Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kuaförler için Kontrol Listesi

Kuaförler için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Kuaförler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kuaförler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?        
Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Aynalar da dahil cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Depo da dahil tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde mi?        
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?          
Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?        
Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?        
Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde bulunduruluyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
MAKİNALAR Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanlar (saç kurutma makinesi vb.) düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?     .    
Elektrikli ekipmanlar ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünlerden uzak mı?          
İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınmış mı?          
YANGIN

 

 

Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler;  ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?        
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?        
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) salon girişinde görünür bir yere asılmış mı?        
KİMYASAL MADDELER

(Saç bakım ürünleri, ağartıcılar, oksidankremler, hidrojen peroksit içeren ürünler vb.)

Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?        
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?        
Kimyasal içerikli ürünler (saç boyası vb.) kullanılırken üreticilerin kullanma talimatlarına uyuluyor mu?        
Kimyasal içerikli ürünlerin saklama koşullarına uyulmakta, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?        
Ağartıcı nitelikte kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engellenmiş mi?          
KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

(makas, ustura vb.)

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta bulundurulmamakta, koruyucu kılıfları içerisinde muhafaza edilmekte mi?          
Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılmakta ve kullanımına ilişkin üretici talimatlarına uyulmakta mı?          
Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar her kullanım öncesi ve sonrasında kontrol edilmekte mi?          
 

STERİLİZASYON

 

Çalışma esnasında kullanılan aletlerin (makas, tarak, manikür araçları vb.) kullanım sonunda sterilizasyonu yapılıyor mu?        
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanma talimatları hazırlanmış mı?        
ERGONOMİ ve MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde (saç yıkama, manikür, pedikür vb.) çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?          
Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR ve HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar (kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle cilt rahatsızlıkları vb.) incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?          
Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma veya ıslak çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım çantası temin edilmiş mi?          
Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları (aşılama) yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, özellikle kimyasal içerikli ürünlerin kullanımı ve hijyen konusunda bilgilendirilmiş mi?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
1/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
2/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
5/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
8/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
9/36
İş Güvenliği Kültürü
10/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
11/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
12/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
13/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
14/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
15/36
İş Kazalarının Nedenleri
16/36
İş Kazalarının Nedenleri!
17/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
18/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
19/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
20/36
Neden Güvenlik Kültürü?
21/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
22/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
23/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
24/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
25/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
26/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
29/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
30/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
31/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
32/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
33/36
1542 Kişinin Katili Kim?
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
35/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 1
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 2
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 4
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 5
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 6
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 8
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 9
22 27
İş Güvenliği Kültürü 10
19 30
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 11
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 12
20 29
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 13
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 14
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15
26 23
İş Kazalarının Nedenleri 16
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 17
26 23
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 18
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 19
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 20
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 21
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 22
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 23
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 24
19 30
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 25
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 26
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 27
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 28
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 29
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 30
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 31
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 32
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 33
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 34
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 35
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla