Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamındadır?

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2 1
Doğru! Yanlış!

Çağrı Tasarım Kampanya

Havasında oksijen % .......’dan az, metan % .....’den fazla, bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. Boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Trabzon İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, yükümlülük süresi ne kadardır

Tüm Vücut Titreşimi ve Maruziyetleri
Doğru! Yanlış!

Oksijen, asetilen ve propan gazlarının tüp rengi sırasıyla hangisidir?

Gaz Simgesi
Doğru! Yanlış!

Androgoji kapsamında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gerekli?
Doğru! Yanlış!

İş göremezlik gelirine hak kazanmak için asgari meslekte kazanma gücü kayıp oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kırıkkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen ifadelerden, karbon dioksit – karbon monoksit – metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur

Yeraltı Madenlerinde Zararlı Gazlar ve Etkileri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi HAZOP (Tehlike ve İşletilebilirlik) analizinde kullanılan anahtar kelimelerden birisi değildir

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

Fine-Kinney Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2 2

Bir iş kazası bağımsız A ve B olaylarının birlikte meydana gelmesiyle gerçekleşiyorsa, bir aylık bir dönem için A ve B olaylarının gözlenme olasılıkları sırasıyla 0,10 ve 0,20 ise iş kazasının olasılığı ne olur?

Doğru! Yanlış!

Biyolojik etkenlere maruziyet risk değerlendirmesi yapılırken risklerin azaltılması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi insanın vücut ısısını etkileyen faktörlerden birisi değildir

Meslek Hastalığı Bildirimleri
Doğru! Yanlış!

Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri değildir

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Doğru! Yanlış!

İşyeri havasında izin verilen maksimum cıva miktarı nedir

Cıva ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

İlk başvuru tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

İş Kanunu’na göre hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hangisinden az olamaz?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı ortam havasında bulunmasına izin verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2 3

Sıcak ortamda çalışanlarda görülen sağlık sorunları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kimyasallarda risk değerlendirmesinde kullanılacak faktörlerden biri değildir

Kimyasallarla Çalışmada Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir

Ofisler için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Bingöl İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Temel nitelikleri - Daire biçiminde, - Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacak olan işaretler aşağıdakilerden hangisidir?

Genel emredici işaret
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi X-tipi matriste risk skoru hesaplanırken kullanılan faktörlerden biri değildir

Doğru! Yanlış!

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği aşağıdaki hangi sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2
BU KEZ OLMADI

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2 4

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + eleven =