Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

KKDTEK

KKD Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

KKD Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ, KKD Yönetmeliğinin hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirleyen tebliğ…