Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

TS EN ISO 11612 nedir ?

TS EN ISO 11612 nedir ?

TS EN ISO 11612; Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

TS EN ISO 11612

TS EN ISO 11612
TS EN ISO 11612

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/1/2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin  6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

Uyumlaştırılmış ulusal standartlar

MADDE 2 – (1) Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan uyumlaştırılmış ulusal standartların adları ve referans numaralarının listesi aşağıda gösterildiği gibidir:

SIRA NO  TS EN   NO/ADI 

1 TS EN 132

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

2 TS EN 133

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Sınıflandırma

3 TE EN 134

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Bileşenlerin Adlandırılması

4 TS EN 135

Solunumla İlgili Cihazlar-Eş Değer Terimler Listesi

5 TS EN 136

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler İşaretleme

6 TS EN 137

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı Özellikler, Deney İşaretleme

7 TS EN 138

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Yüz Maskesi veya Ağız Tipi Maske İçin Kullanılan Temiz Hava Solunum Cihazları-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

8 TS EN 140

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

9 TS EN 142

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Ağızlık Tertibatları-Kurallar, Deneyler, İşaretleme

10 TS EN 143

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

11 TS EN 143/A1

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

12 TS EN 144-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

13 TS EN 144-1/A2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

14 TS EN 144-2

Koruyucu Teneffüs Cihazları-Gaz Silindir Vanaları-Bölüm 2: Çıkış Bağlantıları

15 TS EN 144-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

16 TS EN 145

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

17 TS EN 148-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 1: Standart Vida Dişli Bağlantı

18 TS EN 148-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 2: Merkez Vida Dişli Bağlantı

19 TS EN 148-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 3:M 45×3 Vida Başlı Bağlantı

20 TS EN 149

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

21 TS EN 165

Göz Koruyucuları-Kişisel-Terimler

22 TS EN 167

Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

23 TS EN 169

Kişisel Göz Koruması-Kaynakçılık ve İlgili Teknikler İçin Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

24 TS EN 170

Kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler- Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

25 TS EN 172

Kişisel Göz Koruması-Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler-Sanayide Kullanım İçin

26 TS EN 174

Kişisel Göz Koruması-Alp Disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri

27 TS EN 208

Kişisel Göz Koruması-Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

28 TS EN 208:2001/A1

Kişisel Göz Koruması-Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

29 TS EN 250

Solunumla İlgili Donanım-Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

30 TS EN 250/A1

Solunumla İlgili Donanım-Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

31 TS EN 269

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Temiz Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

32 TS EN 340

Koruyucu Giyecekler-Genel Özellikler

33 TS EN 341

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-İndirme Cihazları

34 TS EN 342

Koruyucu Giyecekler-Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

35 TS EN 343

Koruyucu Giyecekler – Yağmura Karşı Koruma

36 TS EN 348

Koruyucu Elbise-Deney Metodu;Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Malzeme Davranışının Tayini

37 TS EN 348/AC

Koruyucu Elbise-Deney Metodu;Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Malzeme Davranışının Tayini

38 TS EN 52-1

İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 1: Kulak Kapatıcılar

39 TS EN 352-2

İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 2: Kulak Tıkaçları

40 TS EN 352-3

İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 3: Endüstriyel Güvenlik Kaskına Takılmış Koruyucu Kulaklıklar

41 TS EN 352-4

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

42 TS EN 352-4/A1

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

43 TS EN 352-5

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

44 TS EN 352-6

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulak Kapatıcıları

45 TS EN 352-7

İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm7: Seviyeye Bağlı Kulak Tıkaçları

46 TS EN 353-1

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm1: Rijit Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

47 TS EN 353-2

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

48 TS EN 354

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Bağlama Tertibatı

49 TS EN 355

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Enerji Absorplayıcılar

50 TS EN 358

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

51 TS EN 360

Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler

52 TS EN 361

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Tam Vücut Kemer Sistemleri

53 TS EN 362

Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Bağlayıcılar

54 TS EN 363

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Düşme Önleyici Sistem

55 TS EN 364

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

56 TS EN 365

Yüksekten  Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Kullanma Talimatı, Bakım Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

57 TS EN 367

Korucu Elbise-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Aleve Maruz Kalmada Isı Geçişinin Tayini Metodu

58 TS EN 367/AC

Koruyucu Elbise- Isı ve Aleve Karşı Koruma-Aleve Maruz Kalmada Isı Geçişinin Tayini Metodu

59

 

 

TS EN 373

Koruyucu Giyecekler-Ergimiş Metal Parçalarına Karşı Malzemelerin Direncinin

Değerlendirilmesi

 60

 

 

TS EN 374-1

Koruyucu Eldivenler – Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 1: Terimler ve Performans Kuralları

 61

 

 

TS EN 374-2

Koruyucu Eldivenler – Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 2: Nüfuziyete Karşı Direncin Tayini

 62

 

 

TS EN 374-3

Koruyucu Eldivenler – Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

 63

 

 

TS EN 374-3/AC

Koruyucu Eldivenler – Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

 64

 

TS EN 379

Kişisel Göz Koruması – Otomatik Kaynak Filtreleri

 65

 

 

TS EN 381-1

Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 1: Zincirli

Testereyle Kesilmeye Direnç İçin Deney Tertibatı

 66

 

 

TS EN 381-2

Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 2: Bacak

Koruyucuları İçin Deney Metotları

 67

 

 

TS EN 381-3

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 3: Koruyucu

Botlar İçin Deney Metotları

 68

 

 

TS EN 381-4

Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 4: Zincirli

Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Deney Metotları

 69

 

 

TS EN 381-5

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 5: Bacak

Koruyucular İçin Özellikler

 70

 

 

TS EN 381-7

Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 7: Zincirli

Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Kurallar

 71

 

 

TS EN 381-8

Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 8: Zincirli

Testere Koruyucu Tozlukları – Deney Metotları

 72

 

 

TS EN 381-9

Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 9: Zincirli

Testere Koruyucu Tozlukları – Özellikler

 73

 

 

TS EN 381-10

Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 10: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Deney Metodu

 74

 

 

TS EN 381-11

Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin – Bölüm 11: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Kurallar

 75

 

TS EN 388

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

76

 

 

 

TS EN 402

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Tam Yüz Maskesi Veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı – Kaçış için – Kurallar, Deneyler, işaretleme

 77

 

 

TS EN 403

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kendini Kurtarma için – Yangından Kaçarken Kullanılan Başlığı Olan Filtre Cihazları – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 78

 

 

TS EN 404

Ferdi Kurtarma için Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Karbonmonoksitten

Korunmak İçin Ağız Parçası Tertibatlı ve Filtreli Ferdi Kurtarıcı

 79

 

 

TS EN 405

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar – Gazlara veya Gazlara ve Partiküllere Karşı

Koruyucu Valf1i Filtreli Yarım Maskeler – Özellikler, Deney ve İşaretleme

 80

 

TS EN 407

Koruyucu Eldivenler – Isıl Tesirlerine (Isı ve/veya ateşe) Karşı

 81

 

TS EN 420

Koruyucu Eldivenler – Genel Özellikler ve Deney Metotları

 82

 

TS EN 421

Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

 83

 

 

TS EN 458

İşitme Koruyucuları-Seçimi, Kullanımı, Korunması ve Bakımı için Tavsiyeler-

Kılavuz

 84

 

 

TS EN 463

Koruyucu Giyecekler Sıvı Kimyasallara Karşı Koruma – Deney Metodu: Bir Sıvı

Hüzmesiyle (Jetiyle) Penetrasyona Direncin Tayini (Jet Deneyi)

 85

 

 

 

TS EN 464

Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz Kimyasal Maddelere Karşı Kullanım İçin

(Aerosoller ve Katı Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez Giyeceklerin

Sıvı Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç Deneyi)

 86

 

 

TS EN 468

Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Kullanılan-Deney Metodu:

Püskürtme ile Nüfuziyet Direncinin Tayini (Püskürtme Deneyi)

 87

 

 

TS EN 469

İtfaiyeciler için Koruyucu Elbiseler- Yangınla Mücadele İçin Koruyucu Elbiselerin Özellikleri ve Deney Metotları

 88

 

TS EN 469/ AC

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler – Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Dair Performans Kuralları

 89

 

 

TS EN 470-1

Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla İlgili İşlemlerde Kullanılan Bölüm 1:

Genel Özellikler

 90

 

 

TS EN 470-1/A1

Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla İlgili İşlemlerde Kullanılan Bölüm 1:

Genel Özellikler Tadil 1

 91

 

 

TS EN 471

Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek – Deney

Metotları ve Özellikler

 92

 

 

TS EN 510

Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu Yerlerde

Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler

 93

 

TS EN 511

Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

 94

 

TS EN 530

Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı-Deney Metotları

 95

 

 

TS EN 531

Koruyucu Giyecekler-ısıya Maruz Kalan Endüstri Çalışanları İçin (İtfaiyeci ve

Kaynakçı Elbiseleri Hariç)

 96

 

TS EN 531/A1

Koruyucu Giyecekler-Isıya Maruz Kalan Çalışanlar İçin Tadil 1

 97

 

 

TS EN 533

Koruyucu Giyecekler-ısıya ve Aleve Karşı Koruma-Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler ve Malzeme Donanımları

 98

 

TS EN 659

Koruyucu Eldivenler – İtfaiyeciler İçin

 99

 

TS EN 564

Dağcılık Teçhizatı – Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 100

 

TS EN 565

Dağcılık Teçhizatı- Şerit (Bant) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 101

 

TS EN 566

Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 102

 

TS EN 567

Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 103

 

TS EN 568

Dağcılık Teçhizatı-Buz Ankrajları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 104

 

TS EN 569

Dağcılık Teçhizatı- Kancalar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 105

 

 

TS EN 702

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Deney Metodu: Koruyucu Giyecek veya Malzemelerinde Temas Isısı Geçişinin Tayini

 106

 

TS EN 795

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler

 107

 

TS EN 795/A1

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler Tadil 1

 108

 

TS EN 812

Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

 109

 

TS EN 813

Yüksekten Düşmeyi Önlemek İçin Personel Koruyucu Donanım-Oturma Kuşağı

 110

 

TS EN 863

Koruyucu Elbiseler-Mekanik Özellikler-Vurup Delmeye Karşı Dayanım Deneyi

 111

 

 

TS EN 892

Dağcılık Teçhizatı – Dinamik Dağcılık Halatları – Güvenlik Kuralları ve Deney

Metotları

 112

 

TS EN 893

Dağcılık Teçhizatı- Kramponlar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 113

 

 

 

 

TS EN 943-1

Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dahil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal

Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler – Bölüm 1: Kimyasal Maddelere Karşı

Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz (Tip 1) ve “Gaz Sızdırmaz

Olmayan” (Tip 2) Koruyucu Elbiseler

 114

 

 

 

TS EN 943-2

Sıvı Aerosol ve Katı Parçacıklar İhtiva Eden Sıvı ve Gaz Kimyasallara Karşı

Koruyucu Giysi-Kısım 2: Acil Müdahale Takımları İçin Kimyasal Koruyucu Giysiler “Gaz-Koruyumlu” İçin Performans Gereklilikleri

 115

 

 

TS EN 958

Dağcılık Teçhizatı- Tırmandırmada Kullanılan Enerji Absorplama Sistemleri-

Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 116

 

TS EN 960

Kafa Kalıpları – Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan

 117

 

TS EN 966

Hava Sporları İçin Başlıklar

 118

 

TS EN 966/A1

Hava Sporları İçin Başlıklar Tadil1

 119

 

TS EN 966/ A2

Hava Sporları İçin Başlıklar

 120

 

 

 

TS EN 1073-2

Radyoaktif Bulaşmasına Karşı Koruyucu Giysi-Kısım 2: Radyoaktif Bulaşmasının Ayrılmasına Karşı Havalanmayan Koruyucu Giysi İçin Gereklilikler ve Deney Metotları

 121

 

TS EN 1077

Koruyucu Başlık (Kasklar)-Alp Tipi Kayakçılar İçin

 122

 

TS EN 1078

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

 123

 

TS EN 1078/Al

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

 124

 

TS EN 1080

Koruyucu Kasklar – Küçük Çocuklar İçin – Darbeden Koruyucu

 125

 

TS EN 1080/A2

Koruyucu Kasklar – Küçük Çocuklar İçin – Darbeden Koruyucu

 126

 

 

TS EN 1082-1

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

 127

 

 

 

TS EN 1082-2

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

 128

 

 

 

TS EN 1082-3

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer Malzemeler İçin Darbeyle Kesme Deneyi

 129

 

 

TS EN 1095

Gezi Teknelerinde Kullanım İçin Güverte Emniyet Kemeri ve Emniyet Halatı –

Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 130

 

 

TS EN 1146

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar -Bir Başlıkla Birlikte Kullanılan Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Hava Solunum Aparatı – Kurallar, Deney, İşaretleme

 131

 

 

TS EN 1149-2

Koruyucu Giyecekler – Elektrostatik Özellikler – Bölüm 2: Malzemenin Derinliğine Elektrik Direncinin Ölçülmesi İçin Deney Metodu (Düşey Direnç)

 132

 

 

TS EN 1149-3

Koruyucu Giyecekler – Elektrostatik Özellikler – Bölüm 3: Yük Zayıflamasını

Ölçme İçin Deney Metodu

 133

 

 

TS EN 1149-1

Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci (Deney Metotları ve Kurallar)

 134

 

 

TS EN 1150

Koruyucu Giyecekler – Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme Özelliğine Sahip Giyecekler – Deney Metotları ve Özellikler

 135

 

TS EN 1384

Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

 136

 

TS EN 1384/Al

Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan Tadil 1

 137

 

TS EN 1385

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

 138

 

TS EN 1385/A1

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

 139

 

 

TS EN 1486

Koruyucu Elbiseler-İtfaiyeciler İçin-Uzman İtfaiyeci Elbiseleri İçin Özellikler ve

Deney Metotları

 140

 

 

TS EN 1621-1

Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1:

Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

 141

 

 

TS EN 1621-2

Motosikletçiler İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2:

Motosikletçiler İçin Sırt Koruyucuları – Kurallar ve Deney Metotları

 142

 

 

TS EN 1731

Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları- Mekanik Tehlikelere ve/veya Isıya Karşı

Endüstriyel ve Endüstriyel Olmayan Kullanım İçin

 143

 

 

TS EN 1809

Dalma Aksesuarları – Yüzmeye Yardımcı Olan Dengeleyiciler – Fonksiyonel

Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 144

 

 

 

TS EN 1827

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gazlara veya Gaz ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

 145

 

 

TS EN 1836

Kişisel Göz Koruması-Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler

 146

 

 

TS EN 1836/AC

Kişisel Göz Koruması-Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler

 147

 

TS EN 1868

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Donanım – Eşdeğer Terimler Listesi

 148

 

TS EN 1891

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar

 149

 

TS EN 1938

Kişisel Göz Koruması- Motosiklet ve Mopet Kullanıcıları İçin Gözlükler

 150

 

TS 2429 EN 397

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

 151

 

TS 2429 EN 397/A1

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)Tadil1

 152

 

 

TS EN ISO 4869-2

Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

 153

 

 

TS EN ISO 4869-4

Akustik – İşitme Koruyucuları – Bölüm 4: Sese Bağlı Seviye İçin Efektif Ses Basınç Seviyelerinin Ölçümleri – Düzeltici Kulaklıklar

 154

 

TS 5558 EN 168

Kişisel Göz Koruması – Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

 155

 

 

TS 5559 EN 207 (2. Baskı)

Kişisel Göz Koruması – Lazer Işınımına Karşı Filtreler ve Göz Koruyucular (Lazer Göz Koruyucuları)

 156

 

TS 5560 EN 166

Kişisel Göz Koruması – Özellikler

 157

 

 

TS EN ISO 6529

Koruyucu Giyecekler – Kimyasal Maddelere Karşı Koruma – Koruyucu Giyecek

Malzemelerinin Sıvı ve Gaz Nüfuziyetine Direncinin Tayini

 158

 

 

TS EN ISO 6530

Koruyucu Giyecekler – Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma – Malzemelerin

Sıvılarla Nüfuziyete Karşı Direnci İçin Deney Metodu

 159

 

 

TS 6860 EN 175

Personel Koruyucuları-Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı

 160

 

 

 

TS EN ISO 6942

Koruyucu Giyecekler – Isı ve Yangına Karşı Koruma – Deney Metodu: Işıma

Yoluyla Yayılan Isı Kaynaklarına Maruz Kalındığında Malzeme ve Malzeme

Birleşimlerinin Değerlendirilmesi

 161

 

 

TS 8435 EN 171

Kişisel Göz Koruması – Kızıl Ötesi Filtreler – Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye

Edilen Kullanım

 162

 

 

 

TS 8504 EN 1073-1

Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin Kurallar ve Deney Metotları

 163

 

TS 10224 EN 443

İtfaiye Teşkilatı Teçhizatı- Koruyucu Başlıklar

 164

 

TS EN ISO 10256

Buz Hokeyinde Kullanılan Baş ve Yüz Koruyucular

 165

 

 

TS EN ISO 10819

Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol Titreşimi-Eldivenden El Ayasına Geçen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin Metot

 166

 

 

 

TS EN 12083

Koruyucu Solunum Cihazları – Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) – Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler – Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

 167

 

TS EN 12270

Dağcılık Teçhizatı – Takozlar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 168

 

TS EN 12275

Dağcılık Teçhizatı – Bağlantı Halkaları – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 169

 

TS EN 12276 Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme Ankrajları – Güvenlik Kuralları ve

Deney Metotları

 170

 

TS EN 12276/AC

Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme Ankrajları – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 171

 

TS EN 12277

Dağcılık Teçhizatı – Kuşaklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 172

 

TS EN 12278

Dağcılık Teçhizatı – Makara1ar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 173

 

 

TS EN ISO 12402-10

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 10: Kişisel Yüzdürme Cihazları ve Diğer İlgili Cihazların Seçimi ve Kullanımı

 174

 

 

TS EN ISO 12402-8

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 8: Donanımlar- Güvenlik Gerekleri ve Deney

Yöntemleri

 175

 

 

TS EN ISO 12402-2

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275-

Güvenlik Gerekleri

 176

 

 

TS EN ISO 12402-3

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150-

Güvenlik Gerekleri

 177

 

 

TS EN ISO 12402-4

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100-

Güvenlik Gerekleri

 178

 

 

TS EN ISO 12402-5

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 5: Yüzdürme Yardımcıları Seviye 50-Güvenlik Gerekleri

 179

 

 

TS EN ISO 12402-6

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 6: Özel Amaçlı Can Yelekleri ve Yüzdürme

Yardımcıları – Güvenlik Gerekleri ve İlave Deney Yöntemleri

 180

 

TS EN ISO 12402-9

Kişisel Yüzdürme Cihazları- Bölüm 9: Deney Yöntemleri

 181

 

TS EN 12477

Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

 182

 

TS EN 12477/A1

Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

 183

 

TS EN 12492

Dağcılık Teçhizatı – Dağcılar İçin Başlıklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 184

 

 

TS EN 12492/A1

Dağcılık Teçhizatı – Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 185

 

 

TS EN 12568

Ayak ve Bacak Koruyucuları- Ayakkabı Burnu ve Metal Nüfuz Etmeye Dirençli

Takviyeler- Özellikler ve Deney Metotları

 186

 

 

TS EN 12628

Dalma Aksesuarları- Yüzdürebilirlik ve Kurtarma İçin Birleşik Cihaz -Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 187

 

 

TS EN 12841

Kişisel Düşmeden Koruyucu Donanım- Halat Girişli Sistemler- Halat Düzeltme

Cihazları

 188

 

 

TS EN 12941

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve işaretleme

 189

 

 

TS EN 12941/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar – Özellikler, Deney ve İşaretleme

 190

 

 

 

TS EN 12942

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya

Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve

İşaretleme

 191

 

 

 

TS EN 12942/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya

Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve

İşaretleme

 192

 

 

 

TS EN 13034

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler – Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Performansı Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 6 ve Tip PB [6] Donanım)

 193

 

 

TS EN 13061

Koruyucu Giyecekler – Futbolcular İçin Tekmelikler – Özellikler ve Deney

Metotları

 194

 

TS EN 13087-1

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve Şartlandırma

 195

 

TS EN 13087-2

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları – Bölüm 2: Şok Absorpsiyonu

 196

 

TS EN 13087-3

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karşı Direnç

 197

 

TS EN 13087-4

Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 4: Tutma Sisteminin Etkinliği

 198

 

TS EN 13087-5

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 5: Tutucu Sistem Dayanımı

 199

 

TS EN 13087-6

Koruyucu Kask1ar- Deney Metotları- Bölüm 6: Görüş Alanı

 200

 

TS EN 13087-7

Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç

 201

 

TS EN 13087-8

Koruyucu Kasklar – Deney Metotları – Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

 202

 

TS EN 13087-8/A1

Koruyucu Kasklar – Deney Metotları – Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

 203

 

 

TS EN 13087-10

Koruyucu Kasklar – Deney Metotları – Bölüm 10: lsıma Yoluyla Yayılan Isıya

Direnç

 204

 

 

TS EN 13138-1

Yüzme Kursu İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar – Bölüm l: Yüzmeye Yardımcı, Giyilen Donanımlar İçin Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

 205

 

 

TS EN 13158

Koruyucu Giyecekler- At Binicileri İçin Koruyucu Ceketler, Vücut ve Omuz

Koruyucuları- Kurallar ve Deney Metotları

 206

 

TS EN 13178

Kişisel Göz Koruması – Kar Aracı Kullanıcıları İçin Göz Koruyucuları

 207

 

 

TS EN 13274-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 1: İçe Doğru Sızıntı ve İçe Doğru Toplam Sızıntının Tayini

 208

 

 

TS EN 13274-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 2: Uygulama ile İlgili Performans Deneyleri

 209

 

TS EN 13274-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotları- Bölüm 3: Solunum

Direncinin Tayini

 210

 

TS EN 13274-4

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 4: Alev Deneyleri

 211

 

TS EN 13274-5

Solunumlu İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 5: İklim Şartları

 212

 

 

TS EN 13274-6

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotları – Bölüm 6: Solukla Alınan

Havadaki Karbon Dioksit Muhtevasının Tayini

 213

 

 

TS EN 13274-7

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotları – Bölüm 7: Filtreden Parçacık Nüfuziyetinin Tayini

 214

 

 

TS EN 13274-8

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotları- Bölüm 8: Dolomit Tozuyla Tıkanma Deneyi

 215

 

 

TS EN 13277-1

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney

Metotları

 216

 

 

TS EN 13277-2

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 2: Ayak, Alt Bacak ve Ön Kol

Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

 217 TS EN 13277-3

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 3: Vücut Koruyucuları İçin İlave

Özellikler ve Deney Metotları

 218

 

 

TS EN 13277-4

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave

Özellikler ve Deney Metotları

 219

 

 

TS EN 13277-5

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 5: Genital ve Karın Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları

 220

 

 

TS EN 13277-6

Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 6: Kadınlarda Göğüs Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları

 221

 

TS EN 13287

Kişisel Koruyucu Donanım – Ayakkabılar – Kayma Direnci İçin Deney Metodu

 222

 

TS EN 13356

Amatör Kullanım İçin Görünebilirlik Aksasurları Özellikler ve Deney Metotları

 223

 

TS EN 13484

Buz Kızağı Kullanıcıları İçin Kasklar

 224

 

 

 

TS EN 13546

Koruyucu Giyecekler-Saha Hokeyi Kalecileri İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak,

Ayak ve Genital Koruyucular ve Saha Oyuncuları İçin Kaval Kemiği Koruyucuları-Kuralları ve Deney Metotları

 225

 

 

TS EN 13567

Koruyucu Giyecekler-Eskrim Oyuncuları İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak,

Genital ve Yüz Koruyucular-Kurallar ve Deney Metotları

 226

 

 

TS EN 13594

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Eldivenler-Kurallar ve Deney

Metotları

 227

 

 

TS EN 13595-1

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler – Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar – Bölüm 1: Genel Kurallar

 228

 

 

 

TS EN 13595-2

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler – Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar – Bölüm 2: Darbe İle Aşınmaya Karşı Direncin Tayini İçin Deney Metodu

 229

 

 

 

TS EN 13595-3

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler – Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar – Bölüm 3: Patlama Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu

 230

 

 

 

TS EN 13595-4

Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler – Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar – Bölüm 4: Darbe Altında Kesme Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu

 231

 

 

TS EN 13634

Koruyucu Ayakkabı – Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin – Özellikler ve Deney Metotları

 232

 

TS EN 13781

Kar Aracı ve Kar Kızağı Sürücü ve Yolcuları İçin Koruyucu Kasklar

 233

 

 

TS EN 13794

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı – Kaçış İçin – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 234

 

TS EN 13819-1

Petrol ve Doğalgaz Endüstrisi – Açık Deniz Yapıları – Bölüm 1: Genel Özellikler

 235

 

TS EN 13819-2

Akustik – İşitme Koruyucuları – Deneyler – Bölüm 2: Akustik Deney Metotları

236 TS EN 13832-1

Kimyasallar Karşı Koruyucu Ayakkabılar – Bölüm 1: Tanımlar ve Deney

Yöntemleri

237 TS EN 13832-2

Kimyasallar Karşı Koruyucu Ayakkabılar – Bölüm 2: Laboratuar Şartlarında

Dayanımlı Ayakkabılar İçin Gerekler

238

 

 

TS EN 13832-3

Kimyasallar Karşı Koruyucu Ayakkabılar – Bölüm 3: Laboratuar Şartlarında Yüksek Dayanımlı Ayakkabılar İçin Gerekler

239

 

 

 

TS EN ISO 13982-2

Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2: Küçük Parçacık Aerosollerinin Giyecek Takımlarında İçeriye Doğru Sızıntısının Tayini İçin Deney Metodu

 240

 

 

TS EN 13911

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler -Yangın Başlıkları İçin Özellikler ve Deney

Metotları

 241

 

 

TS EN 13949

Solunumla İlgili Donanım – Basınçlı Nitroks ve Oksijenle Kullanım için Kendi

Kendine Yeterli Açık Devre DaIma Aparatı – Özellikler, Deneyler, İşaretleme

 242

 

 

 

TS EN ISO 13982-1

Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler – Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri için Performans Kuralları

 243

 

 

TS EN ISO 13995

Koruyucu Giyecekler – Mekanik Özellikler – Malzemelerin Delinmeye ve Dinamik Yırtılmaya Karşı Direncinin Tayini İçin Deney Metodu

 244

 

 

TS EN ISO 13997

Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye

Direncin Tayini

 245

 

 

TS EN ISO 13998

Koruyucu Giyecekler – Bıçak Batması ve Kesmesine Karşı Koruyucu Önlükler,

Pantolonlar ve Yelekler

 246

 

 

TS EN 14021

Sürücülerini Taş ve Mıcıra Karşı Korumaya Uygun Yol Dışı Motosiklet Yarışları İçin Taş Siperleri

 247

 

TS EN 14052

Sanayide Kullanılan Yüksek Performanslı Baş Koruyucuları

 248

 

TS EN 14058

Koruyucu Giyecekler – Soğuk Ortamlara Karşı Koruma İçin Giyecek Parçaları

 249

 

 

TS EN 14120

Koruyucu Giyecekler – Paten Sporu Donanımı Kullanıcıları İçin Bilek, Avuç İçi, Diz ve Dirsek Koruyucuları – Özellikler ve Deney Metotları

 250

 

 

TS EN 14126

Koruyucu Giyecekler – Enfektif Ajanlara Karşı Koruyucu Giyecekler İçin

Performans Kuralları ve Deney Metotları

 251

 

TS EN 14143

Solunumla İlgili Donanım – Kendi Kendine Yeterli Yeniden Solumalı Dalma Aparatı

 252

 

TS EN 14225-1

Dalgıç Elbiseleri – Bölüm 1: Islak Elbiseler – Kurallar ve Deney Metotları

 253

 

TS EN 14225-2

Dalgıç Elbiseleri – Bölüm 2: Kuru Elbiseler – Kurallar ve Deney Metotları

 254

 

 

TS EN 14225-3

Dalgıç Elbiseleri – Bölüm 3: Faal Olarak Isıtılan veya Soğutulan Elbiseler

(Sistemler) – Kurallar ve Deney Metotları

 255

 

 

TS EN 14225-4

Dalgıç Elbiseleri – Bölüm 4: Tek Ortam Elbiseleri (ADS) – İnsan Faktörleri -Kurallar ve Deney Metotları

 256

 

 

 

TS EN 14325

Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler – Kimyasal Koruyucu Giyecek

Malzemelerinin, Dikiş ve Birleşim Yerlerinin ve Takımlarının Deney Metotları ve Performans Sınıflandırması

 257

 

 

TS EN 14328

Koruyucu Giyecekler – Güçle Çalışan Bıçakların Kesiklerine Karşı Koruma

Sağlayan Eldivenler ve Kolluklar – Kurallar ve Deney Metotları

 258

 

 

TS EN 14360

Yağmura Karşı Koruyucu Giyecekler – Hazır Haldeki Giyecek Parçaları İçin Deney Metodu – Yüksek Enerjili Damlalarla Yüksekten Gelen Darbeler

 259

 

 

TS EN 14387

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler -Gerekler, Deneyler ve İşaretleme

 260

 

TS EN 14404

Kişisel Koruyucu Donanım – Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucular

 261

 

 

 

TS EN 14435

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sadece Pozitif Basınçla Kullanılmak Üzere

Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 262

 

 

 

TS EN 14458

Kişisel Göz Donanımı – İtfaiyecilerin Kullanımı İçin Yüz Siperleri ve Göz

Siperleri, İtfaiyeciler, Ambulans ve Acil Servislerde Kullanılan Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Güvenlik Kaskları

 263

 

 

TS EN ISO 14460

Otomobil Yarışçıları için Koruyucu Giyecekler – Isı ve Ateşe Karşı Korunma –

Performans Kuralları ve Deney Metotları

 264

 

 

TS EN ISO 14460/Al+Tl

Otomobil Yarışçıları için Koruyucu Giyecekler – Isı ve Aleve Karşı Koruma-

Performans Kuralları ve Deney Metotları Tadil 1

 265

 

 

 

 

TS EN 14529

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sadece Kaçış Amaçları için Pozitif Basınçlı

Akciğerle Kumanda Edilen Bir Talep Vanası İçerecek Şekilde Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 266

 

TS EN 14572

Binicilikle İlgili Faaliyetler İçin Yüksek Performanslı Kasklar

 267

 

 

TS EN 14593-1

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar – Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı – Bölüm 1: Tam Yüz Maskeli Aparatus – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 268

 

 

 

TS EN 14593-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum

Aparatı – Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat – Kurallar, Deneyler,

İşaretleme

 269

 

 

 

TS EN 14593-2/AC

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar – Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı – Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 270

 

 

TS EN 14594

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar – Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 271

 

 

TS EN 14594/AC

Solunumla ilgili Koruyucu Cihazlar – Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum

Aparatı – Kurallar, Deneyler, İşaretleme

 272

 

 

 

TS EN 14605

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler – Sadece Vücut Parçalarına

Koruma Sağlayan Unsurlar Dahil Sıvı Sızdırmaz (Tip 3) veya Sprey Sızdırmaz (Tip 4) Bağlantıları Olan Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip PB [3] ve Tip PB [4])

 273

 

 

TS EN 14786

Koruyucu Giysi- Püsküren Sıvı Kimyasallar, Emülsiyonlar ve Yayılmaların Geçirim Dayanımın Tanımlanması – Püskürteç Deneyi

 274

 

 

TS EN ISO 14877

Tanecikli Aşındırıcılar Kullanılarak Yapılan Aşındırıcı Püskürtme İçin Koruyucu

Giyecek

 275

 

 

TS EN ISO 15025

Koruyucu Giyecekler – Isı ve Aleve Karşı Koruma – Sınırlandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu

 276

 

TS EN ISO 15027-1

Su Altı Elbiseleri – Bölüm 1: Sürekli Giyilen Elbiseler, Güvenlik Dahil Kurallar

 277

 

TS EN ISO 15027-2

Su Altı Elbiseleri – Bölüm 2: Ayrılma Elbiseleri, Güvenlik Dahil Kurallar

 278

 

TS EN ISO 15027-3

Su Altı Elbiseleri – Bölüm 3: Deney Metotları

 279

 

TS EN 15090

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Ayakkabı

 280

 

TS EN ISO 15831

Giyecekler – Fizyolojik Etkiler – Isı Manken Aracılığıyla Isı Yalıtımın Ölçülmesi

 281

 

TS EN ISO 17249

Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları

 282

 

TS EN ISO 20344+ AC

Kişisel Koruyucu Donanım -Ayakkabılar İçin Deney Metotları

 283

 

TS EN ISO 20345

Kişisel Koruyucu Donanım -Güvenlik Ayakkabıları

 284

 

TS EN ISO 20346

Kişisel Koruyucu Donanım -Koruyucu Ayakkabılar

 285

 

TS EN ISO 20347

Kişisel Koruyucu Donanım -Profesyonel Amaçlı Ayakkabılar Bulunduğu

 286

 

 

TS EN 24869-1

Akustik – Kulak Koruyucuları – Bölüm 1: Ses Yalıtımının Ölçülmesi İçin Sübjektif Bir Metot

 287

 

 

 

TS EN 24869-3

Akustik -İşitme Koruyucuları – Bölüm 3: Kalite Muayenesi için Amaçlanan Kulaklık Tipi Koruyucuların Araya Girme Kaybının Ölçülmesinde Kullanılan Basitleştirilmiş Metot

 288

 

TS EN 50286

Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Koruyucu Yalıtım Giydirilmesi

 289

 

TS EN 50321

Düşük Gerilimli Tesisatlarda Çalışmak İçin Elektriksel Yalıtımlı Ayakkabılar

 290

 

TS EN 50365

Alçak Gerilim Tesislerinde Kulanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar

 291

 

TS EN 60743

Gerilim Altında Çalışma – Aletler, Donanım ve Cihazlar İçin Terim ve Tarifler

 292

 

 

TS EN 60895

Gerilim Altında Çalışma – 800 Kv A.A. ve + 600 Kv. d.a.’ya Kadar Olan Anma

Gerilimlerinde Kullanılan İletken Elbise

 293

 

TS EN 60903

Eldivenler – Yalıtkan Malzemeden – Gerilim Altında Çalışma

 294

 

TS EN 60984

Kolluklar – Yalıtkan Malzemeden – Gerilim Altında Çalışma İçin

 295

 

TS EN 60984/A1

Kolluklar – Yalıtkan Malzemeden – Gerilim Altında Çalışma İçin

 296

 

TS EN 60984/A11

Kolluklar – Yalıtkan Malzemeden – Gerilim Altında Çalışma İçin

Yürürlükten kaldırma

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ ile 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla