Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Sağlık ve güvenlik işaretleri

Sağlık ve güvenlik işaretleri 1

Sağlık ve güvenlik işaretleri; Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri tanımlar

Sağlık ve güvenlik işaretleri

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler, 3 ana başlık altında incelenebilir; Yasaklayıcı işaretler, emredici işaretler ve uyarıcı işaretler. Bunların haricinde bir de ilkyardım ve yangın işaretleri mevcut. Bu işaretlerin hepsini sırasıyla inceleyelim.

İşaretler nasıl olacak?

28762 sayılı Güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre tüm işaretlerin bir takım standartları mevcuttur. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılır.

 

 • Kırmızı renkli işaretler Yasak/tehlike alarmı ve yangınla mücadele için kullanılır. Dur, kapat, tahliye et gibi.
 • Sarı renkli işaretler Uyarı işaretleridir. Dikkatli ol, önlem al, kontrol et gibi.
 • Mavi renkli işaretler Zorunluluk işaretidir. Kişisel Koruyucu Donanım Kullan, Baret Tak, Edliven Giy gibi.
 • Yeşil renkli işaretler Acil çıkış ve ilkyardım işaretleridir. Çıkış yeri, kapılar,ekipman, tesisler gibi.

Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz


İşaretler için önlemler;

 • Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmez.
 • Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmaz
 • Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmaz
 • Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmaz
 • İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması önemlidir.
 • İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenir.
 • Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlenememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanır.
 • Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam edecektir. Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olmalı
 • Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, çalışanların görme ve işitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli önlemler alınır.
 • İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
 • İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılır.

İŞ GÜVENLİĞİ İŞARETLERİ


İSG 2020 Yılı Sınavları


YASAKLAYICI İŞARETLER

Temel nitelikler

– Daire biçiminde,

– Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)


NİG’de çok okunan İSG yayınları


 

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler

Sigara İçilmez

 

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 2
Yaya Giremez

 

 

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 4
Yetkisiz Kimse Giremez

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 5
İş Makinesi Giremez

 

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Dokunma

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları


 UYARI İŞARETLERİ

Temel nitelikler

– Üçgen şeklinde

– Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Parlayıcı Madde veya Yüksek Isı

 

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Patlayıcı Madde

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 6
Toksik (Zehirli) Madde

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 7
Radyoaktif Madde

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 8
Asılı Yük

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 9
İş Makinası

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 10
Elektrik Tehlikesi

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 11
Tehlike

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 12
Lazer Işını

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 13
Oksitleyici Madde
iyonlaştırıcı madde
İyonlaştırıcı Madde

 

 

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 14
Kuvvetli Manyetik Alan

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 15
Engel

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 16
Düşme Tehlikesi

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 17
Biyolojik Risk

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 18
Düşük Sıcaklık

 

Sağlık ve güvenlik işaretleri 19
Zararlı ve Tahriş Edici Madde
Aşındırıcı Madde
Aşındırıcı Madde

EMREDİCİ İŞARETLER


Yüksekte Çalışma Eğitimi Verebilmek İçin Sertifika Gerekli mi?


Temel nitelikler

– Daire biçiminde,

– Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)

Gözlük Kullan
Gözlük Kullan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baret Tak
Baret Tak

 

 

 

 

 

 

 

Maske Kullan
Maske Kullan

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
İş Ayakkabısı Giy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaya Yolunu Kullan
Yaya Yolunu Kullan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koruyucu Elbise Giy
Koruyucu Elbise Giy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüz Siperi Kullan
Yüz Siperi Kullan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emniyet Kemeri Kullan
Emniyet Kemeri Kullan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulak Koruyucu Tak
Kulak Koruyucu Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel emredici işaret
Genel emredici işaret (gerektiğinde başka işaretle birlikte kullanılacaktır)

 

 


Mühendisler Elektrik ile İlgili Tesisatın Periyodik Kontrollerini Yapabilir mi?


 

ACİL ÇIKIŞ VE İLKYARDIM İŞARETLERİ

 

Temel nitelikler

– Dikdörtgen veya kare biçiminde,

– Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)

 

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Acil Çıkış ve Kaçış Yolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönler
Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

 

 

 

 

 

İlk Yardım resmi
İlk Yardım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedye Resmi

Sedye

 

 

Güvenlik Duşu resmi

Güvenlik Duşu

 

 

Göz Duşu resmi

Göz Duşu

 

 

Acil telefon resmi
Acil Telefon

 

 


İşverenin Onaylı Deftere Dair Yükümlülüğü Nedir?


Sağlık ve güvenlik işaretleri 20

 

 

YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ

 

Temel nitelikler

– Dikdörtgen veya kare biçiminde,

– Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

 

yangın hortumu resmi
Yangın Hortumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın Merdiveni resmi

 

 

 

 

 

 

 

Yangın Merdiveni

 

Yangın Söndürme Cihazı işareti
Yangın Söndürme Cihazı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Yangın Telefonu işareti
Acil Yangın Telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönler
Yönler (Yardımcı bilgi işareti)


İş_Kazası Kapsamına Giren Durumlar


 

ENGELLER VE TEHLİKELİ YERLERDE KULLANILAN İŞARETLER

1.1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir.

1.2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur.

1.3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanır.

1.4. Örnek:

 

tehlike işareti
Tehlike İşareti

 

 

 

 

 

dikey manevra işaretleri
Dikey Manevra İşaretleri

 

yatay hareketler
Yatay Manevra Hareketleri

 

 

 

 

 

manevra işaretleri
Manevra İşaretleri

 

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 1 =