Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

isg uzmanı b sınıfı sınav-9

İş Güvenliği Açısından Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

"Trikloretilen" maddesi aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha sık kullanılır

Doğru! Yanlış!

Oksijenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin servis kayıt numarasını ifade etmektedir?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gaz olarak nitelendirilmez?

Yeraltı Madenlerinde Zararlı Gazlar ve Etkileri
Doğru! Yanlış!

Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

0 ºC’den düşük parlama noktası ve 35 ºC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

Endüstriyel tozların akciğer alveollerine giriş yapabilme limiti aşağıdakilerden hangisidir?

Muş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

isg uzmanı b sınıfı sınav-9 1

Biyolojik etkenlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur

Doğru! Yanlış!

Kuvars, asbest ve talk gibi maddelerin tozları aşağıdaki zararlılık etkilerinden hangisine sahiptir

Toz sınıfları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun belirlenen hedeflerinin dışındadır

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında önlenmesine yönelik alınacak önlemlerden birisi değildir

Gürültü Kontrol Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kaza neden teorilerinden domino teorisinde kaza zincirini oluşturan beş temel faktörden biri değildir

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

isg uzmanı b sınıfı sınav-9 2

Aşağıdaki risk değerlendirmesi yöntemlerinden hangisinde risklere sayısal değerler verilmez

Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alan hangi frekanstaki ses, insanın işitebileceği frekans aralığında yer almaktadır

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Doğru! Yanlış!

Çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisinin de dikkate alındığı maruziyet değeri aşağıdakilerden hangisidir

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını tanımlar

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin matematiksel olarak sayısal değerlerle analiz edilmesi şeklinde tanımlanan risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

Hata türleri ve etkileri analizini temsil eden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki ses düzeylerinden hangisi yaklaşık olarak normal sesle konuşma düzeyini ifade eder?

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

isg uzmanı b sınıfı sınav-9 3

Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanan ve aşağıda verilen renk ve tehlikeli hareket (davranış) eşleşmelerinden hangisi doğrudur

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla ilgili hususlardan değildir

Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nedenlerle meydana gelen meslek hastalıkları arasında değildir

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik taciz olarak adlandırılamaz

Doğru! Yanlış!

isg uzmanı b sınıfı sınav-9
BU KEZ OLMADI

isg uzmanı b sınıfı sınav-9 4

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + seven =