Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

İSG Bloğu

Tehlikeli İşler

Tarım, Orman ve Balıkçılık – Tehlikeli İşler

Tarım, Orman ve Balıkçılık – Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

Read More

Tarım, Orman ve Balıkçılık – Az Tehlikeli İşler

Tarım, Orman ve Balıkçılık – Az Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

Read More
Solvent Kullanırken Alınacak Önlemler

Boya Sektöründe Solvent Kullanımında İş Güvenliği Önlemleri

Boya Sektöründe Solvent Kullanımında İş Güvenliği Önlemleri, kullanılan solventlerin kuvvetli çözücü olmaları yanında aranan diğer önemli özellikleri de tutuşma, patlama ve toksik etkilerinin düşük olmalarıdır.

Read More
Forkliftlerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Forkliftlerde Yaşanan İş Kazaları – Video

Forkliftlerde Yaşanan İş Kazaları – Videodan da anlaşılacağı üzere, iş güvenliğinin önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.

Read More
Benzen Türevleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Benzen İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Benzen İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında temizleme ve onarım dahil işlerde veya işyerlerinde benzen ile çalışanlarda sağlık taraması zorunludur. Uzun süreli benzen maruziyeti özellikle hemapoetik sistemde hasara yol açabilir ve kemik iliğinin tüm fonksiyonlarında veya herhangi birinde olumsuz etkileri olabilir

Read More
Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, kandaki kurşun düzeyi erkek işçilerde 300 µg/l ve kadın işçilerde ise 100 µg/l değerini geçmemelidir

Read More
Kurtarma Operasyonu Böyle Yapılmaz!

Hayatın Her Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği – Video

Hayatın Her Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği – Videodan da anlaşılacağı üzere, sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür.

Read More
Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi

İş Güvenliği Açısından Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri

İş Güvenliği Açısından Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hem işverene hem de iş görene sorumluluklar yüklenmiştir.

Read More
Elektrik ve Trafo Kazaları

Elektrik ve Trafo Kazaları – Video

Elektrik ve Trafo Kazaları – Videodan da anlaşılacağı üzere, önemli riskleri içerisinde barındıran yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara sebep olabilir

Read More
Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi

Yangın Güvenliği Eğitimi

Yangın Güvenliği Eğitimi; Türkiye’de yılda 40.000 yangın meydana gelmekte, 500 kişi ölmektedir. Yangınların en büyük nedeni ise, eğitim eksikliği ve ihmal…  Biz de ders notlarımızdan eğitime önem vermek istedik…

Read More
Yeraltında Maden İşyerlerinde İş Güvenliği Önlemleri

Maden Kazaları ve Kök Neden Analizi

Maden Kazaları ve Kök Neden Analizi; proje ve uygulamalarının madencilik bilim ve teknolojisine uygun olarak yapılmasının sağlanması hem güvenlik hem de işletme ekonomisinin sağlanması açısından nihai çözüm olacaktır.

Read More
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri ışığında topladığımız bilgiler aşağıdadır. İş Sağlığı ve Güvenliği maalesef toplumumuz tarafından tam anlamıyla benimsenmedi. İş kazaları halen yükselişte. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu işveren ve çalışanlarca okunduğunu bile tahmin etmiyorum. İnşallah bu şekilde hizmet veren sitelerden faydalanma imkanı bulunulur.

Read More
Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!

Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği – VİDEO

Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği – VİDEO;  yüksekte yapılan çalışmalar sonucunda oluşan kazaların sebep-sonuç ilişkileri analiz edildiğinde her bir kazada  ihmal olduğu görülmüştür. Yüksekte çalışma yapılmadan önce kesinlikle Risk Analizi yapılmalı ve yapılacak çalışmalarda alınacak tedbirler planlanmalıdır.

Read More
Yangın Eğitimi

Risk Değerlendirmesi Yapılmamış Kazalar!

Risk Değerlendirmesi Yapılmamış Kazalar, potansiyel tehlikeleri beraberinde getirir.

Read More
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Neden Önemli?

İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma ortamında yaşanan risklerden en önemlileridir. Bu sebeple iş sağlığı ve iş güvenliği ekonomik, sosyal ve teknik nedenlerle gittikçe önem kazanmakta ve daha çok ilgi çeken bir konu haline gelmektedir.

Read More
Kurtarma Operasyonu Böyle Yapılmaz!

Forkliftlerle Çalışmalarda İş Güvenliği Uygulanmazsa… Video

Forkliftlerle Çalışmalarda İş Güvenliği Uygulanmazsa, videodanda anlaşılacağı üzere, iş kazaları kaçınılmaz olacaktır.

Read More
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Gürültü ve Gürültü Maruziyeti

Gürültü maruziyeti, aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü olup, işyerlerinde karşılaştığımız mesleki tehlikelerdendir.

Read More
Kurtarma Operasyonu Böyle Yapılmaz!

İş Kazalarına Karşı Alınacak Önlemler -Video

İş Kazalarına Karşı Alınacak Önlemler -Video; İş kazaları öncelikli olarak insan sağlığına daha sonra işletmeye yönelik tehditler oluşturmaktadır.

Read More
Araç çubuğuna atla