Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan çalışmalar için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Küçük AC gerilim nedir?

Elektriksel Risklere Karşı Alınması Gereken Önlemler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki renklerden hangisi sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilebilir?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Harflerin tamamıyla aynı olması gereken CE işaretinin dikey boyutları kaç milimetreden küçük olmamalıdır

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı bulunan bir işyerinde Diğer Sağlık Personelinin eğitim süresi aylık en az kaç saatttir?

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

Kulak zarında ve orta kulak kemiklerinde mesleki maruziyet nedeniyle meydana gelen işitme kaybı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Gürültüde Ne Zaman Risk Var?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde biyolojik risklere maruz kalma olasılığı en yüksektir?

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Hata türleri ve etkileri analizinde risk öncelik kat sayısının hesaplanması için kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangi mineral “asbestosis” hastalığına neden olmaz?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Asetilen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kaynakçı Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir ikame yöntemidir?

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin aşağıdaki değerlerden hangisini geçmemesini sağlayacaktır?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir

Titreşimin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarda çalışmalarda özellikle uzun süre klavye ve fare kullanan çalışanlarda karşılaşılan hastalıklardan birisidir

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağının tüm doğrultularda yaydığı enerjinin niteliğini betimleyen büyüklüktür

Kişisel Koruyucu Donanım Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

İnsanda hastalığa yol açma olasılığı bulunmayan biyolojik etkenler hangi gruptadır

Biyolojik Risklerde Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alan ve 3000 çalışanı olan bir işyerinde, tam gün çalışacak en az kaç işyeri hekimi görevlendirilir?

İşyeri Hekimi Kimdir
Doğru! Yanlış!

Termal konfor aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

KKD Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

AT uygunluk beyanı ve CE işareti taşıyan bir kişisel koruyucu donanım (KKD) aşağıdakilerden hangisini kapsamaz

El Koruma Standartları nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Sıcaklık, nem ve hava akımı hızının insan vücudundaki birleşik etkisi için aşağıdaki tanımlardan hangisi uygundur

Göz Korumada Potansiyel Riskler Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Kaçak akım rölesinin kullanım amacı nedir?

Elektrik Kaynaklı Riskler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki gazlardan hangisi sistemik zehirler sınıfına girer?

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10 1

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla