Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Kaçak akım rölesinin kullanım amacı nedir?

Doğru! Yanlış!

Çağrı Tasarım Kampanya

Aşağıdaki renklerden hangisi sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilebilir?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangi mineral “asbestosis” hastalığına neden olmaz?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki gazlardan hangisi sistemik zehirler sınıfına girer?

Yeraltı Madenlerinde Zararlı Gazlar ve Etkileri
Doğru! Yanlış!

İşlem sürecini görsel olarak sergilemek için grafik model kullanan risk değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı bulunan bir işyerinde Diğer Sağlık Personelinin eğitim süresi aylık en az kaç saatttir?

Diğer Sağlık Personeli Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde biyolojik risklere maruz kalma olasılığı en yüksektir?

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir ikame yöntemidir?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10 1

Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarda çalışmalarda özellikle uzun süre klavye ve fare kullanan çalışanlarda karşılaşılan hastalıklardan birisidir

Ofisler için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

İnsanda hastalığa yol açma olasılığı bulunmayan biyolojik etkenler hangi gruptadır

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10 2
Doğru! Yanlış!

Asetilen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Hata türleri ve etkileri analizinde risk öncelik kat sayısının hesaplanması için kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alan ve 3000 çalışanı olan bir işyerinde, tam gün çalışacak en az kaç işyeri hekimi görevlendirilir?

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin aşağıdaki değerlerden hangisini geçmemesini sağlayacaktır?

Asbest Sınır Değeri
Doğru! Yanlış!

Küçük AC gerilim nedir?

Doğru! Yanlış!

AT uygunluk beyanı ve CE işareti taşıyan bir kişisel koruyucu donanım (KKD) aşağıdakilerden hangisini kapsamaz

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10 3
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağının tüm doğrultularda yaydığı enerjinin niteliğini betimleyen büyüklüktür

İşyerlerinde Aydınlatma Kriterleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10 4

Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan çalışmalar için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir

Tüm Vücut Titreşimi ve Maruziyetleri
Doğru! Yanlış!

Kulak zarında ve orta kulak kemiklerinde mesleki maruziyet nedeniyle meydana gelen işitme kaybı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Fiziksel Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Harflerin tamamıyla aynı olması gereken CE işaretinin dikey boyutları kaç milimetreden küçük olmamalıdır

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10 5
Doğru! Yanlış!

Termal konfor aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

İSG Profesyonelleri ile ilgili bilinmesi gerekenler
Doğru! Yanlış!

Sıcaklık, nem ve hava akımı hızının insan vücudundaki birleşik etkisi için aşağıdaki tanımlardan hangisi uygundur

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-3
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanı b sınıfı hazırlık-10 6

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 4 =