Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Neden İş Güvenliği

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gerekliliğin de etkisiyle NİG ekibi olarak NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ alanı oluşturma ihtiyacı hissettik. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

İş Kazalarının Nedenleri

İş kazalarının nedenlerini etkili bir şekilde ortaya konulabilmesi için birtakım metodolojik yaklaşımlar gerektirir. Bu yaklaşımlardan elde edilen bulgular…

Neden İş Güvenliği Önemli?

İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike sınıfı ayırımı gözetmeksizin, TÜM işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması…

İş Kazası Neden Oldu?

İş Kazası Neden Oldu? sorusu yerine, kaza, tehlike ve riski taşıyan koşullarda “ne olabilir?” sorusunu sormak, daha insancıl…

İş Güvenliği ve Korku Kültürü

İş Güvenliği ve Korku Kültürü, toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, korku kültürünün çok fazla etkili olduğu gözlenmektedir. (daha&helliip;)

İş Kazalarının Nedenleri

İş kazalarının nedenleri arasında güvensiz davranışlar ve güvensiz durumlar en önemli etkenlerdendir. (daha&helliip;)

İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve…

Neden Meslek Hastalığı?

Neden Meslek Hastalığı sorusuna şöyle cevap verilebilir; Tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin…

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın! İşiniz hastalığınızın nedeni olabilir. Sağlığınıza özen gösterin. Sorun, okuyun, öğrenin, bilinçlenin, isteyin, örgütlenin (daha&helliip;)

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Prensipleri

İş sağlığı ve güvenliği teknoloji, ekonomi, hukuk, tıp – fizyoloji ve toksikoloji – ergonomi, fizik ve kimya dâhil…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, tanımlama yapmadan önce sağlık ve güvenlik kavramlarını tanımlamak gerekir. (daha&helliip;)

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulmalı?

İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu…

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının sağlanmasında ve bu ortamda yer alan çalışanlarda önemli…

İSG Korku Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korku Kültürü, toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, korku kültürünün çok fazla etkili olduğu gözlenmektedir. Ölüm Korkusuna Karşı…

İş Güvenliği Kültürü Neden Gereklidir?

Örgütlerde iş güvenliği ile ilgili olarak eğitimlerin veriliyor olması, ülkemiz açısından hem kültürel hem de teknik açıdan iş…

Ne Oldu? Değil Ne Olabilir?

Kazalardaki “ ne oldu?” sorusu yerine, kaza tehlike ve riski taşıyan yukarıdaki koşullarda “ne olabilir?” sorusunu sormak, daha…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, iş güvenliği bilincini yükseltmek, riskleri kontrol etmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı…

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri; birinci dereceden ve doğrudan nedenini oluşturan güvensiz durumlar ile güvensiz davranışlardır. (daha&helliip;)

Türkiye’de İş Güvenliği Kültürü!

Türkiye’de İş Güvenliği Kültürü, ülkemiz açısından hem kültürel hem de teknik açıdan iş güvenliğini sağlayacak olan çok önemli bir…
Araç çubuğuna atla