Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme ve analizi işyerlerinde işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlıksız durumların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-Risk Yönetimi

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine gerçek bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile ulaşmak için hazırlanmış …

A’dan Z’ye Risk Analiz Metotları

Risk Analiz Metotları, kantitatif ve kalitatif olarak yapılabilir. Kantitatif risk analizinde, riski hesaplarken matematiksel teoremler kullanılarak risk değeri…

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Atölye Tipi İşyerlerinde Risk Değerlendirme Yöntemleri

Atölye Tipi İşyerlerinde Risk Değerlendirme Yöntemlerini, sanayi işletmelerindeki risk faktörlerini kapsayacak şekilde 9 ana bilimsel kategoride toplamak mümkündür…

İş Kazaları Oluşum Teorileri

İş Kazaları Oluşum Teorileri, iş kazalarının nedenlerinin araştırılmasında önemli etki olan kaza oluşum teorilerini kısa başlıklarla inceleyeceğiz (daha&helliip;)

Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır?

Bugün geldiğimiz noktada risk yönetimi ve risk değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliğine yaklaşım felsefesinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır.…

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları

Risk Değerlendirme ve Risk Belirleme Adımları ile işyerlerinde risk değerlendirmelerin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. (daha&helliip;)

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi

Risk Değerlendirme: Domino Teorisi, kazaların nedenini bulmada yararlanılan en önemli yöntemlerin başında gelmektedir. (daha&helliip;)

Elle Taşımada Risk Değerlendirme Yöntemleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 29/12/2012 tarihli…

Hata Ağacı Analizi (FTA)

Hata Ağacı Analizi (FTA), tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerinin mantıksal kombinasyonunun grafiksel ifadesidir. Sonuç olayın örneği patlama,…

İş Kazası Sıklık Hızı ve İş Kazası Ağırlık Oranı Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Sıklık Hızı ve İş Kazası Ağırlık Oranı, belirli bir çalışma süresi diliminde yaşanan iş kazası sayısını…

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?

Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır? işveren veya vekili, isg uzmanları, işyeri hekimleri, çalışan temsilcileri ve çalışanlar yapabilirler. (daha&helliip;)

İş Kazaları Oluşum Teorileri

İş Kazaları Oluşum Teorileri kapsamında, Kaza/Olay teorisi, insan faktörü teorisi, tek faktör teorisi, enerji teorisi, sistem teorisi, çok…

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listesi

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri ile meslekler ya da hizmet gruplarının çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.…

Konaklama Hizmetleri için Kontrol Listesi

Konaklama Hizmetleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine ve risk değerlendirme envanterine aşağıdan ulaşabilirsiniz.…

Hava Limanı, Hangar Faaliyetleri için Kontrol Listesi

Hava Limanı, Hangar Faaliyetleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.…
Araç çubuğuna atla