Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 çalışanı olan bir işyerinde kaç işyeri hekimi görevlendirilir

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir

Havalandırma ve klima tesisatlarının periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaz

Biyolojik etkenlerle çalışanların, özel durumlar dışında kişisel tıbbi kayıtları, maruziyetin son bulmasından sonra kaç yıl süreyle saklanır

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

Asbest ölçümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Doğru! Yanlış!

Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Çalışma Süreleri Hesaplama
Doğru! Yanlış!

Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir

İşveren, tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az kaç çalışana kadar arama,kurtarma,tahliye ve yangınla mücadele konularında her biri için özel eğitimli çalışan bulundurmak zorundadır?

Çanakkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 1

Aşağıdakilerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işler grubuna girmez?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Türkiye’nin onayladığı ILO İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin numarası kaçtır

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Taşınabilir gaz tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir periyodik kontrolü yapılır?

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

Doğru! Yanlış!

Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı kanuna göre yanlıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Baret Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulundurulur

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça her yıl en az kaç kez toplanır

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-3
Doğru! Yanlış!

Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 2

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Doğru! Yanlış!

Bir işyerinde 2 stajyer, 1 işveren vekili konumunda genel müdür, 4857 sayılı İş Kanununa tabi 30 çalışan, 657- 4C’ye tabi 17 çalışan bulunmaktadır. Bu durumda, stajyerler kurul oluşturulmasında çalışan sayısı hesabına katılmadığı için, söz konusu işyerinde çalışan sayısı 48 olup kurul oluşturulması gerekmemektedir

Bir çalışan, Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde veya Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde ya da Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde günde en fazla ne kadar çalıştırılır?

Doğru! Yanlış!

Gazlar, buharlar, sisler ve tozlarda Bölge 0 veya Bölge 20’de hangi kategorideki ekipman kullanılır?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir. Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır. Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman, Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman, Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

Yapı iskelelerine ait iş ekipmanlarının periyodik kontrolü standartlarda süre belirtilmemişse hangi periyotlarda yapılır

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım grubuna girer?

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 3
Doğru! Yanlış!

Koruyucu başlık (Geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri) KKD grubuna girer

“Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler” hangi tehlike bölgesine girer?

Patlamadan Korunmak İçin Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümününe ne denir?

iş ayakkabı kazaları
Doğru! Yanlış!

60 çalışanı olan tehlikeli işyerinde kaç ilkyardımcı bulundurulması zorunludur?

İlkyardım Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 4

İş Güvenliği Uzmanlarının görevlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 5
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık
Biraz Gayret

iş güvenliği uzmanlığı b sınıfı sınava hazırlık 6

Hay aksi, sanki biraz daha çalışmamız mı gerekiyor ne?
Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 + 2 =