Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Hekim

6331 Sayılı Kanunu “Topal Ördek” Yaptınız!

6331 Sayılı Kanunun “Topal Ördek” misali, her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi ya da engellenmesi; iş kazalarına, meslek…

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Meslek Hastalığı Tanısı konulması için gereken en önemli şart; hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamı arasında zorunlu nedensellik bağının…

Sideroza Bağlı Hastalıklar

Sideroza Bağlı Hastalıklar, inert minerallere göre demir maruziyeti daha sık görülmektedir. Çünkü birçok iş kolunda, demir oksit (Fe2O3)…

Kömür İşçisi Pnömokonyozu

Kömür İşçisi Pnömokonyozu, inorganik kömür tozlarının inhalasyon sonucu akciğerlerde birikmeleri ve sonu fibrozisle bitecek bir doku reaksiyonuna yol…

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık 4 Bölüm

Çalışma hayatında yapılacak bir iyileştirmenin insanlık adına büyük bir katkı sağladığına inanan Neden İSG ekibinnce hazırlanan İSG Uzmanları…

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık – Tanımlar

İnsanın her şirketin en önemli değeri olduğuna inanan Neden İş Güvenliği tarafından hazırlanan İSG Uzmanları Sınava Hazırlık –…

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler, çalışanlar, işverenler, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluklarını kapsar. (daha&helliip;)

Kalay ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Kalay ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar, anemi, böbrek ve karaciğer hasarı, ensefalite neden olabilirler. (daha&helliip;)

Çinko ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Çinko ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar, çinko oksit dumanlarına maruziyetten sonra gelişen metal dumanı ateşidir (daha&helliip;)

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar

Boğucu Gazlara Bağlı Hastalıklar, karbonmonoksit kimyasal boğucu bir gazdır. Solunumla alınır. Kanda hemoglobine bağlanarak karboksihemoglobin oluşturur. (daha&helliip;)

Manganez ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Manganez ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar, kolayca kana ve başta karaciğer olmak üzere dokulara dağılır. Böbrekler, ince barsaklar, endokrin…

Flor ve Hidroflorik Asite Bağlı Hastalıklar

Flor ve Hidroflorik Asite Bağlı Hastalıklar, deri, gözler ve solunum sistemi irritasyonu bulguları vardır. Yoğun maruziyette bronkospazm, laringospazm,…

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri ilgili yönetmeliklerde belirtilen saatler çerçevesinde belirleniyor. Şöyle ki; (daha&helliip;)

Bakır ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Bakır ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar, Hafif zehirlenmelerde bulantı, kusma, ishal, kırgınlık görülür. Bakır kaplardan yiyip içmelerde karşılaşılabilir. (daha&helliip;)

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları

Çalışma Hayat içerisinde, bir hastalığın mesleki mi, yoksa işle ilgili mi, ya da ikisi de olmayan genel bir…

Tozlardan Kaynaklanan Mesleki Akciğer Hastalıkları

Tozlardan Kaynaklanan Mesleki Akciğer Hastalıkları, çalışma ortamında olabilecek her türlü zararlı ajanın ilk etkileyeceği sistemlerin başında solunum sistemi…

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur!

Meslek hastalıklarında çalışanı korumak, tazmin ve tedavi etmekten daha ucuz ve daha insancıldır (daha&helliip;)

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Teşhis Edilmesi, işyerinde çalışanın fiziksel kapasitesine yönelik ortaya çıkan farklı talepler işyeri risk değerlendirmesi…
Araç çubuğuna atla