Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Sınavlar

İSG Uzmanları için 6331 Kanunu

İSG Uzmanları için 6331 Kanunu

{“questions”:{“1u3yy”:{“id”:”1u3yy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/yazi-gorsel-150.jpg”,”imageId”:”42005″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015fyerinin tamam\u0131nda veya bir k\u0131sm\u0131nda meydana gelebilecek yang\u0131n, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yay\u0131l\u0131m, do\u011fal afet gibi acil…
Uzmanlar için 6331 Kanunu

Uzmanlar için 6331 Kanunu

{“questions”:{“sx65p”:{“id”:”sx65p”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/yazi-gorsel-100.jpg”,”imageId”:”41898″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 mensuplar\u0131 \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Kanunu kapsam\u0131ndad\u0131r”,”desc”:”Fabrika, bak\u0131m merkezi, dikimevi ve benzeri i\u015fyerlerindekiler hari\u00e7 T\u00fcrk…
Uzmanlar için iş kanunu

Uzmanlar için iş kanunu

{“questions”:{“jnjwr”:{“id”:”jnjwr”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/yazi-gorsel-185.jpg”,”imageId”:”42125″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Niteliklerinden \u00f6t\u00fcr\u00fc bir y\u0131ldan az s\u00fcren mevsimlik veya kampanya i\u015flerinde \u00e7al\u0131\u015fanlara \u0130\u015f Kanununun y\u0131ll\u0131k \u00fccretli izinlere ili\u015fkin h\u00fck\u00fcmleri…
Profesyoneller için iş kanunu

Profesyoneller için iş kanunu

{“questions”:{“2mh7j”:{“id”:”2mh7j”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/yazi-gorsel-096.jpg”,”imageId”:”41887″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4857 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu 50\u2019den az i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan (50 dahil) tar\u0131m ve orman i\u015flerinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u015fyerlerini kapsamaz”,”desc”:”Do\u011fru”,”hint”:””,”answers”:{“j5f2b”:{“id”:”j5f2b”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Do\u011fru”,”isCorrect”:”1″},”lb8vd”:{“id”:”lb8vd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Yanl\u0131\u015f”}}},”vfhfg”:{“id”:”vfhfg”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/yazi-gorsel-012.jpg”,”imageId”:”41547″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015fyerinin veya…
Profesyoneller için risk değerlendirmeleri

Profesyoneller için risk değerlendirmeleri

{“questions”:{“ng40t”:{“id”:”ng40t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/yazi-gorsel-313.jpg”,”imageId”:”42287″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Risk de\u011ferlendirmesinin ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f olmas\u0131; i\u015fverenin, i\u015f\u00ad yerinde i\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ortadan kald\u0131rmaz”,”desc”:”Do\u011fru”,”hint”:””,”answers”:{“o9ij3”:{“id”:”o9ij3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Do\u011fru”,”isCorrect”:”1″},”5eyga”:{“id”:”5eyga”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Yanl\u0131\u015f”}}},”wbpmw”:{“id”:”wbpmw”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/yazi-gorsel-312.jpg”,”imageId”:”42283″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Yap\u0131lm\u0131\u015f olan risk de\u011ferlendirmesi;…
Profesyoneller için görev, yetki ve sorumluluklar

Profesyoneller için görev, yetki ve sorumluluklar

{“questions”:{“88alk”:{“id”:”88alk”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/yazi-gorsel-068.jpg”,”imageId”:”41642″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Bran\u015f\u0131 ne olursa olsun m\u00fchendislerle, mimar, fizik\u00e7i, kimyager veya biyolog unvan\u0131na sa\u00adhip olanlar ile teknik \u00f6\u011fretmenler i\u015f g\u00fcvenli\u011fi…
Profesyoneller için 6331 Kanunu

Profesyoneller için 6331 Kanunu

{“questions”:{“fk9ja”:{“id”:”fk9ja”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/yazi-gorsel-175.jpg”,”imageId”:”42097″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Kanunu \u00e7\u0131rak ve stajyerleri kapsamaz”,”desc”:”Bu Kanun; kamu ve \u00f6zel sekt\u00f6re ait b\u00fct\u00fcn i\u015flere ve…
Profesyoneller için 4857 Kanunu

Profesyoneller için 4857 Kanunu

{“questions”:{“ktf93”:{“id”:”ktf93″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/yazi-gorsel-194.jpg”,”imageId”:”42134″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4857 Say\u0131l\u0131 Kanun Halk\u0131n faydalanmas\u0131na a\u00e7\u0131k veya i\u015fyerinin eklentisi durumunda olan park ve bah\u00e7e i\u015flerini kapsamaz”,”desc”:”Kapsar…”,”hint”:””,”answers”:{“jgsor”:{“id”:”jgsor”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Do\u011fru”},”zb3pr”:{“id”:”zb3pr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Yanl\u0131\u015f”,”isCorrect”:”1″}}},”2p87h”:{“id”:”2p87h”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/yazi-gorsel-274.jpg”,”imageId”:”42260″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ge\u00e7ici i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran…
Profesyoneller için isg testi

Profesyoneller için isg testi

{“questions”:{“3cb08”:{“id”:”3cb08″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/yazi-gorsel-096.jpg”,”imageId”:”41887″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015fverenler ile bir i\u015f s\u00f6zle\u015fmesine dayanarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan i\u015f\u00e7ilerin \u00e7al\u0131\u015fma \u015fartlar\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131na ili\u015fkin hak ve sorumluluklar\u0131n\u0131 d\u00fczenleyen…

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

{“questions”:{“lwff3”:{“id”:”lwff3″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-148.jpg”,”imageId”:”32346″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”uys1o”:{“id”:”uys1o”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-140.jpg”,”imageId”:”32338″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”q8vx4″:{“id”:”q8vx4″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-139.jpg”,”imageId”:”32337″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”l0sft”:{“id”:”l0sft”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-138.jpg”,”imageId”:”32336″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”f3tex”:{“id”:”f3tex”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-134.jpg”,”imageId”:”32332″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”khjdv”:{“id”:”khjdv”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-133.jpg”,”imageId”:”32331″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”pxslr”:{“id”:”pxslr”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-137.jpg”,”imageId”:”32335″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”l4dvs”:{“id”:”l4dvs”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-116.jpg”,”imageId”:”32314″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”q8dyn”:{“id”:”q8dyn”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-115.jpg”,”imageId”:”32313″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”4bupo”:{“id”:”4bupo”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-114.jpg”,”imageId”:”32312″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”m6arm”:{“id”:”m6arm”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-149-1.jpg”,”imageId”:”32347″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”3jhjs”:{“id”:”3jhjs”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-147.jpg”,”imageId”:”32345″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”jf87q”:{“id”:”jf87q”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-146.jpg”,”imageId”:”32344″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”xomjq”:{“id”:”xomjq”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-143.jpg”,”imageId”:”32341″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”6mv0u”:{“id”:”6mv0u”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-142.jpg”,”imageId”:”32340″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”4wsdw”:{“id”:”4wsdw”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-136.jpg”,”imageId”:”32334″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”i6gkf”:{“id”:”i6gkf”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-131.jpg”,”imageId”:”32329″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”9lgvt”:{“id”:”9lgvt”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-103.jpg”,”imageId”:”32284″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”0owpd”:{“id”:”0owpd”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-125.jpg”,”imageId”:”32323″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””}}}

İş Güvenliği Karikatürleri

{“questions”:{“vf89p”:{“id”:”vf89p”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-102.jpg”,”imageId”:”32300″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”h1mrx”:{“id”:”h1mrx”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-130.jpg”,”imageId”:”32297″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”93r7l”:{“id”:”93r7l”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-149.jpg”,”imageId”:”32298″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”sdeqb”:{“id”:”sdeqb”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-101.jpg”,”imageId”:”32299″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”p0bja”:{“id”:”p0bja”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-103.jpg”,”imageId”:”32301″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”sjbkt”:{“id”:”sjbkt”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-104.jpg”,”imageId”:”32302″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”4dney”:{“id”:”4dney”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-105.jpg”,”imageId”:”32303″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”6w6y5″:{“id”:”6w6y5″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-106.jpg”,”imageId”:”32304″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”v2k1g”:{“id”:”v2k1g”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-107.jpg”,”imageId”:”32305″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”c9j7a”:{“id”:”c9j7a”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-108.jpg”,”imageId”:”32306″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”1b4o0″:{“id”:”1b4o0″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-109.jpg”,”imageId”:”32307″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”ljc38″:{“id”:”ljc38″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-110.jpg”,”imageId”:”32308″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”oh07e”:{“id”:”oh07e”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-111.jpg”,”imageId”:”32309″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”qfy11″:{“id”:”qfy11″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-112.jpg”,”imageId”:”32310″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”7i7yd”:{“id”:”7i7yd”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-113.jpg”,”imageId”:”32311″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”jqvnv”:{“id”:”jqvnv”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-132.jpg”,”imageId”:”32330″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”jsp1x”:{“id”:”jsp1x”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-144.jpg”,”imageId”:”32342″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”hjy4n”:{“id”:”hjy4n”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-131.jpg”,”imageId”:”32329″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”0mtdr”:{“id”:”0mtdr”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-117.jpg”,”imageId”:”32315″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”zcirq”:{“id”:”zcirq”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-118.jpg”,”imageId”:”32316″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”tn56i”:{“id”:”tn56i”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-119.jpg”,”imageId”:”32317″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”n3be4″:{“id”:”n3be4″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-120.jpg”,”imageId”:”32318″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”6hkac”:{“id”:”6hkac”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-121.jpg”,”imageId”:”32319″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”glp7r”:{“id”:”glp7r”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-122.jpg”,”imageId”:”32320″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”o9lp1″:{“id”:”o9lp1″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-123.jpg”,”imageId”:”32321″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”ue6zw”:{“id”:”ue6zw”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-124.jpg”,”imageId”:”32322″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”r7rcd”:{“id”:”r7rcd”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-125.jpg”,”imageId”:”32323″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”l0nnd”:{“id”:”l0nnd”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-126.jpg”,”imageId”:”32324″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”kdypg”:{“id”:”kdypg”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-127.jpg”,”imageId”:”32325″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”gg6o5″:{“id”:”gg6o5″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-128.jpg”,”imageId”:”32326″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”soys6″:{“id”:”soys6″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-129.jpg”,”imageId”:”32327″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”5bry3″:{“id”:”5bry3″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/karikatur-145.jpg”,”imageId”:”32343″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””}}}

Mobbing Karikatürleri

{“questions”:{“maw7p”:{“id”:”maw7p”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-111.jpg”,”imageId”:”32292″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”29pja”:{“id”:”29pja”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-110.jpg”,”imageId”:”32291″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”kvif7″:{“id”:”kvif7″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-109.jpg”,”imageId”:”32290″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”6qs7q”:{“id”:”6qs7q”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-108.jpg”,”imageId”:”32289″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”0z9ip”:{“id”:”0z9ip”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-107.jpg”,”imageId”:”32288″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”oxk4e”:{“id”:”oxk4e”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-105.jpg”,”imageId”:”32286″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”mdgpo”:{“id”:”mdgpo”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-106.jpg”,”imageId”:”32287″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”fl4z5″:{“id”:”fl4z5″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-104.jpg”,”imageId”:”32285″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”q3t61″:{“id”:”q3t61″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-103.jpg”,”imageId”:”32284″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”oqe2n”:{“id”:”oqe2n”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-102.jpg”,”imageId”:”32283″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”w2n1p”:{“id”:”w2n1p”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-101.jpg”,”imageId”:”32282″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”pywx0″:{“id”:”pywx0″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-122.jpg”,”imageId”:”32281″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”ivv5c”:{“id”:”ivv5c”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-121.jpg”,”imageId”:”32280″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”lrj2k”:{“id”:”lrj2k”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-120.jpg”,”imageId”:”32279″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”9xgci”:{“id”:”9xgci”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-119.jpg”,”imageId”:”32278″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”5oon4″:{“id”:”5oon4″,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-118.jpg”,”imageId”:”32277″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”ckdtj”:{“id”:”ckdtj”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-117.jpg”,”imageId”:”32276″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”taedu”:{“id”:”taedu”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-116.jpg”,”imageId”:”32275″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”9x7qi”:{“id”:”9x7qi”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-115.jpg”,”imageId”:”32274″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”ccoan”:{“id”:”ccoan”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-114.jpg”,”imageId”:”32273″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”fw2he”:{“id”:”fw2he”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-113.jpg”,”imageId”:”32272″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””},”6rhkd”:{“id”:”6rhkd”,”showVotesUp”:”1″,”showVotesDown”:”1″,”title”:””,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/mobbing-112.jpg”,”imageId”:”32271″,”desc”:””,”bgColor”:””,”fontColor”:””}}}
Ergonomi Soruları

Ergonomi Soruları

{“questions”:{“tckmt”:{“id”:”tckmt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/egitim-001.jpg”,”imageId”:”34796″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ergonomik \u00e7al\u0131\u015fma yeri d\u00fczenlemede kullan\u0131lan \u201cs\u00fcrekli g\u00fc\u00e7 s\u0131n\u0131r\u0131\u201d kavram\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da verilenlerden hangisi ile ilgilidir? (A s\u0131n\u0131f\u0131 13 May\u0131s…
İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışmaları

{“questions”:{“gmv71”:{“id”:”gmv71″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/yazi-gorsel-257.jpg”,”imageId”:”42433″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u015eantiyelerde d\u00fc\u015fme ihtimali olan iskele kenarlar\u0131 ve d\u00f6\u015feme bo\u015fluklar\u0131nda al\u0131nacak g\u00fcvenlik tedbiri i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi \u00f6nceliklidir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“p60xu”:{“id”:”p60xu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Korkuluk yap\u0131lmas\u0131″,”isCorrect”:”1″},”vn09p”:{“id”:”vn09p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130kaz levhalar\u0131…
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı – Tanımlar-2

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı – Tanımlar-2

{“questions”:{“gz9k5”:{“id”:”gz9k5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/yazi-gorsel-314.jpg”,”imageId”:”42456″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Yaralanmaya veya sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n bozulmas\u0131na veya \u00f6l\u00fcme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, i\u015fle ilgili eylemler neyi…
İş Güvenliği Uzmanları Sınavı – Tanımlar-1

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı – Tanımlar-1

{“questions”:{“9tppz”:{“id”:”9tppz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/yazi-gorsel-328.jpg”,”imageId”:”42462″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Lityum, sodyum, potasyum, al\u00fcminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yang\u0131nlar\u0131…
İş Güvenliği Yarışmaları – Ekim

İş Güvenliği Yarışmaları – Ekim

{“questions”:{“w3ovi”:{“id”:”w3ovi”,”mediaType”:”video”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/yangin-a-sinifi.mp4″,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131da izledi\u011finiz yang\u0131n hangi s\u0131n\u0131fa girmektedir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ytf78”:{“id”:”ytf78″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A S\u0131n\u0131f\u0131″,”isCorrect”:”1″},”znx92″:{“id”:”znx92″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B S\u0131n\u0131f\u0131″},”f3rni”:{“id”:”f3rni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C S\u0131n\u0131f\u0131″}}},”9qxol”:{“id”:”9qxol”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/yazi-gorsel-211.jpg”,”imageId”:”42344″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Yeti\u015fkinlerin \u00f6\u011frenmelerine yard\u0131mc\u0131 olma ve tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 olu\u015fturma sanat\u0131na verilen…
iş güvenliği uzmanı a sınıfı sınava hazırlık

iş güvenliği uzmanı a sınıfı sınava hazırlık

{“questions”:{“vun4g”:{“id”:”vun4g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/yazi-gorsel-222.jpg”,”imageId”:”42381″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangi durumlarda t\u0131bbi g\u00f6zetim yap\u0131l\u0131r”,”desc”:”Havadaki kur\u015funun, haftada 40 saat \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresine g\u00f6re hesaplanm\u0131\u015f, zaman a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 ortalama konsantrasyonu…
Araç çubuğuna atla