Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğru mu Yanlış mı? Küçük Test

Bu süreli bir testtir. Soru başına 25 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

25
0%

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişiden oluşur.

Doğru! Yanlış!

Doğru işaretleyenler, üzgünüz, ancak eksiklik var. Yukarıdaki kişilere ilave olarak; Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci...

Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Doğru! Yanlış!

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi GENÇ İŞÇİYİ tanımlar

Doğru! Yanlış!

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,

Yukarıdaki işaret BARET TAKILMASI Zorunlu ortam işaretidir.

Baret Tak
Doğru! Yanlış!

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmialtı (26) günden az olamaz.

Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu; Madde 53 – Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri; onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Tehlike sınıfları, "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" nde her meslek için belirtilmiştir.

Doğru! Yanlış!

Daire biçiminde, Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) olan işaret emredici işarettir.

Doğru! Yanlış!

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.

Doğru! Yanlış!

Cevap Doğru... İlave olarak; Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.

6 çalışanın olduğu ÇOK TEHLİKELİ bir işyerinde işyeri hekimi çalışan başına 4 saat/ay görev yapar.

Doğru! Yanlış!

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713 MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar; a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika, dolayısıyla işyeri hekimi çalışan başına en az 1,5 saat görev yapar...

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş (270) saatten fazla olamaz

Doğru! Yanlış!

Doğru mu Yanlış mı? Küçük Test
ÇOK ÜZGÜNÜZ

Doğru mu Yanlış mı? Küçük Test 1

OLMADI MAALESEF
İŞTE BU...

Süpersiniz

İŞTE BU... GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN.

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla