Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme ve analizi işyerlerinde işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlıksız durumların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri

Ofislerde Risk Değerlendirme Envanteri, İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde…

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme

Ofis Ortamında Risk Değerlendirme, kontrol listesinin doldurularak işyerinde bulundurulması, belirli aralıklarla güncellenmesi ve bu değerlendirme sonucunda alınması öngörülen…

Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Depo ve Ambarlarda Risk Değerlendirme Envanteri ile, yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme…

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri

El Aletleri ile Çalışmada Risk Değerlendirme Envanteri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine ve risk değerlendirme envanterine…

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri ile yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem, risk değerlendirme envanteri çıkartarak potansiyel…

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri ile yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar…

Risk Değerlendirme Standartları

Risk Değerlendirme Standartları uygulamalarında, bilimsel metotlar yanında çalışanların sezgi, tecrübe, risk algısı ve önerileri tehlikelerin görülmesi için önemlidir.…

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri ile yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme…

Talaşlı İmalat Atölyelerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Talaşlı İmalat Atölyelerinde Risk Değerlendirme Envanteri; Makinelerle ilgili yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem potansiyel tehlikeleri minimuma…

Kaynak İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Kaynak İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri ile, yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar…

Risk Değerlendirmeleri başlangıç

Risk değerlen­dirmeleri  yönetmelikte  “iş  yerinde  var olan  ya da dışarıdan gelebilecek  tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan…

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney

Risk Değerlendirme Yöntemi: Fine-Kinney; 1976 yılında G.F. Kinney and A.D Wiruth tarafından geliştirilen karma risk değerlendirme metotlarından biridir.…

Risk Değerlendirmesi : 3T Risk Matrisi

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin içinde çeşitli yönetim adımları yer almaktadır. Risk değerlendirmesi ise bu adımlar arasında kilit…

Nanomalzemelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirme

Nanomalzemelerle çalışmalarda risk değerlendirmesi yapılırken ilk olarak maddelere maruziyet miktarı belirlenmelidir. Yapılan iş, çok küçük miktarlarda nanomalzeme içeriyor…

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği

Risk Değerlendirme: HAZOP Tekniği, tehlikeleri ve işletilebilirlik problemlerini tanımlayan çalışmadır. Çalışmalar, tesisin tasarım amacından nasıl sapabileceği araştırmalarını içerir.…

Kişisel Koruyucu Donanım Risk Belirleme Tablosu

Kişisel Koruyucu Donanım risk belirleme tablosu, çalışanlar tarafından yürütülen performans işlerine dahil olan riskleri tanımlayarak KKD gereksinimlerini tespit…

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi

Çalışanların yaşam hakkını gözetecek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek isg kültürü için hazırlanan  A Sınıfı İş Güvenliği…

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi

İnsanın her şirketin en önemli değeri olduğuna inanan Neden İş Güvenliği tarafından hazırlanan B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı…
Araç çubuğuna atla