Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri ile, yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir

Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri

İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren ve çalışan birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebilirler.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Ambar/Depo Malzemenin indirilmesi Malzemenin cinsine dikkat edilmeden indirilmesi Maddi kayıp
Ambar/Depo Malzemenin indirilmesi Ağır malzemelerin elle taşınmaya çalışılması Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalığı (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
Ambar/Depo Malzemenin Raflara Yerleştirilmesi Ağır malzemelerin elle taşınmaya çalışılması Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalığı (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
Ambar/Depo Malzemenin Raflara Yerleştirilmesi Raflara düzenli yerleştirilme yapılmaması Maddi kayıp
Ambar/Depo Malzemenin Raflara Yerleştirilmesi Üst raflara malzeme yerleştirilirken merdiven kullanılmaması Düşme
Ambar/Depo Malzeme Transferi Ambardaki rafların devrilmesi Devrilme, ezilme
Depo Depolama Depo raflarının sağlam monte edilmemesi Devrilme, ezilme
Depo Depolama Depoların genel tertip ve düzeninin bozuk olması Takılma, düşme
Depo Depolama Depo raflarına kapasitelerinin üzerinde istif yapılması Devrilme, ezilme
Depo Depolama Aydınlatmasının yetersiz olması Takılma, düşme
Depo Yük, Malzeme Taşıma – Kaldırma Depolanacak yüklerin ergonomik olmayan şekillerde taşınması Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalığı (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
Depo Depolama Depoların havalandırma sisteminin olmaması, çalışmaması veya yetersiz oluşu Düşme, yangın, patlama, termal konfor problemleri
Depo Depolama Depolama talimatının/ prosedürünün olmaması Yangın, patlama, düşme, fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalığı (kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
Depo Depolama Depodaki malzemelerin tanımlanmaması Yangın, patlama
Depo Depolama Depoda bulunan maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının olmaması Yangın, patlama
Depo Depolama Depoya yetkisiz kişilerin girmesi Yangın, patlama
Depo Depolama Depo kayıtlarının tutulmaması Yangın, patlama
Depo Depolama Depoda sigara içilmesi veya ateş yakılması Yangın, patlama
Depo Depolama Malzemelerin (boya, raspa tozu vb.) düzensiz istiflenmesi Malzeme düşmesi, ezilme
Depo Depolama Sabit olmayan dolaplar ve raflar Malzeme düşmesi, ezilme
Depo Depolama Yüksekte malzeme depolama Düşme, malzeme düşmesi, ezilme
Depo Depolama Malzemelerin elle taşınması, kaldırılması Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalığı (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
Depo Depolama Depolama alanının yola, çalışma alanına vb. alanlara yeterli uzaklıkta olmaması Yangın/patlama
Depo Depolama Depoların direk güneş ışığına maruz kalması Yangın/patlama
Depo Depolama Depolama alanının tek giriş çıkışının olması Acil durumlarda kaçış yapılamaması
Depo Depolama Depolama alanında uygun etiketlemelerin yapılmaması Yangın, patlama, yanma
Depo Depolama Kimyasalların( boya, çözücü vb.) uygun şekilde sınıflandırılmadan depolanması Yangın, patlama
Depo Depolama Kimyasalların yere dökülmesi Kayma, düşme, yangın, patlama
Depo Depolama Depoda yeterli havalandırmanın sağlanmaması Solunum yolu rahatsızlıkları, yangın, patlama
Depo Depolama Toz ortam ölçümünün yapılmaması Solunum ve akciğer rahatsızlıkları
Depo Depolama Depolara su dökülmesi veya yıkanması Elektrik çarpması
Depo/Ambar Transpalet kullanımı Transpalete yüklenen yükün çatallara tam oturmaması Düşme, ezilme, uzuv sıkışması/kaybı
Depo/Ambar Transpalet kullanımı Transpalet bakım ve onarımının periyodik olarak yapılmaması Düşme, ezilme, uzuv sıkışması/kaybı
Depo/Ambar Transpalet kullanımı Transpalet bakım ve onarımının yetkili kişilerce yapılmaması Düşme, ezilme, uzuv sıkışması/kaybı
Depo/Ambar Transpalet kullanımı Transpalet ile insan taşınması Düşme, ezilme, uzuv sıkışması/kaybı
Depo/Ambar Transpalet kullanımı Transpalette yükün tek çatalla taşınması Düşme, ezilme, uzuv sıkışması/kaybı
Depo/Ambar Transpalet kullanımı Transpaletin kapasitesinin bilinmemesi ve fazla yüklenmesi Düşme, ezilme, uzuv sıkışması/kaybı
İlginizi Çekebilir!  Tozların Neden Olduğu Hastalıklar

Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
1/36
1542 Kişinin Katili Kim?
2/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
3/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
4/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
5/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
6/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
8/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
9/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
10/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
İş Kazalarının Nedenleri!
13/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
15/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
16/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
17/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
18/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
20/36
İş Kazalarının Nedenleri
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
23/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
24/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
27/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
28/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
29/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
30/36
İş Güvenliği Kültürü
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
32/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
33/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
34/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
35/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
36/36

Sonuçlar

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 1
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 2
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 3
20 29
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 4
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 5
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 6
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 7
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 8
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 9
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 10
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 11
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 13
26 23
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 14
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 15
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 16
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 17
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 18
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 20
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 21
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 23
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 24
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 25
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 27
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 28
16 33
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 29
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 30
23 26
İş Güvenliği Kültürü 31
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 32
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 33
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 34
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 35
25 24
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 36
24 25

Diğer Meslek Grupları

Web Tasarımı

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

İlginizi Çekebilir!  Tarım Sektöründe Toz ve Toz Kaynakları

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
1/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
2/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
3/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
5/23
Mobbing Psikolojik Terör!
6/23
Mobbingle Mücadele
7/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
8/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
9/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
10/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
11/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
12/23
Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri 1
13/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
14/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
15/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
16/23
Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri 2
17/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
18/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
19/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
20/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
21/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
22/23
Stresle Mücadele
23/23

Sonuçlar

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 1
6 9
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 2
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 3
5 10
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 5
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 6
8 7
Mobbingle Mücadele 7
2 13
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 8
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 9
9 6
Yaşama Hakkınızı Koruyun 10
9 6
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 11
6 9
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 12
8 7
Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri 3 13
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 14
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 15
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 16
9 6
Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri 4 17
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 18
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 19
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 20
6 9
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 21
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 22
4 11
Stresle Mücadele 23
7 8

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
2/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
3/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
4/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
5/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
6/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
7/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/11
Ramazanda iş Güvenliği
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
Neden Meslek Hastalığı?
11/11

Sonuçlar

Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 2
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 3
8 7
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 4
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 5
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 6
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 7
3 12
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 9
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 10
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 11
5 10

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
2
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

7 − 3 =

Önceki Yayın
Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri

Sonraki Yayın
Ne Oldu? Değil Ne Olabilir?

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri

İlgili Yayınlar
Total
2
Share