Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri ile yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem, risk değerlendirme envanteri çıkartarak potansiyel tehlikeleri minimuma indirmektir. Güvenli bir şekilde çalışabilmek için alınması gereken önlemlerin işe başlamadan önce alınması elzemdir.

Online İSG Eğitimi

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri

İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren ve çalışan birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebilirler.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Kapalı Alanlar Genel Uyarı işaret ve levhalarının bulunmaması Yangın, patlama, düşme
Kapalı Alanlar Genel Kapalı alan çalışma izninin bulunmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Genel Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda gözlemcinin bulunmaması Acil durumlarda müdahale edilmemesi
Kapalı Alanlar Genel Çalışma alanında kıvılcım kaynağı (sigara, çakmak, telefon vb.) olabilecek materyallerin bulunması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Genel Uygun ve yeterli havalandırma sisteminin bulunmaması Yangın, patlama, zehirlenme, solunum yolu rahatsızlıkları
Kapalı Alanlar Genel Havalandırma ekipmanının exprooflu malzemeden yapılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Genel Havalandırma ekipmanının periyodik aralıklarla kontrolünün yapılmaması Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Genel Yangın söndürme sistemlerinin yeterli olmaması ya da bulunmaması Yanma
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Oksijen yetersizliği belirlenen kapalı alan girişlerinde uyarı işaret ve levhalarının bulunmaması Yangın, patlama, solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Kapalı alanların oksijen seviyesinin belirlenmemesi Bilinç kaybı, solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Oksijen ortam ölçümlerinin periyodik aralıklarla yapılmaması Bilinç kaybı, solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Oksijen ortam ölçümlerinin uzman kişilerce yapılmaması Bilinç kaybı, solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Yanıcı atmosfere sahip alanlarda gaz ölçüm testlerinin yapılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı gaz veya buhar seviyesinin uygun değerlerde (alt ve üst patlama limitleri) olmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı veya buharların limit değerlerin dışında bulunan kapalı alan girişlerinde uyarı işaret ve levhalarının bulundurulmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı gaz veya buharların ortam ölçümlerinin periyodik aralıklarla yapılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı gaz veya buhar ortam ölçümlerinin uzman kişilerce yapılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı gaz veya buharlar için uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Zehirli, aşındırıcı yada tahriş edici maddelerin bulunduğu alanlarda  gaz ölçüm testlerinin yapılmaması Yangın, patlama, solunum yolu rahatsızlıkları, zehirlenme
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Oksijen yetersizliği belirlenen kapalı alan girişlerinde uyarı işaret ve levhalarının bulunmaması Güvenli olmayan kapalı alana girilmesi sonucu yangın/ patlama/ solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Kapalı alanlardaki borularda ve diğer ekipmanda tehlikeli maddelerin bulunması Yangın/patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Havalandırma ekipmanın giriş çıkışı engellemesi Acil durumlarda çıkışın engellenmesi
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Ortam sıcaklığının çalışanların yaptıkları işe ve harcadıkları fiziksel güce uygun olmaması Dolaşım sistemi rahatsızlıkları, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Kapalı alanlarda tek giriş çıkışın olması Acil durumlarda çıkış yapılamaması
Kapalı Alanlar Kapalı alanlarda temizlik ve yüzey hazırlama Temizliğe başlamadan önce tehlikeli sıvı atıkların arındırılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlarda temizlik ve yüzey hazırlama Temizliğe başlamadan önce yanıcı, zehirli, aşındırıcı vb. madde konsantrasyonlarının belirlenmesi Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Kapalı alanlarda temizlik ve yüzey hazırlama Temizliğe başlamadan önce yanıcı, zehirli, aşındırıcı vb madde konsantrasyonlarının uzman kişilerce belirlenmemesi Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Alev alabilen, yanıcı temizleme solventleri (metil etil keton, trikloroetan vb.) Yangın/patlama/solunum sistemi hastalıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlikte kullanılan solventlerin atıklarla reaksiyona girmesi Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlikte kullanılan solventlerin etiketlenmemesi Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlikte kullanılan solventlerin göz ve ciltle teması Göz yaralanmaları/ ciltte yanık ve kızarıklıklar, mesleki solunum sistemi hastalıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Ortam havasındaki partikül ve tozlar Yangın, patlama, mesleki solunum sistemi rahatsızlıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlik sırasında oluşan zehirli gazlar Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Zeminin (kaygan, pis vb.) olması Kayma, düşme
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Yüksek basınçlı temizlik ekipmanlarından kaynaklı gürültü İşitme kaybı
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Çöplerden kaynaklanan biyolojik ajanlar Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlik alanının yakınında  çeşitli koruyucu ve önleyici ekipmanın (göz duşu vb.)  bulunmaması Göz rahatsızlıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Ağır temizlik ekipmanının elle taşınması Fiziksel etmenlere bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Kapalı Alanlar Merdivenler Aşırı pas nedeniyle dayanımını kaybetmiş merdivenler Düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Çalışanlar farklı tip ve modeldeki merdivenlerden güvenli iniş ve çıkış eğitimi verilmemesi Düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Merdivenlerden iniş ve çıkışlar sırasında personelin malzeme indirmesi ve çıkarması Düşme, malzeme düşmesi, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Alt bölgelerde çalışanlar varken merdiven güzergâhında çalışmaya müsaade edilmesi Düşme, malzeme düşmesi, ezilme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler 10 m’den yüksek merdivenlerde ara dinlenme sahanlıkları bulunmaması Takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler
Basamakları ve tutamakları veya bağlantıları eksik ve kopmuş olan merdivenlerin kullanılmasına müsaade edilmesi
Takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler İniş ve çıkışlar sırasında kullanılan merdivenlerin aydınlatılmaması Takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Tanklar içerisinde seyyar merdiven kullanılması Takılma, düşme, çarpma, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Yüksek bölgelere eleman ve postalara basarak çalışılmasına müsaade edilmesi Takılma, düşme, yaralanma, uzuv kaybı, iş günü kaybı, can kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Yağlı ve kaygan olan merdivenlerde çalışmaya müsaade edilmesi Kayma, takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Merdivenlerde kaymayı önleyici önlem alınmamış olması Kayma, takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Merdivenlerde aynı anda birçok personelin iniş çıkış yapması Takılma, düşme, çarpışma, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Havalandırma Fan ile verilen taze havanın kapalı alanı dolaşmadan alan dışına çıkacak şekilde havalandırılması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Havalandırma Patlayıcı ortama uygun özellikte havalandırma kullanılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Aydınlatma Saha ve yürüme yollarının yeterli olarak aydınlatılmaması Kayma, düşme, takılma, çarpma, uzuv kesilmesi/ sıkışması/kaybı
Kapalı Alanlar Aydınlatma Aydınlatma donanımlarındaki elektrik kaçakları. Elektrik çarpması, yanma
Kapalı Alanlar Aydınlatma Aydınlatma donanımlarında meydana gelecek arızalara yetkili olmayan çalışanların müdahale etmesi Elektrik çarpması, yanma
Kapalı Alanlar Aydınlatma Geçiş yollarının, giriş ve çıkış yollarının yetersiz aydınlatılması Kayma, takılma, düşme
Kapalı Alanlar Aydınlatma Kapalı alanların yetersiz aydınlatılması Kayma, takılma, düşme, stres, motivasyon eksikliği
Kapalı Alanlar Aydınlatma Atölyelerin (mekanik, elektrik) yetersiz aydınlatılması Kayma, takılma, düşme, uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Kapalı Alanlar Aydınlatma Kaldırma ekipmanlarının kullanıldığı proseslerde yeterli aydınlatmanın sağlanmaması Devrilme, çarpışma, kayma, düşme
Kapalı Alanlar Aydınlatma Çalışma tezgahlarının yetersiz aydınlatılması Kayma, takılma, düşme, uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Kapalı Alanlar Aydınlatma Gece çalışma için kullanılan geçici aydınlatmanın yetersiz olması Kayma, takılma, düşme
Kapalı Alanlar Aydınlatma Yangın ve patlama riski bulunan yerlerde aydınlatmanın exproofflu olmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Aydınlatma Aydınlatma amacı ile kibrit, çatmak gibi malzemelerin kullanılması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Aydınlatma Elektrik enerjisinin kesilmesi ihtimaline karşın alternatif aydınlatma kaynaklarının bulundurulmaması Kayma, takılma, düşme

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Atık Yönetimi Yönetmeliği
1/36
İş Kazalarının Nedenleri
2/36
İş Güvenliği Kültürü
3/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
4/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
5/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
9/36
İş Kazalarının Nedenleri!
10/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
11/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
12/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
13/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
14/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
16/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
20/36
1542 Kişinin Katili Kim?
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
23/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
24/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
25/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
28/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
29/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
30/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
31/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
32/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
34/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
35/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
36/36

Results

Atık Yönetimi Yönetmeliği 1
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 2
22 27
İş Güvenliği Kültürü 3
19 30
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 4
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 5
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
16 33
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 8
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 9
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 10
26 23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 11
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 12
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 13
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14
26 23
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 15
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 16
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 17
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 20
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 21
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 23
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 24
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 25
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 26
25 24
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 28
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 29
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 30
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 31
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 32
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 33
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 34
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 35
20 29
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Online İSG Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
1/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
2/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
3/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/11
Neden Meslek Hastalığı?
5/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
6/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
7/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
8/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 10/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
11/11

Results

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 1
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 2
3 12
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 3
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 5
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 6
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 7
8 7
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 8
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 10
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla