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL

 

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Ofiste temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?          
Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Ofis içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Ofis içerisindeki sıcaklık ve nemin, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulması sağlanıyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?          
Ofis içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların çalışma alanlarından ayrı bir yerde giderilmesi sağlanıyor mu?          
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?          
Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulumlar ve tesisatın düzenli bakımı yetkili kişiler tarafından yapılıyor mu?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler, kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
MAKİNALAR Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?          
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendirilmişler mi?          
ASANSÖRLER

(Ofis/büronun bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde)

 

Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu?          
Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?          
Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?          
Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
YANGIN

(Ofis/büronun bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde)

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılıyor mu?        
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?        
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?        
Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılmış mı?        
GÜRÜLTÜ Ofis içerisinde insanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olmaması sağlanmış mı?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

 

Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?          
Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?          
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?          
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?          
Ofiste yürütülen işler ile ilgili çalışanların görüşleri alınıyor ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları destekleniyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyorlar mı?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR ve HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?          

Ofisler için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
2/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
3/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
4/36
İş Kazalarının Nedenleri!
5/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
7/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
8/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
9/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
10/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
11/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
12/36
1542 Kişinin Katili Kim?
13/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
14/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
15/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
18/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
20/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
23/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
24/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
25/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
27/36
İş Güvenliği Kültürü
28/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
30/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
31/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
32/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
33/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
34/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
35/36
İş Kazalarının Nedenleri
36/36

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 2
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 3
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 4
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 5
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 6
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 7
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 8
20 29
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 9
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 10
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 11
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 12
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 13
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 14
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 15
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 16
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 18
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 19
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 20
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
16 33
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 23
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 24
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 25
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 27
24 25
İş Güvenliği Kültürü 28
19 30
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 30
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 31
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 32
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 33
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 34
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 35
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
1/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
2/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
3/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
4/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
5/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
6/23
Ofisler için Kontrol Listesi 1
7/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
8/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
9/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
11/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
12/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
13/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
14/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
15/23
Ofisler için Kontrol Listesi 2
16/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
17/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
18/23
Stresle Mücadele
19/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
20/23
Mobbing Psikolojik Terör!
21/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
22/23
Mobbingle Mücadele
23/23

Sonuçlar

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 1
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 2
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 3
4 11
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 4
6 9
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 5
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 6
8 7
Ofisler için Kontrol Listesi 3 7
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 8
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 9
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 11
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 12
5 10
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 13
6 9
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 14
9 6
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 15
7 8
Ofisler için Kontrol Listesi 4 16
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 17
6 9
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 18
9 6
Stresle Mücadele 19
7 8
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 20
7 8
Mobbing Psikolojik Terör! 21
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 22
9 6
Mobbingle Mücadele 23
2 13

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Neden Meslek Hastalığı?
1/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
2/11
Ramazanda iş Güvenliği
3/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
7/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
8/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/11

Sonuçlar

Neden Meslek Hastalığı? 1
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 2
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 3
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 4
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 7
3 12
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 8
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 9
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
6
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve − 7 =

Önceki Yayın
Yüksekte Çalışma Eğitim Sınavı

Yüksekte Çalışma Güvenliği

Sonraki Yayın
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri

İlgili Yayınlar
Total
6
Share