Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kuaförler için Kontrol Listesi

Kuaförler için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Kuaförler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kuaförler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?        
Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Aynalar da dahil cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Depo da dahil tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde mi?        
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?        
Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?        
Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
MAKİNALAR Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanlar (saç kurutma makinesi vb.) düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?     .    
Elektrikli ekipmanlar ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünlerden uzak mı?          
İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınmış mı?          
YANGIN

 

 

Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler;  ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?        
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) salon girişinde görünür bir yere asılmış mı?        
KİMYASAL MADDELER

(Saç bakım ürünleri, ağartıcılar, oksidankremler, hidrojen peroksit içeren ürünler vb.)

Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?        
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?        
Kimyasal içerikli ürünler (saç boyası vb.) kullanılırken üreticilerin kullanma talimatlarına uyuluyor mu?        
Kimyasal içerikli ürünlerin saklama koşullarına uyulmakta, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?        
Ağartıcı nitelikte kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engellenmiş mi?          
KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

(makas, ustura vb.)

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu kılıfları içerisinde muhafaza edilmekte mi?          
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılmakta ve kullanımına ilişkin üretici talimatlarına uyulmakta mı?          
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar her kullanım öncesi ve sonrasında kontrol edilmekte mi?          
 

STERİLİZASYON

 

Çalışma esnasında kullanılan aletlerin (makas, tarak, manikür araçları vb.) kullanım sonunda sterilizasyonu yapılıyor mu?        
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanma talimatları hazırlanmış mı?        
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde (saç yıkama, manikür, pedikür vb.) çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?          
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR ve HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar (kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle cilt rahatsızlıkları vb.) incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?          
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?          
Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları (aşılama) yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kimyasal içerikli ürünlerin kullanımı ve hijyen konusunda bilgilendirilmiş mi?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
3/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
4/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
5/36
1542 Kişinin Katili Kim?
6/36
İş Güvenliği Kültürü
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
8/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
9/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
12/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
13/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
14/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
16/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
17/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
20/36
Neden Güvenlik Kültürü?
21/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
22/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
23/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
24/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
25/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
26/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
27/36
İş Kazalarının Nedenleri
28/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
29/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
30/36
İş Kazalarının Nedenleri!
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
32/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
33/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
34/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
35/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
36/36

Sonuçlar

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
16 33
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 2
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 3
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 4
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 5
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 6
23 26
İş Güvenliği Kültürü 7
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 8
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 9
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 10
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 12
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 13
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 14
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 15
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 16
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 17
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 18
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 19
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 20
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 21
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 22
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 23
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 24
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 25
20 29
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 26
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 27
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 28
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 29
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 30
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 31
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 32
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 33
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 34
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 35
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 36
24 25

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla