Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki maddelerden hangisinin elektriksel direnci en büyüktür?

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Makine yağları, yağlı boyalar, asfalt gibi madde yangınları hangi sınıf yangına girer?

Doğru! Yanlış!

“Riski kaynağında önlemek üzere; toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.” Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

Yangınla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

HAZOP tekniği ilk kez aşağıdaki sektörlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yayınlamış olduğu sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili olarak Türkiye’nin yükümlülükleri konusunda aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Doğru! Yanlış!

İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gerekli?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6 4

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa devrelere karşı korur?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası durumlarından biri sayılmaz?

Kaza İstatistikleri
Doğru! Yanlış!

“Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından ısı, yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır.” Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi pamuk tozunun solunması sonucu oluşan akciğer hastalığıdır?

Pamuk Tozlarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi monitörlerde aranacak asgari gereklerden değildir?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Asbest kapsamında tutulan kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6 5

Aşağıdakilerden hangisi günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

“Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hâli” olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır

Doğru! Yanlış!

“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi meslek hastalıkları için doğrudur

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi hem kalitatif hem de kantitatif olarak kabul edilen risk değerlendirme metodolojilerinden değildir

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

I- Baret II- Paratoner III- Solunum maskesi IV- Gaz dedektörü V- İş eldiveni Yukarıdakilerden hangileri kişisel koruyucu donanımdır?

Doğru! Yanlış!

Doktorlara, hastalarından öykü alırken onların mesleklerini de sormalarını öğütleyen ve iş sağlığı ve güvenliğinin kurucusu olarak değerlendirilen hekim aşağıdakilerden hangisidir?

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6
BU KEZ OLMADI

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6 6

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

twelve + six =