Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

C sınıfı isg uzmanı soruları-7

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) görev, yetki ve sorumlulukları için doğru değildir?

Doğru! Yanlış!

Çağrı Tasarım Kampanya

Pestisidler aşağıdaki işyeri ortam faktörlerinden hangi gruba girer?

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerinin ankraj noktasına bağlanan parçasıdır?

Emniyet Kemeri Kullan
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en çok kaç saattir

Çocukları Çalıştırma Yaşı Kaçtır?
Doğru! Yanlış!

Herbiri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makina aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyeri ortamından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir

Mardin İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

C sınıfı isg uzmanı soruları-7 1

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler arasında yer almaz?

C sınıfı isg uzmanı soruları-7 2
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu maske standardıdır

Doğru! Yanlış!

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, Meslek hastalığı bildirimini, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaç iş günü içerisinde bildirmek zorundadır?

Erzurum İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı ifade eder

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmalarda elektrik kaynaklı tehlikelerden biri değildir

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları oluşum teorileri arasında gösterilmez?

iş ayakkabı kazaları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

C sınıfı isg uzmanı soruları-7 3

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığına sebep olan etkenlerden olamaz?

İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası
Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir
İpucu Göster
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen yönetmeliklerden hangisi Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerden birisi değildir?

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Sağlık açısından zararlı olan “ince toz” veya “solunabilir toz” adı verilen 0,5 ila 5 mikron arasındaki tozların, solunum yoluyla hava keseciklerine ulaşarak, akciğer rahatsızlıklarına neden olan hastalığın adı aşağıdakilerden hangisidir

Pnömokonyoza Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde risklere sayısal skorlar verilmesinin faydalı sonuçlarından sayılamaz?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde İş Güvenliği Uzmanları çalışan başına EN AZ kaç dakika görevlendirilmelidir?

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Asbest türüdür?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren ,1919 yılında kurulan , sözleşmeleri kanun hükmünde kabul edilen ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Örgütü’nün adı nedir?

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

C sınıfı isg uzmanı soruları-7 4

Cisimlerin parçalanması, kırılması ve ezilmesi sırasında oluşan tane büyüklüğü 100µ’dan daha küçük, hava içinde asılı kalabilen veya zamanla çökelen parçacıklara ne denir?

Tozların Tehlike Kaynakları
Doğru! Yanlış!

Kimyasal madde ile çalışılan işlerde aşağıdakilerin hangisinde risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi RİSKİ tanımlar?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tehlikelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

C sınıfı isg uzmanı soruları-7
BU KEZ OLMADI

C sınıfı isg uzmanı soruları-7 5

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × four =