Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Biyolojik etkenlere maruziyet risk değerlendirmesi yapılırken risklerin azaltılması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamındadır?

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2 1
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen ifadelerden, karbon dioksit – karbon monoksit – metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Sıcak ortamda çalışanlarda görülen sağlık sorunları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

Sıcak Ortamlarda Çalışma Koşulları
Doğru! Yanlış!

Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, yükümlülük süresi ne kadardır

Ergonominin Doğuşu ve Yaklaşımı
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi insanın vücut ısısını etkileyen faktörlerden birisi değildir

Vücut Koruyucular Bizi Nasıl Korur?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İş Kanunu’na göre hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hangisinden az olamaz?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı ortam havasında bulunmasına izin verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?

Kimyasal Maddelerle Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri değildir

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi HAZOP (Tehlike ve İşletilebilirlik) analizinde kullanılan anahtar kelimelerden birisi değildir

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi X-tipi matriste risk skoru hesaplanırken kullanılan faktörlerden biri değildir

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kimyasallarda risk değerlendirmesinde kullanılacak faktörlerden biri değildir

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Oksijen, asetilen ve propan gazlarının tüp rengi sırasıyla hangisidir?

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği aşağıdaki hangi sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır

Uluslararası Hukukta İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

İş göremezlik gelirine hak kazanmak için asgari meslekte kazanma gücü kayıp oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti
Doğru! Yanlış!

Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir?

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2 2

Temel nitelikleri - Daire biçiminde, - Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacak olan işaretler aşağıdakilerden hangisidir?

Genel emredici işaret
Doğru! Yanlış!

İlk başvuru tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir

Kişisel Koruyucu Donanım Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

Bir iş kazası bağımsız A ve B olaylarının birlikte meydana gelmesiyle gerçekleşiyorsa, bir aylık bir dönem için A ve B olaylarının gözlenme olasılıkları sırasıyla 0,10 ve 0,20 ise iş kazasının olasılığı ne olur?

İş Kazası Nedir
Doğru! Yanlış!

Fine-Kinney Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney
Doğru! Yanlış!

İşyeri havasında izin verilen maksimum cıva miktarı nedir

Civa ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Havasında oksijen % .......’dan az, metan % .....’den fazla, bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. Boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması
Doğru! Yanlış!

Androgoji kapsamında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2
BU KEZ OLMADI

A sınıfı isg uzmanlığı soruları-2 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla