Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Meslek Hastalığı

Özellikle ülkemizde istatistikler göstermektedir ki, meslek hastalıklarının bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok neden mevcuttur.

Meslek hastalıklarının sayısı, şiddeti ve nedenleri gibi bilgilere sahip olmak önleme stratejisinin temelidir. Her ülke bu bilgilere; iyi işleyen ve etkili veri analizleri gerçekleştirebilen meslek hastalığı bildirimleri ile ulaşabilir. İşleyen bir bildirim sistemi ve güvenli veriler ile meslek hastalıkları açısından özel önleme stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması sağlanabilir.

Siroz hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir?

Karaciğer fonksiyon itibari ile diğer organlara nazaran vücutta oldukça hayati bir yere sahiptir. Kendini yenileyebilen tek organ olan karaciğer zararlı etkilere maruz bırakıldığında sağlıklı olan bu dokusu…

Karpal tünel sendromu nedir, neden olur?

Boyun fıtığı gibi farklı hastalıklar ile karıştırılabilen karpal tünel sendromundan korunmak için bazı yöntemler mevcut. El, el bileği ve parmakları güçlendirici egzersizler yapılarak kasların kuvvetlendirilmesi…

Meslek Hastalıkları Genel Bilgilendirme

Meslek Hastalıkları bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok neden sıralanabilir Meslek hastalıkları, çalışma hayatının en…

Hangi hastalıklar meslek hastalığı sayılıyor?

Milyonlarca çalışan, iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında “geçici iş göremezliği ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölen sigortalının hak sahibine gelir bağlanması, cenaze ödeneği” başta…

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları denildiği zaman; “zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin net olarak ortaya konabildiği hastalıklar grubu”…

Meslek Hastalığı Bildirimleri

Meslek Hastalığı Bildirimleri, işyeri hekiminin sevki ile, sigortalının şahsi başvurusu ile işverenin bildirimi ile yapılabilmektedir. (daha&helliip;)

Meslek Hastalıkları ve Yükümlülük Süreleri!

Meslek Hastalıkları ve Yükümlülük Süreleri ile başlıca meslek hastalıkları ve belirtileri, yükümlülük süreleri ve hastalık tehlikesi işleri bulabilirsiniz. (daha&helliip;)

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları, kristal kuvars (silis tanecikleri) madenlerde ve taş ocaklarında çalışanların en çok karşı karşıya kaldıkları tozdur. (daha&helliip;)

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler, çalışanlar, işverenler, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluklarını kapsar. (daha&helliip;)

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar, insan sağlığı üzerindeki etkileri temel olarak tozların tane boyutlarına ve mineralojik yapılarına bağlıdır. Havada asılı duran ve hava akımı ile hareket…

Epidemiyoloji Nedir?

Epidemiyoloji nedir? Belirli bir toplumda ya da çalışılan işyerlerinde, sağlıkla ilgili olgu ve durumların ve bunların belirleyicilerinin dağılımının incelenmesi ve bu çalışmaların sağlıkla ilgili sorunların…

Tozların Vücuda Girişi ve Etkileri

Tozların vücuda girişi ve etkileri, solunum yolları ile vücuda girerken, inhale toz parçacıkları aerodinamik çaplarına göre farklı şekillerde solunum yollarından penetre olur. (daha&helliip;)

Mesleki Risk Faktörleri

Mesleki Risk Faktörleri, çalışma ortamları çeşitli güvenlik tehlikelerinin yanı sıra, sağlık tehlikelerini de barındırırlar. Bunların neler olduğu ve hangi işlerde nelerle karşılaşılacağının bilinmesi, önlemlerin alınması…

Biyolojik Etkenler

Biyolojik etkenler denildiğinde aklımıza “herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelmelidir.…

Toksit İnhalasyon Hasarları

Toksit İnhalasyon Hasarları, Solunum irritanlarının inhalasyonundan sonra solunum sisteminde oluşan nonspesifik inflamatuvar sürece ve bunun yol açtığı klinik tabloların tümüne inhalasyon hasarı denilmektedir (daha&helliip;)

Alüminyuma Bağlı Akciğer Hastalıkları

Alüminyuma Bağlı Akciğer Hastalıkları, ana kaynağı boksit cevheridir, açık madenlerden çıkarılır, silika ve alüminyum silikat maruziyeti riski taşır (daha&helliip;)

Mesleki Akciğer Hastalıkları

Mesleki Akciğer Hastalıkları, silikoz, kömür işçisi pnömokonyozu, asbest, mesleki astım, kaynakçı akciğeri, mesleki kronik akciğer hastalıklarıdır. (daha&helliip;)

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyona Bağlı Hastalıklar

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyona Bağlı Hastalıklar, iyonize etmeyen radyasyon, iş ortamında yaygın olarak bulunur ve çeşitli sağlık riskleri taşır (daha&helliip;)

Mesleki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH

Mesleki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOAH, hava akımı kısıtlanması ile karakterli ilerleyici, geri dönüşümsüz, önlenebilir bir hava yolu hastalıkları grubudur. (daha&helliip;)

Metaller ve Kobalta Bağlı Akciğer Hastalıkları

Metaller ve Kobalta Bağlı Akciğer Hastalıkları, ağızdan ve ciltten temasla alınır. Absorbe olan tozun vücuda yayılımı diğer toz partiküllerinde olduğu gibidir (daha&helliip;)

Sideroza Bağlı Hastalıklar

Sideroza Bağlı Hastalıklar, inert minerallere göre demir maruziyeti daha sık görülmektedir. Çünkü birçok iş kolunda, demir oksit (Fe2O3) tozlarına maruz kalınır (daha&helliip;)

Sentetik Liflere Bağlı Hastalıklar

Sentetik Liflere Bağlı Hastalıklar, SML’lere kısa süreli maruziyet cild, göz ve solunum yollarında irritasyona neden olur.Uzun lifler tekstil ve dayanıklı plastik üretiminde kullanılırlar. Liflerin çok…

Kaynakçı Akciğeri

Kaynakçı Akciğeri, havadaki kirlilikler (metal dumanları, partiküller, gazlar), radyasyon (UV ve IR), gürültü ve elektrik gibi fiziksel ajanlar, ergonomik sorunlar vardır (daha&helliip;)

Mesleki Astım

Mesleki Astım, mesleğin ortaya çıkardığı astım, reaktif havayolu disfonksiyonu sendrom ve irritanlara bağlı astım olmak üzere 4 başlığı var. (daha&helliip;)