Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Matbaalar için Kontrol Listeleri

Matbaalar için Kontrol Listeleri
Tamircin Burada

Matbaalar için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Matbaalar için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Web Tasarımı

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet  Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

TERTİP – DÜZEN VE

HİJYEN

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
İşyeri içerisinde temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanıyor mu?          
  Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte mi?          
İşyeri içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Çalışma ortamında kullanılan kimyasalların gaz/buharlarının havaya yayılmasından veya süreçlerden kaynaklanan tozların yayılmasını önlemek için havalandırma sistemi kurulmuş ve düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulum ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş ve yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunması engellenmiş ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların temas etmesi engelleniyor mu?          
MAKİNELER, EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR Makineler için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler kılavuzuna ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılıyor mu?      
Mürekkepleme, sıkıştırma, delme, ciltleme vb. süreçlerde kullanılan ve dönen parçalara sahip makine/ekipmanlar üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?      
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?      
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?      
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendiriliyor mu?      
Bütün makinelerde sağlık ve güvenlik işaretleri bulunuyor mu?  
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  
Tüm makinelerin acil durdurma sistemleri mevcut mu?  
Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için yazılı talimatlar mevcut mu?  
  Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için hazırlanan yazılı talimatlar işyerinde çalışanların görebilecekleri şekilde asılmış mı?  
KİMYASALLAR İşyerindeki süreçlerde tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanımı sağlanıyor mu?          
Özellikle baskı kalıplarının mürekkeplenmesi ve ciltleme sırasında kullanılan cilalar ile yapıştırma işlemlerinde kullanılan kimyasalların saklanması, kullanılması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?          
Dijital baskı sistemi kullanılan yerlerde çalışanların metil etil keton ve propanol gibi tehlikeli kimyasallara maruziyetlerini önlemek için tedbirler alınıyor mu?             
Baskı üzerinde küçük değişiklikler yapmak için kullanılan düzeltici akışkanlar ile çalışma sırasında bu akışkanların içerdiği hidroflorik asid ile teması engelleyecek önlemler alınıyor mu?           
Tonerlerin taşınması, saklanması ve kullanımı ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınıyor mu?          
İş süreçleri içerisinde toner kullanılan çalışmalarda koruyucu eldivenler; tonerin sıçrama riski bulunan yerlerde ise koruyucu gözlük ve yüz maskesi de sağlanmış mı?           
İşyerinde imalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanan malzeme güvenlik bilgi formları mevcut mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor mu?          
Özellikle kopyalama/çoğaltmanın yapıldığı ortamın dar olduğu ve burada fotokopi/çoğaltma makinasının sıklıkla kullanıldığı yerlerde havaya yayılan veya tonerin ısıtılması sırasında açığa çıkan karbon monoksit gibi tehlikeli kimyasalları ortam havasından bertaraf etmek için havalandırma sistemi kurulmuş mu?          
Tehlikeli kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanımlar (maske, eldiven vb.) sağlanıyor mu?          
YANGIN VE ACİL DURUMLAR Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor mu?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmış mı?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulundurulması engelleniyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı temin edilmiş mi?          
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) işyeri içerisinde görünür bir yere asılmış mı?          
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
GÜRÜLTÜ İşyerinde; özellikle baskı işlemi sırasında kullanılan makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek gürültü yasal sınırlar içinde tutuluyor mu?          
Makinalardan kaynaklanan gürültü çeşitli yöntemlerle (yalıtım, daha az gürültü yayan uygun makine/ekipman ile ikame vb.) azaltılıyor mu?          
Gürültünün yok edilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda çalışanların kişisel koruyucu donanımları kullanması sağlanıyor mu?          
RADYASYON Ciltleme sırasında dayanıklı kapak elde etmek amacıyla kullanılan ultraviyole ışınlar yoluyla radyasyon yayan makine/ekipmanların güvenli kullanımlarına yönelik önlemler alınıyor mu?          
Çalışanlar, radyasyon yayan makine/ekipmanların güvenli kullanımları hakkında bilgilendiriliyor mu?           
Radyasyon yayan makine/ekipmanlar ile yapılan çalışmalarda koruyucu gözlük vb. uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?          
ELLE TAŞIMA Özellikle stoklama, dağıtım vb. süreçlerde elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesi, çekilmesi, kaldırılması ve indirilmesini sağlayacak uygun mekanik taşıma araçları sağlanmış mı?          
Taşıyıcı bantların (konveyörlerin) kullanıldığı yerlerde özellikle bantların kesim, birleşim ve dönme noktalarında el, saç vb. sıkışması veya giysi yakalamasını engelleyecek koruyucu muhafazalar sağlanmış mı?          
Yüklerin elle taşınmasından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışanların işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?        
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimatların verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışanların mesai saatleri mevzuata uygun olarak düzenleniyor mu?          
Tekrarlı işlerin psikolojik baskı altında olmadan uygun süre ve hızda gerçekleştirilmesi sağlanıyor mu?          
Özellikle sipariş esaslı çalışılan yerlerde fazla mesai uygulaması planlı ve çalışanlar bununla ilgili önceden haberdar ediliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Karton malzeme basımı yapılan yerlerde keski işleminden veya ciltleme öncesi dikiş işleminden kaynaklanan yaralanmalara yönelik ilkyardım için gerekli malzeme/organizasyon sağlanıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, kimyasalların güvenli kullanımı, saklanması ve taşınmasında konularında eğitilmiş mi?          
Çalışanlar, güvenli makine kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?           

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
1/36
1542 Kişinin Katili Kim?
2/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
3/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
4/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
5/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
6/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
7/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
8/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
10/36
İş Kazalarının Nedenleri
11/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
12/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
14/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
16/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
17/36
Neden Güvenlik Kültürü?
18/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
20/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
21/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
22/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
24/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
25/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
27/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
28/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
29/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
30/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
31/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
32/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
33/36
İş Güvenliği Kültürü
34/36
İş Kazalarının Nedenleri!
35/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
36/36

Sonuçlar

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 1
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 2
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 3
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 4
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 5
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 6
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 7
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 8
19 30
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 9
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 10
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 11
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 12
20 29
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 13
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 14
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 15
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 16
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 17
16 33
Neden Güvenlik Kültürü? 18
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 20
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 21
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 22
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 23
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 24
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 25
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 26
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 27
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 28
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 29
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 30
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 31
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 32
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 33
22 27
İş Güvenliği Kültürü 34
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 35
26 23
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 36
26 23

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla