Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kuaförler için Kontrol Listesi

Kuaförler için Kontrol Listesi
Kuaförler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kuaförler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?        
Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Aynalar da dahil cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Depo da dahil tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde mi?        
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?        
Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?        
Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
MAKİNALAR Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanlar (saç kurutma makinesi vb.) düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?     .    
Elektrikli ekipmanlar ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünlerden uzak mı?          
İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınmış mı?          
YANGIN

 

 

Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler;  ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?        
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) salon girişinde görünür bir yere asılmış mı?        
KİMYASAL MADDELER

(Saç bakım ürünleri, ağartıcılar, oksidankremler, hidrojen peroksit içeren ürünler vb.)

Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?        
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?        
Kimyasal içerikli ürünler (saç boyası vb.) kullanılırken üreticilerin kullanma talimatlarına uyuluyor mu?        
Kimyasal içerikli ürünlerin saklama koşullarına uyulmakta, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?        
Ağartıcı nitelikte kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engellenmiş mi?          
KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

(makas, ustura vb.)

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu kılıfları içerisinde muhafaza edilmekte mi?          
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılmakta ve kullanımına ilişkin üretici talimatlarına uyulmakta mı?          
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar her kullanım öncesi ve sonrasında kontrol edilmekte mi?          
 

STERİLİZASYON

 

Çalışma esnasında kullanılan aletlerin (makas, tarak, manikür araçları vb.) kullanım sonunda sterilizasyonu yapılıyor mu?        
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanma talimatları hazırlanmış mı?        
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde (saç yıkama, manikür, pedikür vb.) çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?          
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR ve HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar (kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle cilt rahatsızlıkları vb.) incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?          
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?          
Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları (aşılama) yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kimyasal içerikli ürünlerin kullanımı ve hijyen konusunda bilgilendirilmiş mi?          

Kuaförler için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
1/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
2/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
4/36
İş Kazalarının Nedenleri
5/36
İş Kazalarının Nedenleri!
6/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
7/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
8/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
9/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
10/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
11/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
12/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
13/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
14/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
15/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
16/36
1542 Kişinin Katili Kim?
17/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
18/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
19/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
20/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
23/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
24/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
25/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
26/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
27/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
29/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
31/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
33/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 1
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 2
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 4
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 5
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 6
26 23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 7
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 8
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 9
25 24
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 10
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 11
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 12
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 13
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 15
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 16
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 17
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 18
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 19
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 20
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 21
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 23
20 29
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 24
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 25
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 26
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 27
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 28
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 29
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 30
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 31
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 32
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 33
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 34
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 35
22 27
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
1/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
2/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
3/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
4/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
5/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
6/23
Kuaförler için Kontrol Listesi 5
7/23
Mobbingle Mücadele
8/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
10/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
11/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
12/23
Stresle Mücadele
13/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
14/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
15/23
Mobbing Psikolojik Terör!
16/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
17/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
18/23
Kuaförler için Kontrol Listesi 6
19/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
20/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
21/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
22/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
23/23

Sonuçlar

OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 1
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 2
4 11
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 3
7 8
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 4
9 6
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 5
6 9
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 6
8 7
Kuaförler için Kontrol Listesi 7 7
8 7
Mobbingle Mücadele 8
2 13
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 10
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 11
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 12
9 6
Stresle Mücadele 13
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 14
6 9
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 15
5 10
Mobbing Psikolojik Terör! 16
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 17
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 18
8 7
Kuaförler için Kontrol Listesi 8 19
7 8
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 20
6 9
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 21
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 22
9 6
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Neden Meslek Hastalığı?
1/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
2/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
3/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
4/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
5/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
6/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
7/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
8/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/11
Ramazanda iş Güvenliği
10/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
11/11

Sonuçlar

Neden Meslek Hastalığı? 1
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 2
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 3
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 4
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 5
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 6
8 7
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 7
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 8
3 12
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 10
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
2
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
1542 Kişinin Katili Kim?

Boya Sektöründe Tehlikeler ve Riskler

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü!

Biyolojik Risklerde Alınacak Önlemler

İlgili Yayınlar
Total
2
Share