Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri ile yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem, risk değerlendirme envanteri çıkartarak potansiyel tehlikeleri minimuma indirmektir. Güvenli bir şekilde çalışabilmek için alınması gereken önlemlerin işe başlamadan önce alınması elzemdir.

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri

İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren ve çalışan birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebilirler.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Kapalı Alanlar Genel Uyarı işaret ve levhalarının bulunmaması Yangın, patlama, düşme
Kapalı Alanlar Genel Kapalı alan çalışma izninin bulunmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Genel Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda gözlemcinin bulunmaması Acil durumlarda müdahale edilmemesi
Kapalı Alanlar Genel Çalışma alanında kıvılcım kaynağı (sigara, çakmak, telefon vb.) olabilecek materyallerin bulunması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Genel Uygun ve yeterli havalandırma sisteminin bulunmaması Yangın, patlama, zehirlenme, solunum yolu rahatsızlıkları
Kapalı Alanlar Genel Havalandırma ekipmanının exprooflu malzemeden yapılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Genel Havalandırma ekipmanının periyodik aralıklarla kontrolünün yapılmaması Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Genel Yangın söndürme sistemlerinin yeterli olmaması ya da bulunmaması Yanma
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Oksijen yetersizliği belirlenen kapalı alan girişlerinde uyarı işaret ve levhalarının bulunmaması Yangın, patlama, solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Kapalı alanların oksijen seviyesinin belirlenmemesi Bilinç kaybı, solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Oksijen ortam ölçümlerinin periyodik aralıklarla yapılmaması Bilinç kaybı, solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Oksijen ortam ölçümlerinin uzman kişilerce yapılmaması Bilinç kaybı, solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Yanıcı atmosfere sahip alanlarda gaz ölçüm testlerinin yapılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı gaz veya buhar seviyesinin uygun değerlerde (alt ve üst patlama limitleri) olmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı veya buharların limit değerlerin dışında bulunan kapalı alan girişlerinde uyarı işaret ve levhalarının bulundurulmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı gaz veya buharların ortam ölçümlerinin periyodik aralıklarla yapılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı gaz veya buhar ortam ölçümlerinin uzman kişilerce yapılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Alev alabilen, yanıcı gaz veya buharlar için uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Zehirli, aşındırıcı yada tahriş edici maddelerin bulunduğu alanlarda  gaz ölçüm testlerinin yapılmaması Yangın, patlama, solunum yolu rahatsızlıkları, zehirlenme
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Oksijen yetersizliği belirlenen kapalı alan girişlerinde uyarı işaret ve levhalarının bulunmaması Güvenli olmayan kapalı alana girilmesi sonucu yangın/ patlama/ solunum yetersizliği
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Kapalı alanlardaki borularda ve diğer ekipmanda tehlikeli maddelerin bulunması Yangın/patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Havalandırma ekipmanın giriş çıkışı engellemesi Acil durumlarda çıkışın engellenmesi
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Ortam sıcaklığının çalışanların yaptıkları işe ve harcadıkları fiziksel güce uygun olmaması Dolaşım sistemi rahatsızlıkları, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Kapalı Alanlar Kapalı alanlara giriş Kapalı alanlarda tek giriş çıkışın olması Acil durumlarda çıkış yapılamaması
Kapalı Alanlar Kapalı alanlarda temizlik ve yüzey hazırlama Temizliğe başlamadan önce tehlikeli sıvı atıkların arındırılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Kapalı alanlarda temizlik ve yüzey hazırlama Temizliğe başlamadan önce yanıcı, zehirli, aşındırıcı vb. madde konsantrasyonlarının belirlenmesi Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Kapalı alanlarda temizlik ve yüzey hazırlama Temizliğe başlamadan önce yanıcı, zehirli, aşındırıcı vb madde konsantrasyonlarının uzman kişilerce belirlenmemesi Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Alev alabilen, yanıcı temizleme solventleri (metil etil keton, trikloroetan vb.) Yangın/patlama/solunum sistemi hastalıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlikte kullanılan solventlerin atıklarla reaksiyona girmesi Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlikte kullanılan solventlerin etiketlenmemesi Yangın, patlama, zehirlenme
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlikte kullanılan solventlerin göz ve ciltle teması Göz yaralanmaları/ ciltte yanık ve kızarıklıklar, mesleki solunum sistemi hastalıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Ortam havasındaki partikül ve tozlar Yangın, patlama, mesleki solunum sistemi rahatsızlıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlik sırasında oluşan zehirli gazlar Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Zeminin (kaygan, pis vb.) olması Kayma, düşme
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Yüksek basınçlı temizlik ekipmanlarından kaynaklı gürültü İşitme kaybı
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Çöplerden kaynaklanan biyolojik ajanlar Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Temizlik alanının yakınında  çeşitli koruyucu ve önleyici ekipmanın (göz duşu vb.)  bulunmaması Göz rahatsızlıkları
Kapalı Alanlar Temizlik ve yüzey hazırlama Ağır temizlik ekipmanının elle taşınması Fiziksel etmenlere bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Kapalı Alanlar Merdivenler Aşırı pas nedeniyle dayanımını kaybetmiş merdivenler Düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Çalışanlar farklı tip ve modeldeki merdivenlerden güvenli iniş ve çıkış eğitimi verilmemesi Düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Merdivenlerden iniş ve çıkışlar sırasında personelin malzeme indirmesi ve çıkarması Düşme, malzeme düşmesi, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Alt bölgelerde çalışanlar varken merdiven güzergâhında çalışmaya müsaade edilmesi Düşme, malzeme düşmesi, ezilme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler 10 m’den yüksek merdivenlerde ara dinlenme sahanlıkları bulunmaması Takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler
Basamakları ve tutamakları veya bağlantıları eksik ve kopmuş olan merdivenlerin kullanılmasına müsaade edilmesi
Takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler İniş ve çıkışlar sırasında kullanılan merdivenlerin aydınlatılmaması Takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Tanklar içerisinde seyyar merdiven kullanılması Takılma, düşme, çarpma, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Yüksek bölgelere eleman ve postalara basarak çalışılmasına müsaade edilmesi Takılma, düşme, yaralanma, uzuv kaybı, iş günü kaybı, can kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Yağlı ve kaygan olan merdivenlerde çalışmaya müsaade edilmesi Kayma, takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Merdivenlerde kaymayı önleyici önlem alınmamış olması Kayma, takılma, düşme, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Merdivenler Merdivenlerde aynı anda birçok personelin iniş çıkış yapması Takılma, düşme, çarpışma, uzuv kaybı
Kapalı Alanlar Havalandırma Fan ile verilen taze havanın kapalı alanı dolaşmadan alan dışına çıkacak şekilde havalandırılması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Havalandırma Patlayıcı ortama uygun özellikte havalandırma kullanılmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Aydınlatma Saha ve yürüme yollarının yeterli olarak aydınlatılmaması Kayma, düşme, takılma, çarpma, uzuv kesilmesi/ sıkışması/kaybı
Kapalı Alanlar Aydınlatma Aydınlatma donanımlarındaki elektrik kaçakları. Elektrik çarpması, yanma
Kapalı Alanlar Aydınlatma Aydınlatma donanımlarında meydana gelecek arızalara yetkili olmayan çalışanların müdahale etmesi Elektrik çarpması, yanma
Kapalı Alanlar Aydınlatma Geçiş yollarının, giriş ve çıkış yollarının yetersiz aydınlatılması Kayma, takılma, düşme
Kapalı Alanlar Aydınlatma Kapalı alanların yetersiz aydınlatılması Kayma, takılma, düşme, stres, motivasyon eksikliği
Kapalı Alanlar Aydınlatma Atölyelerin (mekanik, elektrik) yetersiz aydınlatılması Kayma, takılma, düşme, uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Kapalı Alanlar Aydınlatma Kaldırma ekipmanlarının kullanıldığı proseslerde yeterli aydınlatmanın sağlanmaması Devrilme, çarpışma, kayma, düşme
Kapalı Alanlar Aydınlatma Çalışma tezgahlarının yetersiz aydınlatılması Kayma, takılma, düşme, uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Kapalı Alanlar Aydınlatma Gece çalışma için kullanılan geçici aydınlatmanın yetersiz olması Kayma, takılma, düşme
Kapalı Alanlar Aydınlatma Yangın ve patlama riski bulunan yerlerde aydınlatmanın exproofflu olmaması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Aydınlatma Aydınlatma amacı ile kibrit, çatmak gibi malzemelerin kullanılması Yangın, patlama
Kapalı Alanlar Aydınlatma Elektrik enerjisinin kesilmesi ihtimaline karşın alternatif aydınlatma kaynaklarının bulundurulmaması Kayma, takılma, düşme
İlginizi Çekebilir!  OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
1/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
2/36
İş Kazalarının Nedenleri
3/36
Neden Güvenlik Kültürü?
4/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
5/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
7/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
8/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
9/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
10/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
11/36
İş Güvenliği Kültürü
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
13/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
14/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
15/36
İş Kazalarının Nedenleri!
16/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
18/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
19/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
20/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
21/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
22/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
25/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
28/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
29/36
1542 Kişinin Katili Kim?
30/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
31/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
32/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
33/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
36/36

Sonuçlar

İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 2
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 3
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 4
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 5
25 24
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
16 33
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 7
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 8
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 9
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 10
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 11
24 25
İş Güvenliği Kültürü 12
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 13
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 14
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15
26 23
İş Kazalarının Nedenleri! 16
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 17
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 18
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 19
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 20
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 21
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 22
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 23
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 24
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 25
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 26
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 28
19 30
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 29
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 30
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 31
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 32
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 33
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 34
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Meslek Grupları
Atölyelerde Çalışmalar
Ayakkabı Tamirhaneleri 
Bina, Site ve Apartmanlar
Boya İşleri
Cephe İskeleleri ve İnşaat
Çağrı Merkezleri
Depo ve Ambarlar
Deri – Tabaklama İşleri
Diş Klinikleri
Döküm İşleri
Eczaneler
El Aletleri İle Çalışmalar 
Elektrik Bakım İşleri
Elle Taşıma İşleri
Gözlükçü ve Optisyenler
Hava Limanı ve Hangar Faaliyetleri
Havuz ve Spor Tesisleri
Hayvansal Üretim Yerleri
İş Makinaları İle Çalışmalar
Kapalı Alanlar
Kargo Firmaları
Kasaplar
Kaynak İşleri
Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri
Konaklama Hizmetleri
Kuaförler & Berberler
Kule Vinçleri
Kuru Temizleme Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Lokanta ve Pastaneler
Marketler Bakkallar
Matbaalar
Mobilya Sektörü
Ofis Hizmetleri
Özel Güvenlik Hizmetleri
Sebze Meyve Sektörü
Süt Ürünleri İmalat Tesisleri
Talaşlı İmalat / İşlem Atölyeleri
Taksiciler
Tamirhaneler
Tarım İşleri
Tekstil İmalatı
Tuğla Örme, Sıva İşleri
Yer Hizmetleri
Yolcu Taşımacılığı
İlginizi Çekebilir!  Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
1/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
2/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
4/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
5/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
6/23
Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri 5
7/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
8/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/23
Stresle Mücadele
10/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
11/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
12/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
13/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
14/23
Mobbingle Mücadele
15/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
16/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
17/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
18/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
19/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
20/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
21/23
Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri 6
22/23
Mobbing Psikolojik Terör!
23/23

Sonuçlar

İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 1
6 9
Doğum ve Ölüm İzinleri 2
4 11
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 4
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 5
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 6
7 8
Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri 7 7
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 8
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
7 8
Stresle Mücadele 10
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 11
6 9
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 12
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 13
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 14
9 6
Mobbingle Mücadele 15
2 13
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 16
5 10
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 17
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 18
9 6
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 19
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 20
9 6
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 21
8 7
Kapalı Alanlarda Risk Değerlendirme Envanteri 8 22
7 8
Mobbing Psikolojik Terör! 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
1/11
Ramazanda iş Güvenliği
2/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
3/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
4/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
5/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
7/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
8/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
9/11
Neden Meslek Hastalığı?
10/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
11/11

Sonuçlar

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 1
3 12
Ramazanda iş Güvenliği 2
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 3
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 4
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 5
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 7
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 8
8 7
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 9
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 10
5 10
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
25
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
İstifleme ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği! 9

İstifleme ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği!

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Ödül Kazananların Listesi

İlgili Yayınlar
Total
25
Share