Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

C sınıfı isg uzmanı soruları-7

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren ,1919 yılında kurulan , sözleşmeleri kanun hükmünde kabul edilen ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Örgütü’nün adı nedir?

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

Cisimlerin parçalanması, kırılması ve ezilmesi sırasında oluşan tane büyüklüğü 100µ’dan daha küçük, hava içinde asılı kalabilen veya zamanla çökelen parçacıklara ne denir?

Tozların Tehlike Kaynakları
Doğru! Yanlış!

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en çok kaç saattir

Çocukları Çalıştırma Yaşı Kaçtır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde risklere sayısal skorlar verilmesinin faydalı sonuçlarından sayılamaz?

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) görev, yetki ve sorumlulukları için doğru değildir?

OSGB Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı ifade eder

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Kimyasal madde ile çalışılan işlerde aşağıdakilerin hangisinde risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Oluşturduğu Riskler ve Önleme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerinin ankraj noktasına bağlanan parçasıdır?

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Sağlık açısından zararlı olan “ince toz” veya “solunabilir toz” adı verilen 0,5 ila 5 mikron arasındaki tozların, solunum yoluyla hava keseciklerine ulaşarak, akciğer rahatsızlıklarına neden olan hastalığın adı aşağıdakilerden hangisidir

Toz Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Asbest türüdür?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Herbiri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makina aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Pestisidler aşağıdaki işyeri ortam faktörlerinden hangi gruba girer?

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyeri ortamından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir

Kişisel Koruyucu Donanım Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

C sınıfı isg uzmanı soruları-7 1

Aşağıda verilen yönetmeliklerden hangisi Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerden birisi değildir?

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, Meslek hastalığı bildirimini, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaç iş günü içerisinde bildirmek zorundadır?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tehlikelerden biri değildir?

Göz Korumada Potansiyel Riskler Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler arasında yer almaz?

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığına sebep olan etkenlerden olamaz?

Sağlık Gözetimi Kapsamında Yükümlülükler
Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi RİSKİ tanımlar?

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu maske standardıdır

Solunum Koruyucular Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde İş Güvenliği Uzmanları çalışan başına EN AZ kaç dakika görevlendirilmelidir?

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Çalışır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmalarda elektrik kaynaklı tehlikelerden biri değildir

Elektrik Kaynaklı Riskler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları oluşum teorileri arasında gösterilmez?

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

C sınıfı isg uzmanı soruları-7
BU KEZ OLMADI

C sınıfı isg uzmanı soruları-7 2

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla