Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kuaförler için Kontrol Listesi

Kuaförler için Kontrol Listesi
Kuaförler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSg Eğitimi

Kuaförler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Çağrı Tasarım Kampanya

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?        
Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Aynalar da dahil cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Depo da dahil tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde mi?        
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?        
Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?        
Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
MAKİNALAR Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanlar (saç kurutma makinesi vb.) düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?     .    
Elektrikli ekipmanlar ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünlerden uzak mı?          
İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınmış mı?          
YANGIN

 

 

Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler;  ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?        
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) salon girişinde görünür bir yere asılmış mı?        
KİMYASAL MADDELER

(Saç bakım ürünleri, ağartıcılar, oksidankremler, hidrojen peroksit içeren ürünler vb.)

Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?        
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?        
Kimyasal içerikli ürünler (saç boyası vb.) kullanılırken üreticilerin kullanma talimatlarına uyuluyor mu?        
Kimyasal içerikli ürünlerin saklama koşullarına uyulmakta, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?        
Ağartıcı nitelikte kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engellenmiş mi?          
KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

(makas, ustura vb.)

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu kılıfları içerisinde muhafaza edilmekte mi?          
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılmakta ve kullanımına ilişkin üretici talimatlarına uyulmakta mı?          
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar her kullanım öncesi ve sonrasında kontrol edilmekte mi?          
 

STERİLİZASYON

 

Çalışma esnasında kullanılan aletlerin (makas, tarak, manikür araçları vb.) kullanım sonunda sterilizasyonu yapılıyor mu?        
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanma talimatları hazırlanmış mı?        
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde (saç yıkama, manikür, pedikür vb.) çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?          
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR ve HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar (kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle cilt rahatsızlıkları vb.) incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?          
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?          
Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları (aşılama) yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kimyasal içerikli ürünlerin kullanımı ve hijyen konusunda bilgilendirilmiş mi?          

Kuaförler için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
1/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
2/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
4/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
5/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
6/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
7/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
9/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
11/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
12/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
13/36
Neden Güvenlik Kültürü?
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
15/36
1542 Kişinin Katili Kim?
16/36
İş Güvenliği Kültürü
17/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
18/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
19/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
20/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
21/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
22/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
İş Kazalarının Nedenleri!
25/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
26/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
27/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
28/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
29/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
30/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
31/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
32/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
34/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
35/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 1
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 2
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 3
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 4
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 5
20 29
Atık Yönetimi Yönetmeliği 6
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 7
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 9
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 11
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 12
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 13
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 14
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 15
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 16
23 26
İş Güvenliği Kültürü 17
19 30
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 18
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 19
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 20
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 21
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 22
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 23
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 25
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 26
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 27
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 28
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 29
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 30
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 31
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 32
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 33
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 34
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 35
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 36
25 24

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Yaşama Hakkınızı Koruyun
1/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
2/23
Kuaförler için Kontrol Listesi 1
3/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
4/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
5/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
6/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
7/23
Stresle Mücadele
8/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
9/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
10/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
11/23
Mobbing Psikolojik Terör!
12/23
Mobbingle Mücadele
13/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
14/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
15/23
Kuaförler için Kontrol Listesi 2
16/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
17/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
18/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
19/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
20/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
21/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
22/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
23/23

Sonuçlar

Yaşama Hakkınızı Koruyun 1
9 6
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 2
8 7
Kuaförler için Kontrol Listesi 3 3
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 4
7 8
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 5
9 6
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 6
9 6
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 7
6 9
Stresle Mücadele 8
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 9
6 9
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 10
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 11
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 12
8 7
Mobbingle Mücadele 13
2 13
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 14
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 15
7 8
Kuaförler için Kontrol Listesi 4 16
7 8
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 17
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 18
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 19
4 11
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 20
5 10
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 21
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 22
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
1/11
Neden Meslek Hastalığı?
2/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
3/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
5/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
6/11
Ramazanda iş Güvenliği
7/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
8/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
9/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
10/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/11

Sonuçlar

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 1
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 2
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 3
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 5
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 6
8 7
Ramazanda iş Güvenliği 7
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 8
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 9
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 10
3 12
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
2
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 + 17 =

Önceki Yayın
1542 Kişinin Katili Kim?

Boya Sektöründe Tehlikeler ve Riskler

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü!

Biyolojik Risklerde Alınacak Önlemler

İlgili Yayınlar
Total
2
Share