Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofisler için Kontrol Listesi

Ofisler için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Ofisler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ofisler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL

 

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Ofiste temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?          
Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Ofis içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Ofis içerisindeki sıcaklık ve nemin, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulması sağlanıyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır halde olması sağlanıyor mu?          
Ofis içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların çalışma alanlarından ayrı bir yerde giderilmesi sağlanıyor mu?          
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?          
Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulumlar ve tesisatın düzenli bakımı yetkili kişiler tarafından yapılıyor mu?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler, kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
MAKİNALAR Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?          
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendirilmişler mi?          
ASANSÖRLER

(Ofis/büronun bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde)

 

Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu?          
Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?          
Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?          
Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
YANGIN

(Ofis/büronun bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde)

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılıyor mu?        
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?        
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?        
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?        
Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılmış mı?        
GÜRÜLTÜ Ofis içerisinde insanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olmaması sağlanmış mı?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

 

Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?          
Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?          
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?          
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?          
Ofiste yürütülen işler ile ilgili çalışanların görüşleri alınıyor ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda katılımları destekleniyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyorlar mı?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR ve HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmiş mi?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
1/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
2/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
3/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
4/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
5/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6/36
İş Güvenliği Kültürü
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
8/36
1542 Kişinin Katili Kim?
9/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
10/36
İş Kazalarının Nedenleri!
11/36
Neden Güvenlik Kültürü?
12/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
13/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
14/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
15/36
İş Kazalarının Nedenleri
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
17/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
18/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
20/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
21/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
22/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
23/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
25/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
26/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
27/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
28/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
29/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
30/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
32/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
33/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
35/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 1
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 2
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 3
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 4
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 5
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6
26 23
İş Güvenliği Kültürü 7
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 8
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 9
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 10
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 11
26 23
Neden Güvenlik Kültürü? 12
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 13
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 14
20 29
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 15
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 16
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 17
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 18
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
16 33
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 20
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 21
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 22
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 23
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 24
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 25
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 26
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 27
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 28
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 29
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 30
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 31
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 32
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 33
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 34
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 35
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla