Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri ile yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir

Çağrı Tasarım Kampanya

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren ve çalışan birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebilirler.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Ergitme İşlerinde Risk Değerlendirmeleri

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Ergitme Ocak Yükleme Ergimiş Metal Sıçraması Yanma, uzuv kaybı
Ergitme Ocak Yükleme Sıcak yüzeylere temas Yanma
Ergitme Ocak Yükleme Ergimiş metal ışınları Fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı (radyoaktif maruziyet, termal konfor bozukluğu)
Ergitme Ocak Yükleme Yüksekte çalışma Kayma, düşme, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Ergitme Ocak Yükleme Ocak astarının kırılması veya düşmesi Düşme, yanma, uzuv kaybı, ergimiş metal sıçraması
Ergitme Ocak Yükleme Su, nem Metal püskürmesi, yangın, patlama, yanma
Ergitme Ocak Yükleme Eriyik metal Metal sıçraması
Ergitme Ocak Yükleme Dikkatsizlik Elektrik çarpması
Ergitme Ocak Yükleme Karbon monoksit Zehirlenme
Ergitme Ocak Yükleme Cüruf Parlama, patlama
Ergitme Ocak Yükleme Gürültü İşitme kaybı
Ergitme Ocak Yükleme Radyasyon Göz rahatsızlıkları (fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı)
Ergitme Ocak Yükleme Basınçlı kaplar Yangın, patlama
Ergitme Ocak Yükleme Aşırı bobin gücü Ocak gövdesinin parçalanması, patlama

Ocaklarda Risk Değerlendirmeleri

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Kupol Ocağı Hammadde alımı Radyasyonlu malzeme Radyasyona maruziyet
Kupol Ocağı Kamyonun boşaltılması Malzeme düşmesi Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Kupol Ocağı Aşırı yükleme Eriyik metal Metal sıçraması, yanma
Kupol Ocağı Kok kömürünün yakılması CO, sis, duman ve diğer gazlar Akciğer rahatsızlıkları, zehirlenme, CO patlaması
Kupol Ocağı Metal yükleme Tüyer delinmesi Metal patlaması
Kupol Ocağı Metal yükleme Ağır kaldırma (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları), fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı
Kupol Ocağı Metal yükleme Ağır kaldırma (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları), fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı
Kupol Ocağı Metal yükleme Su, nem Yangın, patlama
Kupol Ocağı Metal yükleme Astar aşınması Metal patlaması
Kupol Ocağı Ergitme Metal seviyesinin yükselmesi Metal akması, yangın, yanma
Kupol Ocağı Metal çıkışından metal alınması Metal sıçraması Yangın, yanma, uzuv kaybı
Kupol Ocağı Ergitme Tabla deliğinin kapanması, Metal taşması Yangın, yanma, uzuv kaybı
Kupol Ocağı Ergitme Yükseklik Düşme, uzuv sıkışması/ kesilmesi/ kaybı
Kupol Ocağı Ergitme Sifon delinmesi Metal akması, yangın, yanma
Kupol Ocağı Ergitme Radyant ısı Işıma yolu ile yanma, termal konfor bozukluğu, fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı
Kupol Ocağı Cüruf çıkışından cüruf alınması Sıcaklık Yangın, yanma, metal sıçraması
Kupol Ocağı Cüruf çıkışından cüruf alınması Cüruf sıçraması Yangın, yanma, metal sıçraması
Kupol Ocağı Numune alma Nemli kepçe Metal patlaması, yangın, yanma
Kupol Ocağı Pota astar kırımı Astar fırlaması Düşme, yanma, malzeme fırlaması
Kupol Ocağı Pota astar kırımı Sıcak yüzey Yanma
Kupol Ocağı Kupol filitrasyonu Dikkatsizlik Düşme
Kupol Ocağı Kupol filitrasyonu Islak zemin Kayma, düşme
Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Bekletme Ocağı Ocak astarının hazırlanması Polikarbon bileşikler Kimyasallarla oluşan meslek hastalıkları
Bekletme Ocağı Pota astarının hazırlanması Alüminyum ve alaşımı Kimyasallarla oluşan meslek hastalıkları
Bekletme Ocağı Ocak ve eski pota astarının kırılması Titreşim- Gürültü Kas- iskelet sistemi rahatsızlıkları – İşitme kaybı
Bekletme Ocağı Ocak ve eski pota astarının kırılması Toz Mesleki solunum yolu rahatsızlıkları
Bekletme Ocağı Ocak ve eski pota astarının kırılması Ekipmandan sızan yağ Tutuşma, yangın
Bekletme Ocağı Ocak ve eski pota astarının kırılması Dikkatsizlik Patlama
Bekletme Ocağı Ocak ve eski pota astarının kırılması Hatalı duruş pozisyonu (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları), fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı
Bekletme Ocağı Ocak ve eski pota astarının kırılması Yükseklik Kayma, düşme
Bekletme Ocağı Ocak ve eski pota astarının kırılması Hakimiyet kaybı Mekanik darbe, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Bekletme Ocağı Sifonun kırılması Dikkatsizlik, hakimiyet kaybı Mekanik darbe, yangın, yanma
Bekletme Ocağı Sifonun kırılması Titreşim- Gürültü Kas- iskelet sistemi rahatsızlıkları – İşitme kaybı
Bekletme Ocağı Sifonun kırılması Toz Solunum yolu rahatsızlıkları
Bekletme Ocağı Sifonun kırılması Ekipmandan sızan yağ Tutuşma, yangın
Bekletme Ocağı Sifonun kırılması Dikkatsizlik Patlama
Bekletme Ocağı Sifonun kırılması Hatalı duruş pozisyonu Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Bekletme Ocağı Pota tamiri Sıcaklık Yanma, termal konfor problemleri
Bekletme Ocağı Kanal açma Sıcaklık Yanma, termal konfor problemleri
Bekletme Ocağı Metal alma Sıcaklık Fiziksel meslek hastalıkları (termal konfor bozukluğu)
Bekletme Ocağı Metal alma Eriyik metal Metal sıçraması, yangın, yanma
Bekletme Ocağı Forklift ile taşıma Dikkatsizlik Ezilme, kayma, düşme, uzuv sıkışması/kesilme/kaybı
Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
İndüksiyon Ocağı Metal Yükleme Işıma Fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalıkları (Radyasyona maruziyet)
İndüksiyon Ocağı Metal yükleme Metal yükleme Fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
İndüksiyon Ocağı Metal yükleme Toz ve gaz çıkışı Solunum yolu rahatsızlıkları
İndüksiyon Ocağı Potanın taşınması Eriyik metal Metal sıçraması, yangın, yanma
İndüksiyon Ocağı Potaya metal aktarımı Eriyik metal Metal sıçraması, yangın, yanma
İndüksiyon Ocağı Ergitme Su, nem Patlama
İndüksiyon Ocağı Ocak şarjı Sıcaklık Yanma, termal konfor problemleri
İndüksiyon Ocağı Ocak şarjı Elektrik Elektrik çarpması
İndüksiyon Ocağı Ocak şarjı Karbon monoksit Zehirlenme
İndüksiyon Ocağı Cüruf alma Cüruf Parlama, patlama
İndüksiyon Ocağı Ocak şarjı Gürültü İşitme kaybı
İndüksiyon Ocağı Metal dökümü Manganez (Metal dumanı ateşi) kimyasallara bağlı meslek hastalığı, merkezi sinir sistemi semptomları
İndüksiyon Ocağı Metal dökümü Demir oksitler Burun ve akciğer iritasyonu, kimyasallara bağlı meslek hastalığı
İndüksiyon Ocağı Metal dökümü Kurşun (Kurşun zehirlenmesi), böbrek problemleri, kimyasallara bağlı meslek hastalığı
İndüksiyon Ocağı Metal dökümü Molibden Göz, burun, boğazda iritasyon, nefes darlığı, kimyasallara bağlı meslek hastalığı
İndüksiyon Ocağı Metal dökümü Nikel Göz, burun, boğazda iritasyon, kanser riski, akciğer rahatsızlıkları, kimyasallara bağlı meslek hastalığı
İndüksiyon Ocağı Metal dökümü Çinko Mesleki solunum sistemi hast, kimyasallara bağlı meslek hastalığı (Metal dumanı ateşi)
İndüksiyon Ocağı Numune alma Su, nem Patlama (Maden)
İndüksiyon Ocağı Metal yükleme Soğuk yükleme Patlama (Maden
İndüksiyon Ocağı Numune alma Dikkatsizlik Metal sıçraması, elektrik çarpması, yanma
İndüksiyon Ocağı Ocak Şarjı Metal çatması Patlama (Maden)
İndüksiyon Ocağı Ocak Şarjı Şarj malzemesi (Kesilmiş borular, ucu kapalı tüpler vb.) Patlama, uzuv sıkışması/ kesilmesi/kopması
İndüksiyon Ocağı Ocak Şarjı Eriyik metal Yangın, yanma
İndüksiyon Ocağı Şarj Alma Ortamda kimyasal partiküller olması Kimyasallara bağlı meslek hastalığı
İndüksiyon Ocağı Şarj Alma Sıcaklık Düşme, termal konfor problemleri
İndüksiyon Ocağı Şarj Alma

Ocak içerisinde su kalması (Sıvı çeliğin suyu kapatması sonucu su H ve O moleküllerine ayrışır, üzerindeki çelik nedeniyle çıkış yolu bulamadığı için büyük bir patlama meydana gelir).

Patlama, elektrik çarpması
İndüksiyon Ocağı Şarj Alma Şarj alma sırasında meydana gelebilecek patlamalar Patlama
İndüksiyon Ocağı Sıvı Çelik Üretimi Potaya döküm verirken alev çıkması Yanma, yangın
İlginizi Çekebilir!  Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?
Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Otomatik Döküm Ocağı Döküm Ocak Basıncı Metal Sıçraması
Otomatik Döküm Ocağı Kum kalıba döküm Fazla metal Metal akması, yanma, yangın
Otomatik Döküm Ocağı Döküm Kimyasal gazlar Kimyasallara bağlı meslek hastalıkları
Otomatik Döküm Ocağı Döküm Kızıl ötesi ışınlar, radyasyon Radyoaktif maruziyet, fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı
Otomatik Döküm Ocağı Kalıp havasının tahliyesi Gürültü İşitme kaybı, fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı
Otomatik Döküm Ocağı Döküm Elektrik Elektrik çarpması
Otomatik Döküm Ocağı Döküm Güvenlik çizgisi veya güvenlik mesafesi ihlali Yanma, yaralanma
Otomatik Döküm Ocağı Sfero döküm sonrası ocak temizleme Sülfür dioksit Zehirlenme
Otomatik Döküm Ocağı Sıcaklık ölçme, örnek alma Eriyik metal Metal sıçraması
Otomatik Döküm Ocağı Ocak şarjı Eriyik metal Metal sıçraması, yanma
Otomatik Döküm Ocağı Cüruf alma Cüruf birikimi Parlama, patlama
Otomatik Döküm Ocağı Metal yükleme Gürültü İşitme kaybı (fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı)
Otomatik Döküm Ocağı Cüruf alma Radyasyon Radyasyona maruziyet, meslek hastalığı
Otomatik Döküm Ocağı Ocak şarjı Refrakter astar aşınması Ocak parçalanması, yangın, yanma
Otomatik Döküm Ocağı Cüruf alma Cüruf Parlama, patlama
Otomatik Döküm Ocağı Ocakta çalışma Elektrik tesisatı ve panolarda ark/kıvılcım Yangın
Otomatik Döküm Ocağı Vinç ile taşıma Kalıp, ağır/hareketli nesne Çarpma, uzuv sıkışması/ kesilmesi/kaybı
Otomatik Döküm Ocağı Model değiştirme Dikkatsizlik Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Otomatik Döküm Ocağı Ocak ısıtma Su, nem Metal püskürmesi, yangın, patlama
Otomatik Döküm Ocağı Kontrol ve bakım Dikkatsizlik Kayma, düşme, yaralanma
Otomatik Döküm Ocağı Nozul kırımı Çalışma ortamı Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Otomatik Döküm Ocağı Nozul temizliği/ Çekiç ile çalışma Dikkatsizlik Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kopması
Otomatik Döküm Ocağı AMC temizliği Fırlayan metal Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kopması
Otomatik Döküm Ocağı AMC temizliği Dikkatsizlik Düşme, uzuv sıkışması/ kesilmesi/kopması
Otomatik Döküm Ocağı Stoper değişimi Sıcak yüzey Yanma
Otomatik Döküm Ocağı Kalıplama makinası ile çalışma Çapak Göz tahrişi, uzuv kaybı
Otomatik Döküm Ocağı Ocakta çalışma Eriyik metal Yangın, patlama
Otomatik Döküm Ocağı Otomatik döküm sistemlerinde çalışma Hidrolik sistemler, sızıntı Yangın, patlama
Yatay derecesiz döküm Ocak astarının hazırlanması Hidrokarbon bileşikler Meslek hastalıkları
Yatay derecesiz döküm Potanın taşınması Eriyik metal Metal sıçraması, dökülmesi
Yatay derecesiz döküm Ergimiş metal ile çalışma Yüksek sıcaklık Düşme, termal konfor problemleri
Yatay derecesiz döküm Ergimiş metal ile çalışma Elektrik Yanma, elektrik çarpması
Yatay derecesiz döküm Döküm / Nemli pota-kalıp ile çalışma Su, nem Patlama
Yatay derecesiz döküm Ocakta çalışma Cüruf Metal püskürmesi, yangın, patlama
Yatay derecesiz döküm Metal yükleme Gürültü Gürültü
Yatay derecesiz döküm Cüruf alma Cüruf Parlama, patlama
Yatay derecesiz döküm Kalıplama faaliyetleri Demir oksitler Kimyasallara bağlı meslek hastalıkları
Yatay derecesiz döküm Cüruf alma Cüruf Parlama, patlama
Yatay derecesiz döküm Ocakta çalışma Elektrik tesisatı ve panolarda ark/kıvılcım Yangın, yanma
Yatay derecesiz döküm Vinç ile taşıma Kalıp, ağır/hareketli nesne Çarpma, uzuv sıkışması/ kesilmesi/kaybı
Yatay derecesiz döküm Astar sökme Çalışma ortamı Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları
Yatay derecesiz döküm Ergitme Ergitme sırasında personelin CO2’ye maruz kalması Cilt ve solunum yollarında tahriş, meslek hastalığı
Yatay derecesiz döküm Döküm Gaz-buhar patlaması Metal püskürmesi, yanma
Yatay derecesiz döküm Kalıp taşıma Kalıp taşımada kullanılan zincir ve çelik sapanların kontrol edilmemesi Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı

Kalıplama Sırasında Risk Değerlendirmeleri

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Otomatik Kalıp Hazırlama-Bozma Makinanın hazırlanması Güvensiz davranış Uzuv sıkışması / kesilmesi / kaybı
Otomatik Kalıp Hazırlama-Bozma Model hazırlanması Model ısıtırken güvensiz davranış Yanma, uzuv kesilmesi/ kaybı/sıkışması, elektrik çarpması
Otomatik Kalıp Hazırlama-Bozma Şiş, yollukların ve maçaların yerleştirilmesi Şiş ve yollukların yerleştirilirken güvensiz davranış Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması
Otomatik Kalıp Hazırlama Alt-üst derecelerin kontrolü ve kapatılması Güvensiz davranış, toz Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması, meslek hastalığı, göz rahatsızlıkları, göz/cilt tahrişi
Otomatik Kalıp Hazırlama Kalıba metal dökümü Güvensiz davranış Yanma, yangın, metal taşması, akması, fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı
Otomatik Kalıp Hazırlama Kalıp bozma Titreşim- Gürültü Kas iskelet sistemi, işitme kaybı, malzeme/parça fırlaması
Elle Kalıplama Model hazırlanması Model ısıtırken güvensiz davranış Yanma, uzuv kesilmesi/ kaybı/sıkışması, elektrik çarpması
Elle Kalıplama Şiş, yollukların maçaların yerleştirilmesi Şiş ve yollukların yerleştirilirken güvensiz davranış Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması
Elle Kalıplama Kumun dökülmesi ve sıkıştırılması Toz, titreşim, duruş bozukluğu, gürültü Kas iskelet sistemi, işitme kaybı, solunum yolu rahatsızlıkları
Elle Kalıplama Alt-üst derecelerin kontrolü ve kapatılması Güvensiz davranış, toz Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması, fiziksel etmenlere bağlı meslek hastalıkları
Elle Kalıplama Alt-üst derecelerin kontrolü ve kapatılması Ağır yük, yüksekte çalışma, sıcaklık (Kas iskelet sistemi, işitme kaybı), fiziksel etmenlere bağlı + mesleki solunum sistemi hastalıkları
Elle Kalıplama Kalıba metal dökümü Güvensiz davranış Yanma, yangın, metal taşması, akması
Elle Kalıplama Kimyasal kullanımı Kimyasal kullanımı Kimyasallara bağlı meslek hastalığı, solunum yolu rahatsızlıkları

Döküm Sırasında Risk Değerlendirmeleri

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Döküm Vinç Taşıma Döküm potasının insanlar ve makineler üzerinden geçmesi. Uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı, malzeme düşmesi
Döküm Vinç Taşıma Ocaktan döküm alma ve kalıplara dökme esnasında KKD kullanılmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Sarsakta çalışma Çalışma sırasında açığa toz (talaş tozu, kum tozu vb.) çıkması Mesleki solunum sistemi hastalıkları
Döküm Sarsakta çalışma Çalışanların yüksek gürültüye ve titreşime maruz kalması Fiziksel etkilenmeye bağlı meslek hastalığı(İşitme kaybı ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
Döküm Sarsakta çalışma Hareketli aksamlarda koruyucuların bulunmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Sarsakta çalışma Derecelerin düzgün konumlandırılmaması Devrilme, uzuv sıkışması/ kesilmesi/ kaybı
Döküm Kepçelerle çalışma Kepçelerin eğitimli, gerekli sertifikalarını almış ve yetkilendirilmiş personel tarafından kullanılmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Kepçelerle çalışma Operatörlerin KKD kullanmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Kepçelerle çalışma Kepçelerin çarpması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Kumun geri kazanım Çalışma sırasında açığa toz (talaş tozu, kum tozu vb.) çıkması Solunum yolu ve akciğer rahatsızlıkları, meslek hastalıkları
Döküm Kumun geri kazanım Çalışanların yüksek gürültüye maruz kalması İşitme kaybı, meslek hastalığı
Döküm Kumun geri kazanım Yüksekte çalışma Düşme
Döküm Kumun geri kazanım Hareketli aksamlarda koruyucuların bulunmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Döküm Sonrası Derecelerin Taşınması Derecelerin vinçlerden düşmesi Malzeme düşmesi, uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Döküm Sonrası Derecelerin Taşınması Sıcak yüzeylere temas Yanma
Döküm Döküm Sonrası Derecelerin Taşınması Sıcak parçaya bağlanacak sapanın uygun olmaması Malzeme düşmesi, uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Döküm Sonrası Derecelerin Taşınması Yüke uygun sapan kullanılmaması Malzeme düşmesi, uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Pota Hazırlama Pota hazırlama sırasında potayı ısıtırken kullanılan doğalgazda kaçak olması Patlama
Döküm Pota Hazırlama Pota ısıtma Elektrik kaçağı Elektrik çarpması
Döküm Pota bozma (yenileme) Çalışma sırasında açığa kum tozu çıkması Mesleki solunum sistemi hastalığı
Döküm Pota bozma (yenileme) Balyoz ve kürekle ergonomik olmayan şekillerde çalışılması Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, mesleki solunum sistemi hastalığı
Döküm Pota bozma (yenileme) Yüksek radyant ısı Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalığı (Radyoaktif maruziyet)
Döküm Pota taşınması Ocaktan döküm alınırken/ pota taşınırken potanın kırılması nedeni ile ergimiş metalin sıçraması. Yanma, uzuv kaybı
Döküm Pota bozma (yenileme) Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmamaları Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kopması
Döküm Savurmada çalışma Sıcak yüzeylere temas Yanma
Döküm Savurmada çalışma Sıcak metal sıçraması Patlama, yanma, uzuv kaybı
Döküm Savurmada çalışma Hareketli aksamlarda koruyucuların bulunmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Savurmada çalışma Yüksekte çalışma Düşme
Döküm Savurmada çalışma Yatay savurmada kokilin yerinden çıkması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Savurmada çalışma Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmamaları Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Döküm Genel Boyama ve kum doldurma işlemleri yapılırken çalışanların KKD kullanmamaları Göz tahrişi, mesleki solunum sistemi hastalığı
Döküm Genel Ocaktan döküm alınırken ani gaz reaksiyonu Patlama, yanma
İlginizi Çekebilir!  Eğitim Kurumu Adres Değişikliği Prosedürleri

Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
1/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
2/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
3/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
4/36
İş Kazalarının Nedenleri!
5/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
6/36
İş Güvenliği Kültürü
7/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
8/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
9/36
1542 Kişinin Katili Kim?
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
11/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
12/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
13/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
14/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
15/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
16/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
18/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
20/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
21/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
22/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
23/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
26/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
27/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
28/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
31/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
32/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
33/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
34/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
35/36
İş Kazalarının Nedenleri
36/36

Sonuçlar

İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 2
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 3
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 4
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 5
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 6
25 24
İş Güvenliği Kültürü 7
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 8
16 33
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 9
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 10
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 11
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 12
20 29
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 13
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 14
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 15
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 16
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 17
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 18
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 20
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 21
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 22
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 23
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 24
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 26
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 27
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 28
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 29
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 30
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 31
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 32
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 33
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 34
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 35
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
1/23
Mobbing Psikolojik Terör!
2/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
3/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
4/23
Mobbingle Mücadele
5/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
6/23
Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri 1
7/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
8/23
Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri 2
9/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
10/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
11/23
Stresle Mücadele
12/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
13/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
14/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
15/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
16/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
17/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
18/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
19/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
20/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
21/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
22/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
23/23

Sonuçlar

OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 1
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 2
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 3
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 4
9 6
Mobbingle Mücadele 5
2 13
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 6
8 7
Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri 3 7
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 8
6 9
Döküm İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri 4 9
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 10
4 11
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 11
8 7
Stresle Mücadele 12
7 8
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 13
7 8
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 14
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 15
9 6
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 16
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 17
6 9
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 18
6 9
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 19
9 6
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 20
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 21
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 22
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
1/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
3/11
Neden Meslek Hastalığı?
4/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
5/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
6/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
7/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
8/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
9/11
Ramazanda iş Güvenliği
10/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/11

Sonuçlar

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 1
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 3
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 4
5 10
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 5
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 6
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 7
8 7
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 8
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 9
3 12
Ramazanda iş Güvenliği 10
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
2
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine − 2 =

Önceki Yayın
Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır?

Risk Değerlendirme Standartları

Sonraki Yayın
İstifleme ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği! 5

İstifleme ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği!

İlgili Yayınlar
Total
2
Share