Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kaynak İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Kaynak İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Kaynak İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri ile, yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Kaynak İşleri

Kaynak, iki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzeme ilave ederek veya etmeden birleştirilmesidir.

Kaynakla oluşan zararlı gazlar, asetilen, metan, propan, bütan gibi yanıcı gazların oksijen ile yanması sonucu karbonmonoksit, karbondioksit ve azot oksitler oluşur. Isının ve UV ışınlarının çevredeki havayı bozması sonucu azotdioksit ve ozon oluşur.

Kullanılan dolgu malzemesi, elektrot örtüsü ve malzeme metalinin ayrışması sonucu ve ana malzemede görülen çinko, bakır, kadmiyum ve kurşun gibi metallerin partikül ve buharları ile florür, klorür esaslı gazlar meydana gelir.

Karbon, kalay, demir, alüminyum metalleri düşük düzeye risk oluştururken, kadmiyum, krom, kurşun, vanadyum, mangan, civa, molibden, nikel, titan ve çinko ise irritan ve toksit etkiye sahip olduklarından kalıcı MESLEK HASTALIKLARINA neden olurlar. Mesela DEMİROKSİT MAK (müsaade edilen azami konsantrasyon) değeri 10mg/m3 olup, üzerindeki değerlerde akciğer hastalığı olan SİDEROSİSe sebebiyet verebilir.

Kaynak işlerinde iş güvenliği önlemleri için BURAYA bakabilirsiniz

Kaynak İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Kaynak İşleri Elektrotla kesim Kaynak ışını Göz hastalıkları, meslek hastalığı
Kaynak İşleri Elektrotla kesim Koruyucu eldiven olmadan yapılan iş Yanma
Kaynak İşleri Elektrotla kesim Ortama yayılan kaynak dumanı ve buharı Mesleki solunum sistemi hastalıkları, zehirlenme (kaynakçı akc)
Kaynak İşleri Elektrotla kesim Kaynak makinasının tutamağının yalıtkan malzeme bulunmaması Elektrik çarpması
Kaynak İşleri Elektrotla dolgu Dolgu elektrotu ışıması Göz hastalıkları, meslek hastalığı
Kaynak İşleri Elektrotla dolgu Dolguda kullanılan elektrot sebebiyle ortama yayılan kaynak dumanı ve buharı Mesleki solunum yolu rahatsızlıkları
Kaynak İşleri Tav ocağı Sıcak çıkan parça (Max 1100 Cº) Yanma
Kaynak İşleri Tav ocağı Vinçle yükleme sırasında dikkatsizlik Malzeme düşmesi, ezilme
Kaynak İşleri Tav ocağı Tav ocağı yanı su havuzuna düşme Boğulma, yanma
Kaynak İşleri Oksi-asetilen gaz kaynağı Tüpün yağlı elle açılması Patlama
Kaynak İşleri Oksi-asetilen gaz kaynağı Tüpün saatinin yanlış montajı Malzeme fırlaması, uzuv kesilmesi/kaybı
Kaynak İşleri Oksi-asetilen gaz kaynağı Tüpün zinciri olmaması Devrilme, patlama
Kaynak İşleri Oksi-asetilen gaz kaynağı Kaynak ışını Tahriş, yanma
Kaynak İşleri Oksi-asetilen gaz kaynağı Sıcak parça Yanma
Kaynak İşleri Oksi-asetilen gaz kaynağı Şalomanın fazla yaklaştırılması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Oksi-asetilen gaz kaynağı Şaloma alevi ile kor cüruf sıçraması Yanma, Yangın
Kaynak İşleri Kaynak Kaynak makinasının elektrik bağlantılarının uygun olmaması Elektrik çarpması
Kaynak İşleri Kaynak Kazan ve tank gibi dar alanlarda elektrik kaynak işleri Elektrik çarpması
Kaynak İşleri Kaynak Gaz kaynağında uygun olmayan tüplerin kullanılması Patlama
Kaynak İşleri Kaynak Gaz tüplerinin uygun kullanılmaması Düşme, yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak Uygun olmayan gaz kaynağı takımları Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak Kaynak yapılan yerin yakınında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak Kapalı alanlarda yapılan kaynak işlerinde patlayıcı, yanıcı gaz Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak Kapalı kaplar üzerinde kaynak işleri Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak Kaynak işini yapan çalışanın KKD kullanmaması Göz tahrişi, elektrik çarpması, zehirlenme
Kaynak İşleri Kaynak Kaynak sırasında çevrede çalışanlar Göz tahrişi, elektrik çarpması, zehirlenme
Kaynak İşleri Kaynak Kaynakçının eğitimsizliği Göz tahrişi, elektrik çarpması, zehirlenme, meslek hastalığı
Kaynak İşleri Elektrik ark ve gaz altı kaynağı Çalışma sırasında zehirli kaynak dumanları açığa çıkması Zehirlenme, mesleki solunum yolu rahatsızlıkları
Kaynak İşleri Elektrik ark ve gaz altı kaynağı Kaynak işlemi sırasında tehlikeli kaynak ışınlarının çıkması Göz rahatsızlıkları, meslek hastalığı
Kaynak İşleri Elektrik ark ve gaz altı kaynağı Elektrik kaçağı Elektrik çarpması
Kaynak İşleri Elektrik ark ve gaz altı kaynağı Yüksek radyant ısı oluşması Metabolizmada dolaşım sistem rahatsızlıkları
Kaynak İşleri Oksijen kesimi Oksijen tüpünde gaz sıkışması Patlama
Kaynak İşleri Oksijen kesimi Sıcak kıvılcım sıçraması Yanma
Kaynak İşleri Oksijen kesimi Yüksek radyant ısı oluşması Metabolizmada dolaşım sistem rahatsızlıkları
Kaynak İşleri Oksijen kesimi Sıcak yüzeylere temas Yanma
Kaynak İşleri Oksijen kesimi Çalışanların ergonomik olmayan koşullarda çalışması Fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
Kaynak İşleri Oksijen kesimi Ergimiş metal ışınları Göz rahatsızlıkları
Kaynak İşleri Oksijen kesimi Ergimiş metal dumanları Mesleki solunum yolu rahatsızlıkları
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak makinalarının toz, nem ve dış etkenlere maruz bırakılarak depolanması Elektrik çarpması, yangın, patlama, uzuv kaybı
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak makinalarının periyodik olarak kontrol edilmemesi Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Gürültü İşitme kaybı
Kaynak İşleri Genel Kaynak Dar alanlarda kaynak yapmak Zehirlenme, mesleki solunum sistemi hastalığı
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak teline temas etme Elektrik çarpması
Kaynak İşleri Genel Kaynak Düşen parçalar Düşme, ezilme, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak donanımlarını yetkisiz kişilerin kullanması ve tamir etmesi Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Makinada aşırı ısınma Yanma, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kabloların kontrol edilmemesi Kabloların kontrol edilmemesi
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak kablolarının ısınması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak kablolarının ark yapması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak kablo ek noktalarının gelişi güzel bağlanması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Akım ayarlarının yüksek yapılması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Topraklamanın yanlış yapılması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kabloların makinaya yanlış bağlanması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Makina ve donanımları üzerine yanıcı malzeme bırakılması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Deforme olmuş kaynak penselerinin kullanılması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kablo pense bağlantılarının usulünce yapılmaması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Pensenin kaynak sonrası metal yüzeye bırakılması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Uygun olmayan bağlantı elemanlarının kullanılması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Genel Kaynak Aşırı sıcak ortamda çalışma Metabolizmada dolaşım sistemi hastalıkları
Kaynak İşleri Genel Kaynak Sıcak malzemeler ile temas etme Yanma
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak sırasında meydana gelen ark gürültüsü İşitme kaybı
Kaynak İşleri Genel Kaynak Kaynak kablolarına yağ ve yakıt bulaşması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Kapalı mahallerde Şalomelerin aydınlatma olarak kullanılması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Kapalı mahallerde şalomelerin unutulması veya bırakılması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Şalome ile yüksekte çalışırken veya asılı olduğu yerden, şalomenin düşürülmesi Düşme, uzuv kaybı
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Şalomenin parça fırlatarak patlaması Delme, batma, kesme, uzuv kaybı
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Şalome elemanlarının tıkalı ve çalışmaz olması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Kelepçelerin yeterince sıkılamaması Zehirlenme, boğulma
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Kelepçe kenarlarının hortumu kesmesi Zehirlenme, boğulma
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Kelepçelerin kopması ve bağlantıların gevşemesi Zehirlenme, boğulma
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Alev geri tepme valflerinin yanlış takılması Zehirlenme, boğulma
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Alev geri tepme valfi kullanılacak gaza uygun olmaması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Alev geri tepme valfi bağlantı ve gövdesinden gaz sızdırması Zehirlenme, boğulma
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Alev geri tepme valfi olmadan çalışma Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Regülatörlerin çalışanlar tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Regülatörlerin belirtilen özellikleri dışında farklı gaz, tüp ve basınçta kullanılması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortumlara takılma Düşme, yaralanma, uzuv sıkışması/kesilmesi
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortumların tutuşması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortumların gaz sızdırması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Ek ve bağlantı noktalarında sızdırma Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortumların patlaması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortumlarda yağ ve gres bulaşığı bulunması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortumun kopması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortum üzerinde işaret ve sembollerin bulunmaması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortumların delik olması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortumların delinmesi (çalışma sırasında) Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Hortum ek borularının uygun olmaması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Ek borularında çatlak ve kırık olması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Tüplerin devrilmesi Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Tüplerin taşıma sırasında düşmesi Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Tüplerin aşırı olarak ısınması Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Tüplerin delinmesi Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Tüpün üzerinde bulunan donanımlarından gaz sızdırması (vana ve gövdesinden ) Yangın, patlama
Kaynak İşleri Kaynak – kesme ve montaj işleri Tüpün yüksek debide çalıştırılması Yangın, patlama
İlginizi Çekebilir!  Kazaya Ramak Kala'lar Hayat Kurtarır!

Kaynak İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
1/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
2/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
3/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
4/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
5/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
7/36
İş Güvenliği Kültürü
8/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
9/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
10/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
11/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
12/36
İş Kazalarının Nedenleri!
13/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
14/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
15/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
16/36
Neden Güvenlik Kültürü?
17/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
18/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
19/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
20/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
21/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
23/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
25/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
26/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
27/36
1542 Kişinin Katili Kim?
28/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
30/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
31/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
33/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
34/36
İş Kazalarının Nedenleri
35/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
36/36

Sonuçlar

İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 2
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 3
20 29
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 4
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 5
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 6
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 7
24 25
İş Güvenliği Kültürü 8
19 30
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 9
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 10
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 11
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 12
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 13
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 14
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 15
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 16
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 17
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 18
16 33
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 19
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 20
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 21
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 22
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 23
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24
26 23
Atık Yönetimi Yönetmeliği 25
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 26
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 27
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 28
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 29
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 30
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 31
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 32
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 33
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 34
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 35
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 36
23 26
İlginizi Çekebilir!  OSGB’ lerden Alınan İSG Hizmetlerinin Geçerliliği

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mobbing Psikolojik Terör!
1/23
Mobbingle Mücadele
2/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
3/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
4/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
5/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
7/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
8/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
9/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
10/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
11/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
12/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
13/23
Stresle Mücadele
14/23
Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 4
15/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
16/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
17/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
18/23
Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 5
19/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
20/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
21/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
22/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
23/23

Sonuçlar

Mobbing Psikolojik Terör! 1
8 7
Mobbingle Mücadele 2
2 13
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 3
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 4
5 10
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 5
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 7
6 9
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 8
9 6
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 9
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 10
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 11
6 9
Yaşama Hakkınızı Koruyun 12
9 6
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 13
9 6
Stresle Mücadele 14
7 8
Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 6 15
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 16
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 17
6 9
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 18
8 7
Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 7 19
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 20
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 21
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 22
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 23
4 11

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
1/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
2/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
3/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
4/11
Ramazanda iş Güvenliği
5/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
7/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
8/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
9/11
Neden Meslek Hastalığı?
10/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
11/11

Sonuçlar

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 1
8 7
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 2
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 3
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 4
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 5
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 7
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 8
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 9
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 10
5 10
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 11
3 12

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
24
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Çanakkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

Sonraki Yayın
Neden Meslek Hastalığı?

Neden Meslek Hastalığı?

İlgili Yayınlar
Total
24
Share