Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Matbaalar için Kontrol Listeleri

Matbaalar için Kontrol Listeleri
Matbaalar için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İSg Eğitimi

Matbaalar için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Çağrı Tasarım Kampanya

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet  Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

TERTİP – DÜZEN VE

HİJYEN

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
İşyeri içerisinde temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanıyor mu?          
  Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte mi?          
İşyeri içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Çalışma ortamında kullanılan kimyasalların gaz/buharlarının havaya yayılmasından veya süreçlerden kaynaklanan tozların yayılmasını önlemek için havalandırma sistemi kurulmuş ve düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulum ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş ve yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunması engellenmiş ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların temas etmesi engelleniyor mu?          
MAKİNELER, EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR Makineler için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler kılavuzuna ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılıyor mu?      
Mürekkepleme, sıkıştırma, delme, ciltleme vb. süreçlerde kullanılan ve dönen parçalara sahip makine/ekipmanlar üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?      
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?      
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?      
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendiriliyor mu?      
Bütün makinelerde sağlık ve güvenlik işaretleri bulunuyor mu?  
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  
Tüm makinelerin acil durdurma sistemleri mevcut mu?  
Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için yazılı talimatlar mevcut mu?  
  Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için hazırlanan yazılı talimatlar işyerinde çalışanların görebilecekleri şekilde asılmış mı?  
KİMYASALLAR İşyerindeki süreçlerde tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanımı sağlanıyor mu?          
Özellikle baskı kalıplarının mürekkeplenmesi ve ciltleme sırasında kullanılan cilalar ile yapıştırma işlemlerinde kullanılan kimyasalların saklanması, kullanılması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?          
Dijital baskı sistemi kullanılan yerlerde çalışanların metil etil keton ve propanol gibi tehlikeli kimyasallara maruziyetlerini önlemek için tedbirler alınıyor mu?             
Baskı üzerinde küçük değişiklikler yapmak için kullanılan düzeltici akışkanlar ile çalışma sırasında bu akışkanların içerdiği hidroflorik asid ile teması engelleyecek önlemler alınıyor mu?           
Tonerlerin taşınması, saklanması ve kullanımı ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınıyor mu?          
İş süreçleri içerisinde toner kullanılan çalışmalarda koruyucu eldivenler; tonerin sıçrama riski bulunan yerlerde ise koruyucu gözlük ve yüz maskesi de sağlanmış mı?           
İşyerinde imalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanan malzeme güvenlik bilgi formları mevcut mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor mu?          
Özellikle kopyalama/çoğaltmanın yapıldığı ortamın dar olduğu ve burada fotokopi/çoğaltma makinasının sıklıkla kullanıldığı yerlerde havaya yayılan veya tonerin ısıtılması sırasında açığa çıkan karbon monoksit gibi tehlikeli kimyasalları ortam havasından bertaraf etmek için havalandırma sistemi kurulmuş mu?          
Tehlikeli kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanımlar (maske, eldiven vb.) sağlanıyor mu?          
YANGIN VE ACİL DURUMLAR Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor mu?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmış mı?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulundurulması engelleniyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı temin edilmiş mi?          
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) işyeri içerisinde görünür bir yere asılmış mı?          
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
GÜRÜLTÜ İşyerinde; özellikle baskı işlemi sırasında kullanılan makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek gürültü yasal sınırlar içinde tutuluyor mu?          
Makinalardan kaynaklanan gürültü çeşitli yöntemlerle (yalıtım, daha az gürültü yayan uygun makine/ekipman ile ikame vb.) azaltılıyor mu?          
Gürültünün yok edilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda çalışanların kişisel koruyucu donanımları kullanması sağlanıyor mu?          
RADYASYON Ciltleme sırasında dayanıklı kapak elde etmek amacıyla kullanılan ultraviyole ışınlar yoluyla radyasyon yayan makine/ekipmanların güvenli kullanımlarına yönelik önlemler alınıyor mu?          
Çalışanlar, radyasyon yayan makine/ekipmanların güvenli kullanımları hakkında bilgilendiriliyor mu?           
Radyasyon yayan makine/ekipmanlar ile yapılan çalışmalarda koruyucu gözlük vb. uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?          
ELLE TAŞIMA Özellikle stoklama, dağıtım vb. süreçlerde elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesi, çekilmesi, kaldırılması ve indirilmesini sağlayacak uygun mekanik taşıma araçları sağlanmış mı?          
Taşıyıcı bantların (konveyörlerin) kullanıldığı yerlerde özellikle bantların kesim, birleşim ve dönme noktalarında el, saç vb. sıkışması veya giysi yakalamasını engelleyecek koruyucu muhafazalar sağlanmış mı?          
Yüklerin elle taşınmasından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışanların işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?        
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimatların verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışanların mesai saatleri mevzuata uygun olarak düzenleniyor mu?          
Tekrarlı işlerin psikolojik baskı altında olmadan uygun süre ve hızda gerçekleştirilmesi sağlanıyor mu?          
Özellikle sipariş esaslı çalışılan yerlerde fazla mesai uygulaması planlı ve çalışanlar bununla ilgili önceden haberdar ediliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Karton malzeme basımı yapılan yerlerde keski işleminden veya ciltleme öncesi dikiş işleminden kaynaklanan yaralanmalara yönelik ilkyardım için gerekli malzeme/organizasyon sağlanıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, kimyasalların güvenli kullanımı, saklanması ve taşınmasında konularında eğitilmiş mi?          
Çalışanlar, güvenli makine kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?           

Matbaalar için Kontrol Listeleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Atık Yönetimi Yönetmeliği
1/36
İş Kazalarının Nedenleri
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
3/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
4/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
6/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
7/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/36
Neden Güvenlik Kültürü?
9/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
10/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
11/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
12/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
14/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
15/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
18/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
19/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
20/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
22/36
1542 Kişinin Katili Kim?
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
24/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
25/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
26/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
27/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
28/36
İş Kazalarının Nedenleri!
29/36
İş Güvenliği Kültürü
30/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
31/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
32/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
33/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
34/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
35/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Atık Yönetimi Yönetmeliği 1
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 2
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 3
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 4
20 29
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 6
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 7
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 9
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 10
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 11
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 12
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 13
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 14
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 15
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 16
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 18
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 19
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 20
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 21
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 22
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 23
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 24
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 25
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 26
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 27
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 28
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 29
26 23
İş Güvenliği Kültürü 30
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 31
16 33
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 32
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 33
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 34
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 35
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
1/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
2/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
4/23
Matbaalar için Kontrol Listeleri 1
5/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
6/23
Mobbingle Mücadele
7/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
8/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
9/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
10/23
Mobbing Psikolojik Terör!
11/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
12/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
13/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
14/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
15/23
Matbaalar için Kontrol Listeleri 2
16/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
17/23
Stresle Mücadele
18/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
19/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
20/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
21/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
22/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
23/23

Sonuçlar

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 1
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 2
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 4
5 10
Matbaalar için Kontrol Listeleri 3 5
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 6
8 7
Mobbingle Mücadele 7
2 13
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 8
6 9
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 9
6 9
Yaşama Hakkınızı Koruyun 10
9 6
Mobbing Psikolojik Terör! 11
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 12
9 6
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 13
9 6
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 14
6 9
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 15
7 8
Matbaalar için Kontrol Listeleri 4 16
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 17
8 7
Stresle Mücadele 18
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 19
4 11
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 20
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 21
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 22
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 23
7 8

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
1/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
2/11
Neden Meslek Hastalığı?
3/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
6/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
7/11
Ramazanda iş Güvenliği
8/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
9/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
11/11

Sonuçlar

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 1
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 2
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 3
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 6
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 7
3 12
Ramazanda iş Güvenliği 8
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 9
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
3
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen − eleven =

Önceki Yayın
Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri

Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri

Sonraki Yayın
Marketler için Kontrol Listeleri

Marketler için Kontrol Listeleri

İlgili Yayınlar
Total
3
Share