Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

I- İlgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere
II- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
III- Düşük sıcaklıktaki çalışma koşulları
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri
İşveren yapılacak risk değerlendirmesinde, gürültü ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkate almalıdır?

Risk Değerlendirme Standartları
Doğru! Yanlış!

Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen ve iş görevleri üzerinde yoğunlaşılan analiz şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Atölye Tipi İşyerlerinde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Risk Kontrol Adımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Talaşlı İmalat Atölyelerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Risk, bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin ............. Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir?

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?

Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmanın dayanaklarından birisi olamaz?

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatında kabul edilebilir risk seviyesi ihtimali kaçta kaçtır?

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Hata Ağacı Analizinin avantajlarından birisi değildir?

Hata Ağacı Analizi
Doğru! Yanlış!

I- Tehlikeleri tanımlama
II- Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları
III- Riskleri belirleme ve analiz etme
IV- Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
Yukarıda verilen risk değerlendirmesi aşamalarının hiyerarşik (öncelikli) sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmede, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Risk Değerlendirme Standartları
Doğru! Yanlış!

İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2 1

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi
Doğru! Yanlış!

İşveren risk değerlendirmesi yaparken veya yaptırırken aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almayabilir?

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?

Asbestle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Doğru! Yanlış!

Mühendislik yöntemleri, ortam ve toplu korunma önlemleriyle risklerin giderilemediği veya kabul edilebilir düzeye indirilemeyen durumlarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçlarla çalışmalarda karşılaşılabilecek risklerden biri değildir?

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Kimyasallarla yapılan çalışmalarda risk değerlendirmesi aşağıda belirtilen hangi durumda yenilenmek durumunda değildir?

Brusella hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, bir işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olayı ifade eder?

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İlgili tarafları kabul etme ve dahil olmasını sağlama, dikkatli bir şekilde plan yapma, çalışmaları değerlendirme, kamuoyunun özel kaygılarına kulak verme ve dürüst, samimi ve açık olma aşağıdakilerden hangisinde geçerlidir?

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Risk Kontrol Adımları arasında yer alan "risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasında" aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin matematiksel olarak sayısal değerlerle analiz edilmesi ; şeklinde tanımlanan risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

Patlamadan korunma dokümanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Patlamadan Korunma İçin Alınacak Önlemler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde gürültü ölçümü ile ilgili işverenin yapması gerekenlerden birisi değildir?

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2
Olmadı, biraz gayret...

iş güvenliği uzmanı B sınıfı risk yönetimi-2 2

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla