Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Arşivler: Quizzes

90 gönderi
Zeka Testi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışmaları

{“questions”:{“gmv71”:{“id”:”gmv71″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/iskele-boru.jpg”,”imageId”:”1600″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u015eantiyelerde d\u00fc\u015fme ihtimali olan iskele kenarlar\u0131 ve d\u00f6\u015feme bo\u015fluklar\u0131nda al\u0131nacak g\u00fcvenlik tedbiri i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi \u00f6nceliklidir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“p60xu”:{“id”:”p60xu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Korkuluk yap\u0131lmas\u0131″,”isCorrect”:”1″},”vn09p”:{“id”:”vn09p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130kaz levhalar\u0131…
İSG Talep Formu

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı – Tanımlar-2

{“questions”:{“gz9k5”:{“id”:”gz9k5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/006-1-isg.jpg”,”imageId”:”9557″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Yaralanmaya veya sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n bozulmas\u0131na veya \u00f6l\u00fcme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, i\u015fle ilgili eylemler neyi…
Quizzes 1

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı – Tanımlar-1

{“questions”:{“9tppz”:{“id”:”9tppz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/yanginn.jpg”,”imageId”:”4114″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Lityum, sodyum, potasyum, al\u00fcminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yang\u0131nlar\u0131…

İş Güvenliği Yarışmaları – Ekim-2020

{“questions”:{“w3ovi”:{“id”:”w3ovi”,”mediaType”:”video”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/yangin-a-sinifi.mp4″,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131da izledi\u011finiz yang\u0131n hangi s\u0131n\u0131fa girmektedir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ytf78”:{“id”:”ytf78″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A S\u0131n\u0131f\u0131″,”isCorrect”:”1″},”znx92″:{“id”:”znx92″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B S\u0131n\u0131f\u0131″},”f3rni”:{“id”:”f3rni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C S\u0131n\u0131f\u0131″}}},”9qxol”:{“id”:”9qxol”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/egitim-001.jpg”,”imageId”:”9441″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Yeti\u015fkinlerin \u00f6\u011frenmelerine yard\u0131mc\u0131 olma ve tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 olu\u015fturma sanat\u0131na verilen…
Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği - VİDEO

iş güvenliği uzmanı a sınıfı sınava hazırlık

{“questions”:{“vun4g”:{“id”:”vun4g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kursun.jpg”,”imageId”:”4461″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangi durumlarda t\u0131bbi g\u00f6zetim yap\u0131l\u0131r”,”desc”:”Havadaki kur\u015funun, haftada 40 saat \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresine g\u00f6re hesaplanm\u0131\u015f, zaman a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 ortalama konsantrasyonu…
ILO 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık b sınıfı -2020

{“questions”:{“wvdxb”:{“id”:”wvdxb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/kanunlar.jpg”,”imageId”:”9593″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4857 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinde uygulanmaz?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b4kig”:{“id”:”b4kig”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Havac\u0131l\u0131\u011f\u0131n b\u00fct\u00fcn yer tesislerinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen i\u015fler”},”mzs5l”:{“id”:”mzs5l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Tar\u0131m i\u015fletmelerinde yap\u0131lan yap\u0131 i\u015fleri”},”ek2pj”:{“id”:”ek2pj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Halk\u0131n faydalanmas\u0131na a\u00e7\u0131k…
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Çalışma Usulleri

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık

{“questions”:{“2jhfy”:{“id”:”2jhfy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/ilo-004.jpg”,”imageId”:”7928″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”T\u00fcrkiye\u2019ninde onaylad\u0131\u011f\u0131 ILO Madenlerde G\u00fcvenlik ve Sa\u011fl\u0131k S\u00f6zle\u015fmesi\u2019nin numaras\u0131 ka\u00e7t\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4n1jh”:{“id”:”4n1jh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”42″},”w0dzq”:{“id”:”w0dzq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”81″},”5v501″:{“id”:”5v501″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”161″},”km6r2″:{“id”:”km6r2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”176″,”isCorrect”:”1″}}},”xoncq”:{“id”:”xoncq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/kanun_yasa_620_350.jpg”,”imageId”:”8544″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4857 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinde uygulan\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“pampe”:{“id”:”pampe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”50\u2019den az i\u015f\u00e7i…
İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık

{“questions”:{“d0f9n”:{“id”:”d0f9n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ilo-01.jpg”,”imageId”:”14970″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”T\u00fcrkiye\u2019nin onaylad\u0131\u011f\u0131 ILO \u0130n\u015faat \u0130\u015flerinde G\u00fcvenlik ve Sa\u011fl\u0131k S\u00f6zle\u015fmesi\u2019nin numaras\u0131 ka\u00e7t\u0131r”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tkzu5”:{“id”:”tkzu5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”81″},”fs1o8″:{“id”:”fs1o8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”155″},”wih2z”:{“id”:”wih2z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”161″},”gr4l1″:{“id”:”gr4l1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”167″,”isCorrect”:”1″}}},”78eax”:{“id”:”78eax”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/isg-042.jpg”,”imageId”:”9588″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Kanunu a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisine uygulanmaz?”,”desc”:”\u00c7al\u0131\u015fan…
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı

{“questions”:{“ro68w”:{“id”:”ro68w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/acildurum-1.jpg”,”imageId”:”1779″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Acil durumlarda g\u00f6revlendirilecek \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n belirlenmesinde a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yanl\u0131\u015ft\u0131r?”,”desc”:”10\u2019dan az \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan ve az tehlikeli s\u0131n\u0131fta yer alan i\u015fyerlerinde…
İş Güvenliği Uzmanlarının En Büyük Sorunu!

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020

{“questions”:{“p3zta”:{“id”:”p3zta”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ilo-001.jpg”,”imageId”:”9602″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi T\u00fcrkiye\u2019nin onaylad\u0131\u011f\u0131 ILO Meslek Hastal\u0131klar\u0131 s\u00f6zle\u015fmesidir”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jbie9”:{“id”:”jbie9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”42 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f\u00e7inin Tazmini S\u00f6zle\u015fmesi”,”isCorrect”:”1″},”dhx86″:{“id”:”dhx86″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”155 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 v G\u00fcvenli\u011fi ve…
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2

{“questions”:{“e7vbh”:{“id”:”e7vbh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/risk_degerlendirmesi-735×400.jpg”,”imageId”:”3902″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131daki hangi durumda risk de\u011ferlendirmesinin yenilenmesi gerekmez?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qnw3f”:{“id”:”qnw3f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015fyeri d\u0131\u015f denetimden ge\u00e7ti\u011finde”,”isCorrect”:”1″},”k7dkl”:{“id”:”k7dkl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015fyerinde uygulanan teknoloji, kullan\u0131lan madde ve ekipmanlarda de\u011fi\u015fiklikler meydana…
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Neden Önemli?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı risk yönetimi-1

{“questions”:{“09cg7”:{“id”:”09cg7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/isg-teorileri.jpg”,”imageId”:”16787″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kazay\u0131 kaydetmede ba\u015flat\u0131c\u0131 zincirleme olaylar aras\u0131ndaki ili\u015fkileri inceleyen tehlike de\u011ferlendirme tekni\u011fi a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“2lw8y”:{“id”:”2lw8y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Olay a\u011fac\u0131 analizi “,”isCorrect”:”1″},”cqijp”:{“id”:”cqijp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Hata a\u011fac\u0131 analizi…
İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2

{“questions”:{“a73zz”:{“id”:”a73zz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/risk-y\u00f6netiminin-yap\u0131s\u0131.jpeg”,”imageId”:”8158″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi Hata A\u011fac\u0131 Analizinin avantajlar\u0131ndan birisi de\u011fildir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“w2sey”:{“id”:”w2sey”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”T\u00fcm fakt\u00f6rleri de\u011ferlendirebilmesi”},”iyheq”:{“id”:”iyheq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u00c7oklu sistemlerde modelleme kolayl\u0131\u011f\u0131″,”isCorrect”:”1″},”9xuk9″:{“id”:”9xuk9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Sonu\u00e7lar\u0131n rakamlarla ifade edilmesi”},”epoqf”:{“id”:”epoqf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”G\u00f6rselli\u011fe dayal\u0131 sebep-sonu\u00e7…
İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

B sınıfı iş güvenliği uzmanı risk yönetimi-1

{“questions”:{“my2gc”:{“id”:”my2gc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fine-kinley-tipi-risk-analiz-metodu.jpg”,”imageId”:”4281″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Fine-Kinney metodunda bir sistemin \”\u00e7ok y\u00fcksek riskli\” olarak nitelendirilmesi i\u00e7in hesaplanan risk de\u011feri hangi aral\u0131kta olmal\u0131d\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0xe30”:{“id”:”0xe30″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”200 < R…
İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İş Güvenliği uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-2

{“questions”:{“dica0”:{“id”:”dica0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/risk-degerlendirme-3.jpg”,”imageId”:”16830″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Risk de\u011ferlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet t\u00fcr\u00fc hangisidir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ucuvo”:{“id”:”ucuvo”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ayr\u0131nt\u0131lar”},”g6l5s”:{“id”:”g6l5s”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130statistiki hesaplamalar”},”e7yok”:{“id”:”e7yok”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Risk olu\u015ftuktan sonra yap\u0131lan”},”v8skj”:{“id”:”v8skj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Risk olu\u015fmadan \u00f6nce \u00f6ng\u00f6r\u00fclerek yap\u0131lan”,”isCorrect”:”1″}}},”kmd0t”:{“id”:”kmd0t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/risk-y\u00f6netiminin-yap\u0131s\u0131.jpeg”,”imageId”:”9618″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kalitatif risk analizinde…
İş Güvenliği Kurulunun Sorumlulukları

İsg uzmanı risk değerlendirme c sınıfı-1

{“questions”:{“uqipu”:{“id”:”uqipu”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/risk-y\u00f6netiminin-yap\u0131s\u0131.jpeg”,”imageId”:”9618″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcvenli\u011fi risk de\u011ferlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmas\u0131nda \u00f6ncelik a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisindedir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“1fvaa”:{“id”:”1fvaa”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”M\u00fchendislik \u00f6nlemlerini uygulamak”},”e8wto”:{“id”:”e8wto”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Ergonomik yakla\u015f\u0131mlardan yararlanmak”},”zgc9r”:{“id”:”zgc9r”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Riskleri kayna\u011f\u0131nda…
İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular

İşyeri hekimliği sınavı-2

{“questions”:{“tmmy3”:{“id”:”tmmy3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/meslek-has.jpg”,”imageId”:”9562″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015fyerinde periyodik muayenenin amac\u0131 nedir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“f080t”:{“id”:”f080t”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Sa\u011fl\u0131k e\u011fitimi”},”q71n7″:{“id”:”q71n7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015f verimlili\u011finin belirlenmesi “,”isCorrect”:”1″},”vg3yc”:{“id”:”vg3yc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015fe ba\u011fl\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131n erken tan\u0131s\u0131 “},”pfik8”:{“id”:”pfik8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Kronik hastal\u0131klar\u0131n (\u015feker hastal\u0131\u011f\u0131,…
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İşyeri hekimliği sınavı-1

{“questions”:{“ta1dn”:{“id”:”ta1dn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/isg-001.jpg”,”imageId”:”9635″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”G\u00fcvenlik k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn ama\u00e7lar\u0131yla ilgili olarak a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yanl\u0131\u015ft\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“6inhq”:{“id”:”6inhq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”G\u00fcvenlik k\u00fclt\u00fcr\u00fc \u201cdavran\u0131\u015f normlar\u0131\u201d olu\u015fturmay\u0131 ama\u00e7lar”},”lc1e7″:{“id”:”lc1e7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Kaza ve yaralanmalar\u0131 azaltmak g\u00fcvenlik k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn…
İşçi - İşveren Hakkında Mahkeme Kararları

İş Güvenliği Sınavı – Yasalar-2

{“questions”:{“2gdh6”:{“id”:”2gdh6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/isg-033.jpg”,”imageId”:”9582″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015f G\u00fcvenli\u011fi Uzmanlar\u0131n\u0131n yetkileri belirli s\u00fcrelerde ellerinden al\u0131nmas\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki durumlardan hangisinde yanl\u0131\u015f olarak verilmi\u015ftir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“he8nu”:{“id”:”he8nu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fckten onay al\u0131nmadan adres…
İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı – Yasalar-1

{“questions”:{“s8izf”:{“id”:”s8izf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/isg-034.jpg”,”imageId”:”9583″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi i\u015fverenin genel y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri aras\u0131nda de\u011fildir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“v8z7n”:{“id”:”v8z7n”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015fyerinde al\u0131nan i\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcvenli\u011fi tedbirlerine uyulup uyulmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 izler, denetler ve…
Kahramanmaraş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Ergonomi Soruları

{“questions”:{“tckmt”:{“id”:”tckmt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/ergonom-2i.jpg”,”imageId”:”9634″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ergonomik \u00e7al\u0131\u015fma yeri d\u00fczenlemede kullan\u0131lan \u201cs\u00fcrekli g\u00fc\u00e7 s\u0131n\u0131r\u0131\u201d kavram\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da verilenlerden hangisi ile ilgilidir? (A s\u0131n\u0131f\u0131 13 May\u0131s…
Quizzes 2

iş güvenliği uzmanı a sınıfı sınav-8

{“questions”:{“ndykh”:{“id”:”ndykh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/006-1-isg.jpg”,”imageId”:”9557″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”At\u0131k ya\u011flar\u0131n olu\u015fturaca\u011f\u0131 tehlikeli kimyasal hangisidir”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“p15kf”:{“id”:”p15kf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Benzen”},”34wc2″:{“id”:”34wc2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Hekzan”},”hr86y”:{“id”:”hr86y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”VOC (U\u00e7ucu organik \u00e7\u00f6z\u00fcc\u00fcler) “},”4bahj”:{“id”:”4bahj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”PCB (Poliklor\u00fcrl\u00fc bifeniller) “,”isCorrect”:”1″}}},”pf8d9″:{“id”:”pf8d9″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/zararli-gazlar.jpg”,”imageId”:”4631″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Karboksihemoglobin zehirlenmesine a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi sebep olur”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“n7rwg”:{“id”:”n7rwg”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Karbonmonoksit”,”isCorrect”:”1″},”s7976″:{“id”:”s7976″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”K\u00fck\u00fcrtdioksit”},”flssk”:{“id”:”flssk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Diazotmonoksit…
İSG Talep Formu

A sınıfı isg uzmanı soruları-7

{“questions”:{“m3evx”:{“id”:”m3evx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/elle-tasima-00.jpg”,”imageId”:”5577″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi bireysel risk fakt\u00f6rlerinden de\u011fildir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tpp7o”:{“id”:”tpp7o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015f\u00e7inin yeterli ve uygun bilgi ve e\u011fitime sahip olmamas\u0131 “},”fjc04”:{“id”:”fjc04″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015f\u00e7inin yap\u0131lacak i\u015fi y\u00fcr\u00fctmeye…
OSGB Hizmeti Talep Formu

A sınıfı iş güvenliği uzmanı soruları-6

{“questions”:{“zwcaq”:{“id”:”zwcaq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/elle-tasima-00.jpg”,”imageId”:”5577″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi bireysel risk fakt\u00f6rlerinden de\u011fildir? “,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“lwpun”:{“id”:”lwpun”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015f\u00e7inin yeterli ve uygun bilgi ve e\u011fitime sahip olmamas\u0131 “},”ca7o3”:{“id”:”ca7o3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015f\u00e7inin yap\u0131lacak i\u015fi…