Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Asbest kapsamında tutulan kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

I- Baret II- Paratoner III- Solunum maskesi IV- Gaz dedektörü V- İş eldiveni Yukarıdakilerden hangileri kişisel koruyucu donanımdır?

Güvensiz KKD Ürünleri Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi pamuk tozunun solunması sonucu oluşan akciğer hastalığıdır?

Pamuk Tozlarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası durumlarından biri sayılmaz?

Kaza İstatistikleri
Doğru! Yanlış!

“Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hâli” olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki maddelerden hangisinin elektriksel direnci en büyüktür?

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

Yangınla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

“Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından ısı, yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır.” Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6 1
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa devrelere karşı korur?

Mühendisler Elektrik ile İlgili Tesisatın Periyodik Kontrollerini Yapabilir mi?
Doğru! Yanlış!

“Riski kaynağında önlemek üzere; toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.” Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir?

Atölye Tipi İşyerlerinde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi hem kalitatif hem de kantitatif olarak kabul edilen risk değerlendirme metodolojilerinden değildir

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?

İş Eldivenleri Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden birisi değildir?

Brusella hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi meslek hastalıkları için doğrudur

Sağlık Gözetimi Kapsamında Yükümlülükler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir

Andragoji nedir?
Doğru! Yanlış!

İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Makine yağları, yağlı boyalar, asfalt gibi madde yangınları hangi sınıf yangına girer?

Yangına ilk müdahale 5 dakika içinde olmalı
Doğru! Yanlış!

Doktorlara, hastalarından öykü alırken onların mesleklerini de sormalarını öğütleyen ve iş sağlığı ve güvenliğinin kurucusu olarak değerlendirilen hekim aşağıdakilerden hangisidir?

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri Hizmet Süreleri Nasıl Belirlenir?
Doğru! Yanlış!

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yayınlamış olduğu sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili olarak Türkiye’nin yükümlülükleri konusunda aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

ILO Sözleşmeleri Nedir, Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi monitörlerde aranacak asgari gereklerden değildir?

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir

Kullanımı Yasak Kimyasal Maddeler
Doğru! Yanlış!

HAZOP tekniği ilk kez aşağıdaki sektörlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği
Doğru! Yanlış!

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6
BU KEZ OLMADI

C sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6 2

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla