Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

isg uzmanı b sınıfı sınav-9

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

0 ºC’den düşük parlama noktası ve 35 ºC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?

Tekstil Sektöründe Tehlikeler ve Sağlık Sorunları
Doğru! Yanlış!

Hata türleri ve etkileri analizini temsil eden aşağıdakilerden hangisidir?

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

"Trikloretilen" maddesi aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha sık kullanılır

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nedenlerle meydana gelen meslek hastalıkları arasında değildir

Göz Korumada Potansiyel Riskler Nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını tanımlar

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi kaza neden teorilerinden domino teorisinde kaza zincirini oluşturan beş temel faktörden biri değildir

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım
Doğru! Yanlış!

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Matbaalar için Kontrol Listeleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alan hangi frekanstaki ses, insanın işitebileceği frekans aralığında yer almaktadır

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında önlenmesine yönelik alınacak önlemlerden birisi değildir

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun belirlenen hedeflerinin dışındadır

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Oksijenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

isg uzmanı b sınıfı sınav-9 1

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik taciz olarak adlandırılamaz

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin matematiksel olarak sayısal değerlerle analiz edilmesi şeklinde tanımlanan risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin servis kayıt numarasını ifade etmektedir?

Kullanımı Yasak Kimyasal Maddeler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki risk değerlendirmesi yöntemlerinden hangisinde risklere sayısal değerler verilmez

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Kuvars, asbest ve talk gibi maddelerin tozları aşağıdaki zararlılık etkilerinden hangisine sahiptir

Toz sınıfları
Doğru! Yanlış!

Biyolojik etkenlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur

Biyolojik Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla ilgili hususlardan değildir

Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki ses düzeylerinden hangisi yaklaşık olarak normal sesle konuşma düzeyini ifade eder?

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Endüstriyel tozların akciğer alveollerine giriş yapabilme limiti aşağıdakilerden hangisidir?

Toz Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden birisi değildir?

Eldiven Koruma Grupları ve Standartları
Doğru! Yanlış!

Çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisinin de dikkate alındığı maruziyet değeri aşağıdakilerden hangisidir

El Koruma Standartları nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanan ve aşağıda verilen renk ve tehlikeli hareket (davranış) eşleşmelerinden hangisi doğrudur

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

isg uzmanı b sınıfı sınav-9 1

Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gaz olarak nitelendirilmez?

Yeraltı Madenlerinde Zararlı Gazlar ve Etkileri
Doğru! Yanlış!

isg uzmanı b sınıfı sınav-9
BU KEZ OLMADI

isg uzmanı b sınıfı sınav-9 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla