Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık b sınıfı

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Gürültüde maruziyet sınır değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler neyi tanımlar

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz?

İşsizlik Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Çocuk işçiler aşağıdakilerden hangisinde çalıştırılamazlar?

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması
Doğru! Yanlış!

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk düzeyine girer?

Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere ne denir

Biyolojik Riskler ve Korunma Yolları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır

Maden işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı en fazla kaç kg. olabilir

İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri
Doğru! Yanlış!

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik aşağıdakilerden hangisine uygulanır

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri hangi işaretle gösterilir

Laboratuvarlarda Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Kanda kurşun seviyesi bağlayıcı biyolojik sınır değeri kaçtır

Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?
Doğru! Yanlış!

70 çalışanı bulunan bir işyerinde kaç hazırlama, tamamlama ve temizleme çalışanı bulunur

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık b sınıfı 1

Dikkatli ol, önlem al, kontrol et gibi talimatı içeren uyarı işaretinin rengi nedir

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi KKD grubuna girer?

Güvensiz KKD Ürünleri Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemin adı nedir?

Madencilik Sektöründe İş Kazaları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi çocuk işçi tanımına girer?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Kanserojen ile çalışanların sağlık kayıtları en az kaç yıl saklanır

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İşyeri Hekimi Kimdir
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ve 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinde çalışma sürelerinde İŞYERİ HEKİMİ ve DSP aynı sürelerde görev yapar

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık b sınıfı 2

Akümülatör ve transformatörlerin periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğtimlerine İlişkin Tebliğ
Doğru! Yanlış!

Balıkçı gemilerinde can kurtarma ve hayatta kalma ile ilgili asgari güvenlik önlemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Limanda veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi oda ve yurt açma yükümlülüğü ile ilgili olarak doğru değildir?

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın yurt kurulması zorunludur.

Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işaret neyi ifade eder

Yangına ilk müdahale 5 dakika içinde olmalı
Doğru! Yanlış!

Yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi kim tarafından yapılır

İşsizlik Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Gebe ve Emziren kadınlarla ilgili olarak yanlıştır

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet durumunda çalışanın tıbbi kayıtları en az kaç yıl süreyle saklanır

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık b sınıfı
Biraz Gayret

iş güvenliği uzmanı sınava hazırlık b sınıfı 3

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla