Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık C Sınıfı 2019-Zor

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık C Sınıfı 2019-Zor

This is a timed quiz. You will be given 45 seconds per question. Are you ready?

Online İSG Eğitimi

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk içeren işler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeler neyi tanımlar

Correct! Wrong!

Madenlerde Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sisteme ne isim verilir?

Correct! Wrong!

El-kol titreşiminde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri kaçtır?

Correct! Wrong!

Az Tehlikeli işlerde yapılmış olan risk değerlendirmeleri kaç yılda bir yenilenir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pamuk tozunun solunması sonucu oluşan akciğer hastalığıdır?

Pamuk Tozlarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Aşındırıcı madde'yi ifade eden işaret aşağıdakilerden hangisidir?

İş Güvenliği İşaretleri
Biyolojik İzlem Nedir?
Patlayıcı madde
Correct! Wrong!

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimaline ne isim verilir?

Correct! Wrong!

Çok tehlikeli bir işyerinde tam zamanlı işyeri hekiminin görevlendirilmesi için en az kaç çalışanın bulunması gerekir?

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Correct! Wrong!

Aşağıdaki işaretin karşılığı nedir?

Toksik madde
Correct! Wrong!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi antropometriyi tanımlar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti tanımlar

İş Güvenliği İşaretleri
Correct! Wrong!

...Sponsor Alanı...

Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Azot Oksitlere Bağlı Hastalıklar
Correct! Wrong!

Kulak koruyucu takılma zorunluluğu kaç desibelden başlar?

Correct! Wrong!

Online İSG Eğitimi

“Domino teorisi” aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?

Risk değerlendirme
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemlerden değildir?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Correct! Wrong!

Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, 20’den fazla istihdamın olduğu yapı işinin süresi kaç iş gününden fazla sürerse bakanlığa bildirimi zorunludur

Correct! Wrong!

Zorunluluk ifade eden uyarı işaretlerinin rengi nedir?

Genel emredici işaret
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi gebe ve emziren kadınlar için doğru değildir?

Edirne İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevleri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni çalışmalarından değildir

Correct! Wrong!

Hava akım hızını ölçen cihaza ne isim verilir?

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
Correct! Wrong!

Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığa ne isim verilir?

Muş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Correct! Wrong!

İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya ne isim verilir?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık-Zor
Correct! Wrong!

Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne isim verilir?

Silika Tozunun İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri
Correct! Wrong!

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık C Sınıfı 2019-Zor
ÜZGÜNÜZ...

Maalesef performansınız beklenenin altında... Mutlaka yayınlarımızı takip edin. İSG hayatınızın bir parçası olsun...
BİRAZ DAHA GAYRET

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Bu iş olacak gibi... Biraz işi sıkı tutmak lazım... Haydi diğer sınavları deneyin
SÜPERSİNİZ

BU İŞ TAMAM... TEBRİKLER... Ancak rehavete kapılmamak lazım. Diğer sınavlarımızı da ihmal etmeyin. İSG hayatımızın bir parçası olmalı.

Share your Results:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla