Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Arşivler: Quizzes

90 gönderi
Zeka Testi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışmaları

{“questions”:{“gmv71”:{“id”:”gmv71″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/iskele-boru.jpg”,”imageId”:”1600″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u015eantiyelerde d\u00fc\u015fme ihtimali olan iskele kenarlar\u0131 ve d\u00f6\u015feme bo\u015fluklar\u0131nda al\u0131nacak g\u00fcvenlik tedbiri i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi \u00f6nceliklidir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“p60xu”:{“id”:”p60xu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Korkuluk yap\u0131lmas\u0131″,”isCorrect”:”1″},”vn09p”:{“id”:”vn09p”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130kaz levhalar\u0131…
İSG Talep Formu

İş Güvenliği Uzmanı Sınavı – Tanımlar-2

{“questions”:{“gz9k5”:{“id”:”gz9k5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/006-1-isg.jpg”,”imageId”:”9557″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Yaralanmaya veya sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n bozulmas\u0131na veya \u00f6l\u00fcme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, i\u015fle ilgili eylemler neyi…
Quizzes 4

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı – Tanımlar-1

{“questions”:{“9tppz”:{“id”:”9tppz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/yanginn.jpg”,”imageId”:”4114″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Lityum, sodyum, potasyum, al\u00fcminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yang\u0131nlar\u0131…

İş Güvenliği Yarışmaları – Ekim-2020

{“questions”:{“w3ovi”:{“id”:”w3ovi”,”mediaType”:”video”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/yangin-a-sinifi.mp4″,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131da izledi\u011finiz yang\u0131n hangi s\u0131n\u0131fa girmektedir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ytf78”:{“id”:”ytf78″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A S\u0131n\u0131f\u0131″,”isCorrect”:”1″},”znx92″:{“id”:”znx92″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B S\u0131n\u0131f\u0131″},”f3rni”:{“id”:”f3rni”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C S\u0131n\u0131f\u0131″}}},”9qxol”:{“id”:”9qxol”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/egitim-001.jpg”,”imageId”:”9441″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Yeti\u015fkinlerin \u00f6\u011frenmelerine yard\u0131mc\u0131 olma ve tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 olu\u015fturma sanat\u0131na verilen…
Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği - VİDEO

iş güvenliği uzmanı a sınıfı sınava hazırlık

{“questions”:{“vun4g”:{“id”:”vun4g”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/kursun.jpg”,”imageId”:”4461″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangi durumlarda t\u0131bbi g\u00f6zetim yap\u0131l\u0131r”,”desc”:”Havadaki kur\u015funun, haftada 40 saat \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresine g\u00f6re hesaplanm\u0131\u015f, zaman a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 ortalama konsantrasyonu…
ILO 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık b sınıfı -2020

{“questions”:{“wvdxb”:{“id”:”wvdxb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/kanunlar.jpg”,”imageId”:”9593″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4857 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinde uygulanmaz?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b4kig”:{“id”:”b4kig”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Havac\u0131l\u0131\u011f\u0131n b\u00fct\u00fcn yer tesislerinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen i\u015fler”},”mzs5l”:{“id”:”mzs5l”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Tar\u0131m i\u015fletmelerinde yap\u0131lan yap\u0131 i\u015fleri”},”ek2pj”:{“id”:”ek2pj”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Halk\u0131n faydalanmas\u0131na a\u00e7\u0131k…
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Çalışma Usulleri

b sınıfı iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık

{“questions”:{“2jhfy”:{“id”:”2jhfy”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/ilo-004.jpg”,”imageId”:”7928″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”T\u00fcrkiye\u2019ninde onaylad\u0131\u011f\u0131 ILO Madenlerde G\u00fcvenlik ve Sa\u011fl\u0131k S\u00f6zle\u015fmesi\u2019nin numaras\u0131 ka\u00e7t\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4n1jh”:{“id”:”4n1jh”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”42″},”w0dzq”:{“id”:”w0dzq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”81″},”5v501″:{“id”:”5v501″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”161″},”km6r2″:{“id”:”km6r2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”176″,”isCorrect”:”1″}}},”xoncq”:{“id”:”xoncq”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/kanun_yasa_620_350.jpg”,”imageId”:”8544″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”4857 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinde uygulan\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“pampe”:{“id”:”pampe”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”50\u2019den az i\u015f\u00e7i…
İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık

{“questions”:{“d0f9n”:{“id”:”d0f9n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ilo-01.jpg”,”imageId”:”14970″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”T\u00fcrkiye\u2019nin onaylad\u0131\u011f\u0131 ILO \u0130n\u015faat \u0130\u015flerinde G\u00fcvenlik ve Sa\u011fl\u0131k S\u00f6zle\u015fmesi\u2019nin numaras\u0131 ka\u00e7t\u0131r”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tkzu5”:{“id”:”tkzu5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”81″},”fs1o8″:{“id”:”fs1o8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”155″},”wih2z”:{“id”:”wih2z”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”161″},”gr4l1″:{“id”:”gr4l1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”167″,”isCorrect”:”1″}}},”78eax”:{“id”:”78eax”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/isg-042.jpg”,”imageId”:”9588″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Kanunu a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisine uygulanmaz?”,”desc”:”\u00c7al\u0131\u015fan…
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

iş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık C Sınıfı

{“questions”:{“ro68w”:{“id”:”ro68w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/acildurum-1.jpg”,”imageId”:”1779″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Acil durumlarda g\u00f6revlendirilecek \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n belirlenmesinde a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yanl\u0131\u015ft\u0131r?”,”desc”:”10\u2019dan az \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan ve az tehlikeli s\u0131n\u0131fta yer alan i\u015fyerlerinde…
İş Güvenliği Uzmanlarının En Büyük Sorunu!

İSG Uzmanı Sınava Hazırlık C Sınıfı -2020

{“questions”:{“p3zta”:{“id”:”p3zta”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/ilo-001.jpg”,”imageId”:”9602″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi T\u00fcrkiye\u2019nin onaylad\u0131\u011f\u0131 ILO Meslek Hastal\u0131klar\u0131 s\u00f6zle\u015fmesidir”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“jbie9”:{“id”:”jbie9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”42 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f\u00e7inin Tazmini S\u00f6zle\u015fmesi”,”isCorrect”:”1″},”dhx86″:{“id”:”dhx86″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”155 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 v G\u00fcvenli\u011fi ve…
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2

{“questions”:{“e7vbh”:{“id”:”e7vbh”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/risk_degerlendirmesi-735×400.jpg”,”imageId”:”3902″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”A\u015fa\u011f\u0131daki hangi durumda risk de\u011ferlendirmesinin yenilenmesi gerekmez?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“qnw3f”:{“id”:”qnw3f”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015fyeri d\u0131\u015f denetimden ge\u00e7ti\u011finde”,”isCorrect”:”1″},”k7dkl”:{“id”:”k7dkl”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0130\u015fyerinde uygulanan teknoloji, kullan\u0131lan madde ve ekipmanlarda de\u011fi\u015fiklikler meydana…
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Neden Önemli?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı risk yönetimi-1

{“questions”:{“09cg7”:{“id”:”09cg7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/nedenisguvenligi.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/isg-teorileri.jpg”,”imageId”:”16787″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kazay\u0131 kaydetmede ba\u015flat\u0131c\u0131 zincirleme olaylar aras\u0131ndaki ili\u015fkileri inceleyen tehlike de\u011ferlendirme tekni\u011fi a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“2lw8y”:{“id”:”2lw8y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Olay a\u011fac\u0131 analizi “,”isCorrect”:”1″},”cqijp”:{“id”:”cqijp”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Hata a\u011fac\u0131 analizi…