Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

EKİPNET nedir ?

EKİPNET nedir ?

EKİPNET; İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programı

EKİPNET

İşverenin yükümlülüğü

MADDE 5 –

(1) İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlü işverenler; periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin, Yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan ilgili branşlardan olduğunu ve EKİPNET sisteminde geçerli kayıt numarasının bulunduğunu kontrol etmek zorundadır.


İSG Boşluk Doldurmaca


Genel esaslar

MADDE 6 –

(1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bu Tebliğ ve Yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan
gerekli nitelikleri haiz olmak şartıyla;

a) Özel işyeri bünyesinde hizmet akdi ile çalışması halinde,
1) Çalıştığı işyerinde,
2) Aynı işverene ait olan holding veya şirketler grubu bünyesindeki diğer işyerlerinde,

b) Kamu kurumlarında kamu görevlisi olması halinde,
1) Çalışmakta olduğu kurumda,
2) İlgili personelinin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurumlarında,

c) Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üretici firma, yetkili servisler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketlerde çalışmaları halinde tüm işyerlerinde, periyodik kontrolleri gerçekleştirebilirler.

(2) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin birinci fıkrada belirtilen durumlara aykırı olarak periyodik kontrolleri gerçekleştirdiğinin tespiti halinde kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz sayılır.

(3) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.


Boya İşlerinde Risk Değerlendirmeleri


 

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin kayıt işlemleri

MADDE 7 –

(1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, 8 inci madde kapsamında istenen bilgileri EKİPNET sistemi üzerinden kayıt yaptırır.

Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler

MADDE 8 –

(1) EKİPNET sistemine yapılacak kayıtta, asgari aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Adı ve soyadı.
b) T.C. kimlik numarası.
c) Mezun olduğu okul, bölüm ve mezuniyet tarihi.
ç) Kamu kurumunda çalışan personel için çalıştığı kurum veya kuruluşun unvanı.
d) Periyodik kontrol yapacak kuruluşlarda çalışan kişiler için kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sigorta sicil numarası ile varsa hizmet yeterlilik belge numarası veya akreditasyon numarası.
e) Özel işyerlerinde çalışan kişiler için işyerinin sigorta sicil numarası.
f) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı türü.
g) E-posta adresi.
ğ) Telefon numarası.

(2) Bakanlığın belirleyeceği sürelerde EKİPNET sisteminde kişilere ait bilgilerin eksik gelmesi veya değişmesi durumunda bu bilgilerin tamamlanması, doğrulanması veya güncellenmesi periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin sorumluluğundadır. Eksik bilgilerini tamamlamadığı veya güncelleme yapmadığı tespit edilen kişilerin kayıtları, bu yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar askıya alınır.


Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi


 

Kayıt numarası

MADDE 9 –

(1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir.

(2) Geçici kayıt numarası alanlar, 11 inci maddede belirtilen eğitimleri başarılı olarak tamamlamaları halinde kayıt numarası almaya hak kazanır.

(3) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması zorunludur.


İSG Sınavı: Elektriksel Riskler


OSGB Hizmetleri

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 10 –

(1) Beyan esaslı alınan bilgilerden veya istenen belgelerden Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu doğru olmadığı tespit edilen bilgi veya belgeye sahip olan kişilerin kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz sayılır. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında idari veya adli işlem tesis edilir.

(2) Kaydı silinenler hakkında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki hükümler uygulanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilenler tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır

 

Detalı Bilgilendirme için TIKLAYINIZ


Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?


 

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla