Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Cephe İskelelerinde Kontrol Listeleri

Cephe İskelelerinde Kontrol Listeleri
Tamircin Burada

Cephe İskelelerinde Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Cephe İskelelerinde Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OSGB Hizmetleri

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

İskele İşine Başlamadan Önce

1.İSKELE İŞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE Evet Hayır
İskele işi alt işverene verilecekse; sözleşmede, kullanılacak olan iskelenin güvenli olması ile ilgili hükümler yer almakta mıdır?
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili karşılaşabilecek eksiklik ve

sorunlarda uygulanacak disiplin kriterleri sözleşmede yer almakta mıdır?

Güvenlik malzemelerinin (Kişisel koruyucu donanımlar, iskele işinde kullanılan ekipmanlar vb.) temin edilmesi, bakımı ve değiştirilmesi ile ilgili hususlar sözleşmede yer almakta mıdır?
İskele işinde çalışacakların mesleki eğitim ve sağlık durumlarının işe uygunluğu ve aksi bir durumda yapılacaklar sözleşmede yer almakta mıdır?
İSG Kanunu’nu çerçevesinde İSG profesyonellerinin bulundurulması ile ilgili hükümler sözleşmede yer almakta mıdır?
İskele işi ve devam etmekte olan diğer inşaat faaliyetleri arasında koordinasyonun sağlanması ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması için görevlendirilecek kişiler sözleşmede yer almakta mıdır?
NOT: Yukarıda bahsi geçen maddeler dikkat edilmesi gereken birkaç örnek husustur. Şantiye ve çevrenin durumu, iskele büyüklüğü vb. kriterlere bağlı birçok madde sözleşmeye eklenebilir.

Kullanılacak olan iskele kiralanacaksa; çalışma şartları ve yapılan iş (ağır iş vb.) düşünülerek kiralanan iskelenin taşıması gerektiği özellikler ilgili firmaya aktarılmış mıdır?
İskele elemanları ve iskele ile ilgili parça ve bağlantıların temininde (sayı, kapasite vb.) cephe yüzeyinin durumu, iskeleye binen yükler ve hava şartları gibi kriterler göz önüne alınmış mıdır?
Kiralanan firmadan ankraj noktaları, çapraz takviyelerin yerleştirilme noktaları vb. kurulumla ilgili teknik bilgi alınmış mıdır?
Kiralanan iskele malzemelerinin yeterliliği dikkate alınarak ilgili firmadan standartlara uygun iskele temin edilmiş midir?
İskele kendi firmanıza ait ise; kurulumdan önce iskele malzemelerini bozulma ve kusurlara karşı görsel olarak incelediniz mi?
Aşağıdaki    kriterleri    dikkate   alarak    bozulmaya    uğramış    ve    kusurlu malzemeleri kurulumda kullanılacak malzemelerden ayırdınız mı?

Boruların ezik, çatlak, bükülmüş ve paslı olmaması,

Bağlantı elemanlarının ezik, çatlak, bükülmüş ve paslı olmaması,

Ahşap malzemelerin normal ağırlığına göre hafif olmaması (kuru çürüklük),

Çatlak, kesik, yontuk, kurt yeniği vb. ahşap kusurlarının bulunmaması, Yamulmuş ahşap veya metal kalasların olmaması,

Kaplama malzemesinin zarar görmüş (yırtılmış, kesilmiş vb.) olmaması,

Kişisel koruyucu donanımlarınızın yeterli sayıda olduğunu ve çalışanlarınızın kullanımına (işin mahiyeti, ebat, sağlamlık, standartlara uygunluk vb.) uygun olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
İskele işinde çalışacakların mesleki eğitimi var mı?
Çalışanlar yüksekte çalışma, elle taşıma vb. konularda İSG eğitimi aldı mı?

İskele kurma, kullanma ve sökme planınızı ilgili kişilerle hazırladınız mı?
Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı hakkında çalışanlar bilgi sahibi mi?
Çalışma boyunca uyulacaklarla ilgili güvenlik talimatlarınız ve aksi durumda uygulanacak yaptırımlarla ilgili düzenleme yapıp, çalışanları bilgilendirdiniz mi?
Çalışma ortamını, mevcut tehlike ve riskleri dikkate alarak yeterli sayı ve nitelikte sağlık ve güvenlik işareti temin ettiniz mi?
Eğer iskele çevresinde yaya ve araç trafiği mevcutsa, iskeleyi kurmadan önce, yaya ve araç trafiğinin güvenliği için düzenleme yaptınız mı?
Kurulumda kullanılacak olan iskele malzemelerinin yerleştirilmesi için çalışma sahasında uygun bir nokta ayarladınız mı?
İskele kurulacak yerin yakınından enerji hattı geçiyorsa, elektrik tehlikesinden kaynaklanabilecek risklere karşı ilgili enerji dağıtım firması ile irtibatı geçtiniz mi ya da başka bir korunma yöntemine başvurdunuz mu?
Kurulum sırasında aşağıdaki hususları da düşünerek güvenli çalışma ve erişim için herhangi bir düzenleme yaptınız mı?

Kurulum sırasında erişim için iş ekipmanlarının kullanılması,

Tam vücut emniyet kemerlerinin iskele üzerinde takılması gereken yerlerle ilgili eğitim düzenlenmesi,

Kurulumda kullanılacak tam vücut emniyet kemerleri için ankraj noktalarının belirlenmesi ve yaşam hatlarının uygun konum ve yeterli sayılarda düzenlenmesi,

Hava şartları iskelenin kurulumuna müsait mi?
NOT: İskelenin kendi firmanıza ait olduğuna dair başlığın altında geçen yukarıdaki maddelerin işin alt işverene verilmesi ya da iskelenin kiralanması gibi durumlarda da geçerli olacağı dikkate alınmalıdır. İSG Kanunu gereğince, çalışmaların sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülmesinde işverenin birinci derecede sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

İskelenin Kurulumu Sırasında

2.İSKELENİN KURULUMU SIRASINDA Evet Hayır
İskele zeminindeki kot farkı, eğim vb. sebeplerden dolayı düz olmayan zeminler dikkate alınarak, düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının kullanılacağı yerler belirlendi mi ve sayıları yeterli mi?
Taban plakalarının yükseklik ayarı yeterli kapasitede mi?
Taban plakasının alanı yeterli mi? (En az 150 cm2)
Plakada, bindirme uzunluğunun uygun olması için ayar mili üzerinde renklendirme vb. özellik var mı?
Taban plakalarının standartlara uygun olduğundan emin misiniz? (TS EN 74, TS EN 12811,TS EN 12810)
Taban plakasının yerleştireceğiniz zemin toprak mı? Toprak ise altlık kullandınız mı?
Taban plakasını yerleştirdiğiniz zemin stabil mi?
Toprak zemin üzerinde iskele kurmakta iseniz, kullanılacak olan altlıklarınız hazır mı?
Altlıklar yükü aktarabilecek şekilde sağlam mı?
Taban plakalarının altına ortalanacak şekilde yerleştirdiniz mi?
Yeterli genişlik ve alana sahip mi? (Her bir dikme için bir tane kullanılıyorsa, asgari alan 1000 cm2 ve asgari genişlik 220 mm olarak alınabilir. Yumuşak zemin ve ağır iş iskelelerinde daha büyük altlıkların kullanılması gerekir.)
Altlığı alt tarafında boşluk olmayacak şekilde düz bir zemine yerleştirdiniz mi?
Birden fazla dikme altı boyunca uzanan uzun altlıklar kullanıyorsanız, altlıklar uçtaki taban plakalarını tam olarak aşacak uzunlukta mı?
NOT: İskele zemininde taş, tuğla, tahta parçası vb. dayanımsız parçaların kullanılmasına izin verilmemelidir. Zemin koşullarının düzeltilmesi, altlık ve taban plakalarının yerleştirilmesinden sonra kurulum; kurma, kullanma ve sökme planındaki yöntem ve prosedürlere uygun olmalıdır.

Ara yan koruma için kullanılabilen ara korkulukların takılması için, paslanmaya karşı korumalı dikmelerin üzerinde 50 cm’de bir bağlantı yeri (flanş, fincan vb.) mevcut mu?
Dikmeleri yapıya mümkün olduğunca yakın olacak şekilde yerleştirdiniz mi?
İskele platformu boşluk kalmayacak şekilde kapatıldı mı?
Platform birimleri iskele sistemine sabitlendi mi?
Platform birimleri enine ara bağlantıları yeterli miktarda aşacak şekilde yerleştirildi mi? ( En az 15 cm, en fazla 30 cm gibi)
Platformda kullanılan malzemeler (metal veya ahşap kalas, kompozit kalas, güverte vb.) kusur ve bozulmalara karşı sağlam ve yeterli  kapasitede mi?
Üst üste binen platform birimlerinin yeterli bindirme uzunluğu olacak şekilde yerleştirilmesini sağladınız mı? (En az 30 cm gibi)
Platform kenarlarında malzeme düşmesine karşı önlem aldınız mı?
Topuk levhası kullanacaksanız, yeterli yükseklikte olduğundan emin misiniz? (En az 15 cm)
Metal, delik veya yarıklı topuk levhası kullanıyorsanız, bu açıklıkların en büyük ölçüsünün 25 mm’yi geçmemesini sağladınız mı?
Topuk levhalarının kendiliğinden takılma özelliği varsa, bütün topuk levhalarının sisteme uygun şekilde takıldığını kontrol ettiniz mi?
Topuk levhalarını kelepçe vb. aparatlarla sabitleyecekseniz, yeterli sayıda kelepçeniz var mı? Bütün topuk levhalarının sabitlendiğinden emin misiniz?
Örgülü veya katı bariyerler kullanacaksanız, bunları sisteme yeterli şekilde sabitlediniz mi?

İskelenin takviye edilmesi için çapraz bağlantılar kullandınız mı?
İskelede kullanılması öngörülen çapraz modeline uygun şekilde çapraz bağlantılar yerleştirilmekte mi? (Zikzak model, cephe boyu uzanan model, paralel model vb.)
Düşey düzlemde takviye için kullanılan boyuna ve enine çaprazların yerleştirilmesini üretici talimatlarını da dikkate alarak uygun aralıklarda yaptınız mı?
Yanal yönde bozulmaya karşı yatay düzlemde takviye kullanıldı mı?
Çaprazlara hiçbir şekilde iskeleye erişim amacıyla tırmanılmadığı kontrol edilmekte mi?
İskelenin yapıya sabitlenmesi için kullanılacak olan ilk bağlamanın (ankraj, pervaz vb.) iskele zemininden yeterli yükseklikte yapılmasına dikkat ettiniz mi? (4 metreyi geçmemesi veya iskele taban genişliğinin 4 katı mesafeyi aşmaması gibi)
Çevre şartları, yükleme koşulları dikkate alınarak hazırlanan ankraj planı doğrultusunda,   iskelenin   sabitlenmesi   için    yeterli sayıda bağlama malzemesi var mı?
Bağlamalar plana uygun noktalara, yatay ve düşey doğrultuda yeterli aralıklarda olacak şekilde yapıldı mı? İskelede çalışmaya başlamadan önce kontrol ettiniz mi?
Bağlama yapılması sırasında elektrik çarpma riski olmadığından emin misiniz?
Bağlama yapıldığı halde iskelede sallanma hareketi var mı? Varsa bağlamaları kontrol edip, iskelenin hareket etmesini engellediniz mi?
Bağlama yapılacak noktaların dikme, enine ve boyuna ara bağlantı birleşim yerlerine mümkün olduğunca yakın olmasını sağladınız mı?
NOT: İskelenin çökmesi, devrilmesi veya çalışma sırasında hareket etmesinin önlenmesi için takviye edilmesi ve yapıya sabitlenmesi önemlidir. Takviye amacıyla kullanılan çaprazların, iskele içi merdivenlere paralel olacak şekilde düzenlenmesiyle, erişim daha güvenli yapılabilir.

İskele kısa kenarları (iskele eni) da dâhil olmak üzere bütün kenarları düşme riskine karşı yan koruma ile kapattınız mı?
Yan koruma elemanları arasında 47 cm’den daha fazla bir açıklık bulunmadığını kontrol ettiniz mi?
Korkuluk bağlantılarının sağlam şekilde yapıldığından emin misiniz? Kontrol edildi mi?
Kurulumun güvenli şekilde yapılabilmesi için uygun erişim araçlarınız var mı?
Erişim için yapıdan iskeleye ya da başka türlü geçitler kullanıyorsanız, geçitlerin yeterli genişlikte olduğunu kontrol ettiniz mi? (en az 60 cm)
Geçitlerde düşmeye karşı önlem alındı mı?
Geçitleri kayma, sağa sola hareket etme vb. duruma karşı sabitlediniz mi?
Taşınabilir merdiven kullanıyorsanız, merdiveni geçiş ve erişime uygun bir noktaya yerleştirdiniz mi?
Merdiven uç kısmının erişilecek noktadan yeterli mesafede yükseklikte olmasını sağladınız mı? (en az 90 cm gibi)
Taşınabilir merdivenler kusur ve bozulmalara karşı kullanılmadan önce incelendi mi?
Merdivenler uygun açıda yerleştirildi mi? (4 dikey, 1 yatay doğrultuda olacak şekilde)
Merdivenlerin kayma ihtimaline karşı sabitlenmesine dikkat edildi mi?
Çalışanlar merdivenleri kullanırken 3 nokta temas kuralına dikkat ediyorlar mı? Bu konuda bilgilendirildiler mi?
İskele    içi     entegre     merdivenler     kullanılacaksa,     platforma    geçiş kısımlarındaki açıklıklar güvenli geçiş için yeterli mi? (en az 0.45 m genişlik ve 0.60 m uzunluk)
Merdivenden platforma geçilen ulaşım açıklıklarında çalışan veya malzeme düşmesine karşı sonradan takılabilen kapak, platforma entegre kapak vb. ile önlem alındı mı?

Erişim için dikey merdiven kullanılacaksa, merdiven iskeleye geçişi güvenli hale getirecek yakın bir noktaya yerleştirilmiş midir?
Dikey merdivende güvenlik kafesi olmasına dikkat edilmiş midir?
Dikey merdivenin sabitlenmesinin yeterli olduğundan emin olunmuş mudur?
Erişimde erişim kuleleri kullanılacaksa, bu kulelerin iskeleye yakın şekilde yerleştirilmesi sağlanmış mıdır?
Kurulum sırasında yüksekten düşmeye, malzeme düşmesine vb. risklere karşı yeterli sayı ve ölçülerde temin edilen kişisel koruyucu donanımların tüm kurulum çalışanları tarafında kullanıldığını kontrol ettiniz mi?
Çalışanlar tam vücut emniyet kemerlerini ve ilgili bağlantı aparatlarını aldıkları eğitim doğrultusunda uygun şekilde kullanıyor mu?
Emniyet kemerleri önceden belirlenen güvenli noktalara (yaşam hattı vb.) takılıyor mu?
Kişisel koruyucu donanımlarını (KKD) kullanmayanlara uyarı yapılıyor ve    önceden belirlenen disiplin kuralları çerçevesinde yaptırım uygulanıyor mu?
Kurulum boyunca KKD’lerde meydana gelebilecek kopma, yırtılma vb. hasarlara karşı yedek KKD kullanıma hazır mı?
Kurulum sırasında aniden oluşabilecek fırtına, yağmur vb. durumlarda ara veriliyor ve daha sonra kuruluma devam etmeden önce mevcut bağlantı ve iskele elemanları kontrol ediliyor mu?
İskele malzemelerin kaldırılıp, taşınması ve üst katlara iletilmesi sırasında, ağır kaldırma, biçimsiz pozisyonlarda malzeme alma ve verme gibi ergonomik olmayan çalışma yöntemleri mevcut mu?
Çalışanların elle taşıma üzerine  aldıkları eğitim doğrultusunda çalışmalarını yürüttükleri kontrol ediliyor ve gerektiğinde uyarı ve hatırlatmalar yapılıyor mu?
Malzemelerin taşınması için alternatif yöntem ya da iş ekipmanı kullanımı gibi seçenekler göz önünde bulunduruldu mu?

Yaya trafiğinin güvenliği için kapalı geçit yapılacaksa, aşağıdaki bazı hususlar da dikkate alınarak güvenli bir geçit yapılmış mıdır?
Geçidin yeterli yükseklikte olması, üstünün çarpmaya karşı sağlam şekilde, tamamen kapatılmış olması, yeterli genişlikte olması,
Araç trafiği yaya trafiğinde ayrılarak hem çalışanların hem de yayaların güvenliği sağlanmış mıdır?
Yaya ve çalışan güvenliği için cisim tutma platformları kullanılacaksa, bunların yeterli sayıda bağlantı noktaları oluşturularak kelepçe vb. aparatlarla sağlam şekilde sabitlenmesi sağlanmış mıdır?
İskelede kaplama yapılacaksa, kaplama açılmayacak ve ayrılmayacak şekilde iskele sistemine sabitlenmiş midir?
Kaplama sonrası çalışma alanının aydınlığı kontrol edilmiş midir? Aydınlık yetersiz ise yapay aydınlatma vb. yöntemlerle çalışanların sağlığı korunmuş mudur?
İskele yakınında enerjisi kesilmemiş hat varsa, kurulum sırasında malzemeler taşınırken, uzun malzemelerin bu hatta temas etmemesine dikkat edilmiş midir?
Elektrik hattın yakınında yapılan çalışmalar gözlem altında yapılmakta mıdır?
Elektrik hattı, ana pano yakınında olma gibi sebeplerden dolayı iskele topraklanacaksa,    topraklama    uygun    malzemelerle     yapılmış    mıdır? (topraklama levhası ve çubuğu gibi)
Topraklamada kullanılan bakır tel uygun mudur? (kesit alanı vb.)
Topraklama işi yetkili elektrikçi tarafından yapıldı mı?
Cephe yüzeyi vb. sebeplerden dolayı bağımsız olarak kurulmakta olan ayrı iskele sistemlerinin her biri topraklandı mı?
Topraklama hattı kurulurken, hatta zarar verebilecek çevresel etkiler dikkate alınmış ve hat güvenli olacak şekilde yerleştirilmiş midir?
NOT: Çevre şartları, çalışma sahasındaki iş ekipmanları vb. birçok kriter sebebiyle dikkat edilecek hususların sayısı daha da arttırılabilir.

İskele Üzerinde Çalışma Sırasında

3.İSKELE ÜZERİNDE ÇALIŞMA BOYUNCA Evet Hayır
İskele platformunda çöp, moloz yığını ya da kayma ve takılmaya sebep olabilecek artık malzemelerin uzaklaştırılması için çöplerin düzenli aralıklarda toplanarak çalışma alanı dışına çıkarılması veya moloz kaydırağı vb. sistemler kullanılıyor mu?
Çalışma aletlerinin, iş malzemelerinin ve artık parçaların doğrudan aşağıya veya alt katlara atılmaması hususunda çalışanlar uyarıldı mı?
İskele işinde kullanılacak malzemelerin yığılmak suretiyle tek bir noktada biriktirilerek malzeme düşmesine neden olmaması için çalışanlar uyarıldı mı?
Çalışanlar iş için gerekli olan malzemeden fazlasını iskeleye yüklememeleri konusunda uyarıldılar mı?
Malzemeler platforma güvenli geçişi sağlayacak şekilde yerleştirildi mi?
Yüksekliklerini arttırmak için malzemelerin üzerine çıkmamaları hususunda çalışanları uyardınız mı?
Çalışanlar çalışma sırasında korkulukların üzerinden aşırı uzanmamaları ve sarkmamaları hususunda uyarıldılar mı?
Çalışanlar iskeleye erişim sırasında 3 nokta temasına dikkat ediyorlar mı?
Çalışanlar korkuluk ve çaprazların üzerine basmamaları hususunda uyarıldılar mı?
Üst katlara malzeme çıkarmak için gırgır vinç vb. kaldırma ekipmanları kullanılıyorsa, yüklenen malzemelerin iskeleye çarpmaması için gerekli önlemler alındı mı?
Malzemelerin iskeleye alınması sırasında düşme, malzemelerin çarpması vb. riskler söz konusu ise, bu risklere karşı önlem alındı mı?
Çalışanlar iskele üzerinde bulunan güvenlik ve iskelenin desteklenmesi ile ilgili iskele elemanlarını çıkarmamaları hususunda uyarıldılar mı?

Çalışma boyunca yapılacak işe bağlı olarak sağlığa zararlı maddeler oluşuyorsa veya sağlığa zararlı maddelerle çalışma yapılıyorsa, çalışanlar güvenlik bilgi formlarını da dikkate alarak güvenli çalışma prosedürlerini uyguluyorlar mı? Çalışanlar KKD’lerini kullanılıyorlar mı?
Çalışanlar iskele işinde kullanılan tüm alet ve cihazları, kaldırma ve taşıma araçlarını ve makineleri amaçlarına uygun ve güvenli şekilde kullanmakta mıdır?
Çalışanlar sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında, iş araç gereçlerinde ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik veya hata gördüklerinde, bu durumu yetkili kişilere bildirmeden ve önlem alınmadan çalışmamaları hususunda uyarıldılar mı?
Çalışanlar ergonomik olmayan çalışma şekillerine karşı uyarılmakta mıdır?
NOT 1: İskele üzerinde çalışma boyunca, iskelelerin düzenli olarak kontrol edilmesi dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlarda iskele kontrol edilmelidir:

§  Kullanılmaya başlamadan önce,

§  Haftada en az bir kez,

§  Üzerinde değişiklik yapıldığında,

§  Belli bir süre kullanılmadığında,

§  Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

NOT 2: İskele işi boyunca çalışmaların yetkili bir kişi tarafından yukarıdaki hususlar dikkate alınarak takip edilmesi, sağlıklı ve güvenli çalışmanın sürdürülmesi açısından önemlidir.

NOT 3: Kontrol listesinde geçen hususların dışında çalışma ortamı vb. durumlara bağlı olarak dikkat edilmesi gereken hususlar artabilir. Risk değerlendirmesi sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır.

İskelenin Sökümüm Sırasında

4.İSKELENİN SÖKÜMÜ SIRASINDA Evet Hayır
Söküme geçmeden önce, iskeleden sökülecek malzemelerin düzenli bir şekilde istiflenebileceği yeterli büyüklükte bir alan hazırladınız mı?
Belirlenen alan araç giriş ve çıkışı için uygun mu?
İstifleme alanına erişim yolları; malzeme düşmesi, iş ekipmanları kaynaklı riskler, takılma vb. risklere karşı güvenli mi?
Söküm işlemi yapıldığına dair uyarı işaretleri asıldı mı?
Sökümden önce, iskelenin stabil olması açısından kritik olan iskele elemanlarını    (bağlama,    çapraz,    payanda   vb.)    kontrol    ederek    bu elemanların sağlam olduğundan emin oldunuz mu?
Hava şartları söküm işlemi için uygun mu?
İskele platformundaki diğer malzemeler (işle ilgili yapı malzemeleri, artık malzemeler vb.) sökümden önce iskeleden uzaklaştırıldı mı?
Söküm sırasında tespit edilen hasar görmüş, kullanılamayacak durumdaki malzemeleri sağlam malzemelerden ayırdınız mı?
Yüksekten düşme riskine karşı koruma sistemleri kuruldu mu?
Tüm çalışanlar tam vücut emniyet kemeri ve ilgili bağlantı tertibatlarına sahip mi?
Çalışanlar tam vücut emniyet kemerlerini aldıkları eğitim doğrultusunda uygun şekilde kullanıyorlar mı?
Tam vücut emniyet kemeri bağlantılarının çıkarılmaması hususundaçalışanlar uyarıldı ve mevcut disiplin kuralları hatırlatıldı mı?
Baret, çelik burunlu ayakkabı, eldiven vb. kişisel koruyucu donanımlar kullanılıyor mu?
İskele malzemeleri sökülürken, çalışanların üzerine malzeme düşmesi ve çarpmasına karşı çalışanlar uygun şekilde konumlandı mı?
Çalışanlar, sökülmüş olan iskele malzemelerinin  doğrudan yere atılmaması ve iskele üzerinde biriktirilmemesi hususunda uyarıldı mı?
Malzemelerin dengeli şekilde indirilmesi ve belirlenen alana kayma ve devrilmeye neden olmayacak şekilde düzenli bir biçimde koyulmasına dikkat edildi mi?
NOT: Söküm işi; iskele kurulum, kullanım ve söküm planı doğrultusunda yukarıdan aşağıya doğru söküm öncelik sıralarına, çevredeki yaya ve araç trafiğine dikkat edilerek yapılmalıdır.

Cephe İskelelerinde Kontrol Listeleri
Cephe İskelesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
3/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
4/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
5/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
6/36
İş Kazalarının Nedenleri
7/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
8/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
9/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
10/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
12/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
13/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
14/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
15/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
16/36
İş Kazalarının Nedenleri!
17/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
20/36
İş Güvenliği Kültürü
21/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
22/36
1542 Kişinin Katili Kim?
23/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
24/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
26/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
27/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
28/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
29/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
30/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
32/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
33/36
Neden Güvenlik Kültürü?
34/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
35/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
36/36

Sonuçlar

3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 1
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 2
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 3
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 4
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 5
20 29
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 6
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 7
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 8
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 9
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 10
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 12
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 13
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 14
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 15
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 16
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 17
26 23
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 18
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 20
22 27
İş Güvenliği Kültürü 21
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 22
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 23
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 24
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 25
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 26
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 27
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 28
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 29
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 30
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 31
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 32
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 33
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 34
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 35
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla