Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme ve analizi işyerlerinde işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlıksız durumların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Matbaalar için Kontrol Listeleri

Matbaalar için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri

Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Tamirhaneler için Kontrol Listesi

Tamirhaneler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Cephe İskelelerinde Kontrol Listeleri

Cephe İskelelerinde Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Elle Taşıma İşlerinde Risk Değerlendirme

Elle Taşıma İşlerinde Risk değerlendirme çalışması ile gerçekleştirilen faaliyetin; sistematik bir biçimde, tüm faktörler göz önünde bulundurularak sağlık…

Gürültüde Risk Değerlendirme Prosedürü

Gürültüde Risk Değerlendirme Prosedürü, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından, gürültüye maruz kalmalarından doğan veya doğabilecek risklerden korunması için…

Boya İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri

Boya İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri, ilgili yönetmelik gereğince yapılması zorunlu risk değerlendirmelerini içeren bilgiler aşağıdadır. (daha&helliip;)

Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme Envanteri, laboratuvarlar için genel olarak hazırlanan risk değerlendirme envanteri listesi aşağıdaki şekilde olabilir (daha&helliip;)

Boya İşlerinde Risk Değerlendirmeleri

Boya İşlerinde Risk Değerlendirmeleri için bu kontrol listesinin ihtiyaca göre geliştirilip doldurularak firmada bulundurulması, belirli aralıklarla güncellenmesi ve…

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları ile yaralanma, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen…

Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi…
Araç çubuğuna atla