Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

I- Tehlikeleri tanımlama
II- Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları
III- Riskleri belirleme ve analiz etme
IV- Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
Yukarıda verilen risk değerlendirmesi aşamalarının hiyerarşik (öncelikli) sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Çağrı Tasarım Kampanya

Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Risk, bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin ............. Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir?

Risk değerlendirme
Doğru! Yanlış!

I- İlgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere
II- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
III- Düşük sıcaklıktaki çalışma koşulları
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri
İşveren yapılacak risk değerlendirmesinde, gürültü ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkate almalıdır?

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
Doğru! Yanlış!

İlgili tarafları kabul etme ve dahil olmasını sağlama, dikkatli bir şekilde plan yapma, çalışmaları değerlendirme, kamuoyunun özel kaygılarına kulak verme ve dürüst, samimi ve açık olma aşağıdakilerden hangisinde geçerlidir?

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Risk Kontrol Adımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2 1

Aşağıdakilerden hangisi, bir işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olayı ifade eder?

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Risk Kontrol Adımları arasında yer alan "risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasında" aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmanın dayanaklarından birisi olamaz?

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
Doğru! Yanlış!

Kimyasallarla yapılan çalışmalarda risk değerlendirmesi aşağıda belirtilen hangi durumda yenilenmek durumunda değildir?

Kimyasallarla Çalışmada Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri
Doğru! Yanlış!

Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen ve iş görevleri üzerinde yoğunlaşılan analiz şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçlarla çalışmalarda karşılaşılabilecek risklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Mühendislik yöntemleri, ortam ve toplu korunma önlemleriyle risklerin giderilemediği veya kabul edilebilir düzeye indirilemeyen durumlarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur

İSG Kurulu Çalışma Rehberi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2 2

İşveren risk değerlendirmesi yaparken veya yaptırırken aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almayabilir?

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2 3
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatında kabul edilebilir risk seviyesi ihtimali kaçta kaçtır?

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
Doğru! Yanlış!

Patlamadan korunma dokümanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Hata Ağacı Analizinin avantajlarından birisi değildir?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2 4

Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin matematiksel olarak sayısal değerlerle analiz edilmesi ; şeklinde tanımlanan risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmede, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde gürültü ölçümü ile ilgili işverenin yapması gerekenlerden birisi değildir?

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2
Olmadı, biraz gayret...

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2 5

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen + 7 =