Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Andragoji nedir ?

Andragoji nedir ?

Andragoji, yetişkinlerin öğrenmelerine yardımcı olma ve takım çalışmasını oluşturma sanatı ve bilimi

Andragoji

Yetişkin Kimdir?

Biyolojik ve yasal olarak 18 yaşını aşmış, kişisel bütünlüğünü kazanmış herkes, yetişkin olarak tanımlanmaktadır. Yetişkinlik kişinin tamamen öz denetimde olduğu noktadır.

Yetişkin Eğitimi

Yetişkin eğitiminde pedagojik eğitim ilkeleri değil, androgojik eğitim ilkeleri geçerlidir. Androgojide temel ilke, yetişkine bir şey öğretilemeyeceği, ancak öğrenmesinin hızlandırılabileceğidir.

Androgoji İlkeleri


Kişisel_Koruyucu Donanım Nedir?


 1. Yetişkin öğrenme sürecine katılmalıdır.
  1. Yetişkin güdülenmesi ve başarılı olması için eğitimin amaç ve hedeflerini bilmelidir
  2. Yetişkin öğrenme sürecine katılmalıdır.
  3. Öğretim yetişkinin sosyal rollerini ve yeteneklerini geliştirici olmalıdır.
  4. Öğrenme için olumlu eğitim ortamı hazırlanmalıdır.
  5. Çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır.
 2. Öğrenme için yeterli zaman verilmelidir. 
  1. Yetişkinin deneyimleri öğrenme kaynağıdır. Geçmiş deneyimlerin öğrenmeyi etkilediği göz önünde tutulmalı ve yeni öğrenilenler, eskilerle bütünleştirilmelidir.
  2. Öğrenilecek konunun ayrıntısı yapısallaştırılmalıdır. Bilgiler basitten karmaşığa gitmeli ve kavrayarak öğrenme sağlanmalıdır.
  3. Öğrenilenler arasındaki bağlantının yetişkin tarafından keşfedilmesi sağlanarak ve uygulama ile; öğrenmenin kalıcılığı ve farklı alanlara aktarılabilmesi, gerçekleştirilmelidir
 3. Yetişkin Eğitiminde Güdüleme (Motivasyon)
  1. Güdülemenin temeli, kişinin kendi yeteneğine, gücüne inanması ve güvenmesidir. Yetişkin bilgilendirilerek bu inanç ve güven sağlanmalıdır.
  2. Yetişkin, ilgi duyduğu; merak ettiği; kişisel, sosyal, mesleki sorunlarını çözeceğine inandığı; kendisine mutluluk getireceğini düşündüğü ve ön deneyimi olan konuları öğrenmek için güdülenir ve başarılı olur.
 4. Öğrenme sonunda geri bildirim
  1. Öğrenme sonunda geri bildirimle doğru ve yanlışlar verilerek, öğrenmede olumlu tutum geliştirilmelidir.
  2. Sürekli değerlendirme ve kendi kendini değerlendirme ile öğrenme arttırılmalıdır.
  3. Yetişkinin eğitim programı işlevsel ve dinamik olmalıdır. Bireyin ve toplumun değişen gereksinimlerine göre sürekli şekillendirilmelidir.
  4. Yetişkin öğrenme engelleri olan, olumsuz eğitim ortamı, ilgi duymama, uyumsuzluk, kendisine yararlı olacağına inanmama, öğrenme hızını zorlama, sosyal statü ve görünüşünü uygun bulmama, korkma, bunalma, öfke, korku ve baskı; akılda tutulmalıdır.
 5. Yaşam boyu sürekli eğitim
  1. Yaşam boyu sürekli eğitim,yetişkin eğitimi ilkeleriyle yapılandırılması gereken eğitimlerdir.
  2. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim

 

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla