Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanlığı B Sınıfı soruları-3

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi antropometrik veri iplerinden birisi değildir?

Antropometride Veri Çeşitleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi
Doğru! Yanlış!

İnsan yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak onu en uygun işe yerleştirmek ve performansını en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlayan yaklaşım neyi ifade eder?

iş güvenliği uzmanlığı B Sınıfı soruları-3 1
Doğru! Yanlış!

Hava akım hızını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması
Doğru! Yanlış!

Deneme süreli işlerde toplu iş sözleşmelerinde belirtilmesi dahil olmak üzere en fazla kaç aydır?

İş Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin “düşük riskli” olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Risk Değerlendirme Standartları
Doğru! Yanlış!

Genç işçiler için o işte çalışabileceğine ilişkin sağlık raporu en az hangi sıklıkla alınmalıdır?

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması
Doğru! Yanlış!

Ülkemizde standart olarak kabul edilen “toz ölçer” hangi esasa dayanmaktadır?

Tozların Maruziyet Sınır Değerleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) sorumlu müdürü olabilir?

OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerine yapılacak denetimlerde kontrol edilmesi gereken periyodik sağlık muayene raporlarından birisi değildir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Görev ve Sorumlulukları
Doğru! Yanlış!

İşçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden hangisinin alınmasına gerek yoktur?

Yaşam Hattı
Doğru! Yanlış!

Hata türü ve etkileri analizinde riski belirleyen parametrelerin ölçülmesinde kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

İş Kanunu’na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi kapsamında başvuracağı fesihlerde geçerli bir sebep oluşturur

150 soruda iş kanunu
Doğru! Yanlış!

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ilk yazılı belge aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir

İnşaat Sektöründe Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki gazlardan hangisi bir MAG kaynağında koruyucu gaz olarak kullanılır?

Kaynakçı Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sürelerinden sayılmaz?

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanlığı B Sınıfı soruları-3 2

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde Diğer sağlık personeli çalışan başına ayda en az kaç dakika görevlendirilmelidir?

Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçeriği ve Etkinlikleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi hamile kadın işçilerin gece postalarında çalışması ile ilgili olarak doğrudur?

Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en fazla ne kadar olur?

Çocuk ve Genç İşçi Kime Denir?
Doğru! Yanlış!

Biyolojik etkenlere maruziyet risk değerlendirmesi yapılırken risk azaltılması için aşağıdaki hangi bilgiler gerekli değildir?

Biyolojik İzlem Nedir
Doğru! Yanlış!

Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen ve iş görevleri üzerinde yoğunlaşan analiz şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan değildir

İş Kazası Nedir
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki risk değerlendirme yöntemlerinden hangisi ve/veya bağlaçlarını içeren mantık diyagramlarını kullanır?

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde alınacak kararlardan birisi değildir?

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanlığı B Sınıfı soruları-3
BU KEZ OLMADI

iş güvenliği uzmanlığı B Sınıfı soruları-3 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla