Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri

Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri
Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

TERTİP – DÜZEN VE

HİJYEN

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış/kaymaz hale getirilmiş ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Fabrika/işyeri girişinde malzemenin içeriye alınacağı sürgülü kapı mevcut ise kapı kızak ray sisteminin bakım ve temizliği düzenli aralıklar ile yapılıyor mu?          
İşyeri içerisinde temiz hava akımı bulunuyor mu?          
Tahta kesilirken, şekillendirilirken, baskılanırken, zımparalanırken veya cilalanırken ortaya çıkan tahta tozunun ortamdan uzaklaştırılması veya kullanılan kimyasalların gaz veya buharlarının havaya yayılmasını önlemek amacıyla havalandırma sistemi kurulmuş ve düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu?          
Var ise iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanıyor mu?          
  Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Zemine su, yağ, talaş, yağlı üstüpü, paçavra vb. katı/sıvıların dökülmesi/atılması durumunda kayıp düşmenin veya yanmanın önlenmesi için zemin düzenli olarak temizleniyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte mi?          
İşyeri içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Var ise yük asansörlerinin insan taşıma amacıyla kullanımı engelleniyor ve periyodik kontrolleri düzenli olarak yaptırılıyor mu?          
Var ise yük asansörlerinin kapasitesi üzerinde yük taşınması engelleniyor mu?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulum ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?          
Elektrik/sigorta kutuları/panoları kilitlenmiş ve yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta/yük altında kablo bulunması engellenmiş ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların temas etmesi engelleniyor mu?          
  Tüm elektrik panolarının önleri yalıtkan malzeme ile kaplanmış mı?          
  Elektrikle çalışan tüm makinelerin gövde koruma topraklaması yapılmış mı?          
MAKİNELER, EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR Avuç taşlama makinaları, zımpara taşı, planya bıçak merdanesi, freze vb. makine veya el aletleri ile çalışılırken muhafazasız ve gözlüksüz çalışılması engelleniyor mu?      
Avuç taşlamada, makinanın devir sayısına ve karakteristiğine uygun taş seçilmesi sağlanıyor ve arızalı veya hasarlı taşların kullanılması engelleniyor mu?    
Çekiç, tornavida, pense, anahtar, eğe, keski vb. el aletlerini kullanırken işe uygun alet seçimine dikkat ediliyor mu?    
Boya tabancalarının düzenli olarak temizlenmesi ve kullanılmadığı zamanlarda uygun biçimde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?    
El aletlerinin saplarında çatlak veya kırık olmayacak şekilde sağlam ve kullanılabilir olmasına, sapların yerinden kolayca çıkmamasına, saplarda yağ buluşması veya kayganlaşmayı kolaylaştıracak kirlenme görüldüğü durumlarda temizliğinin yapılmasına özen gösteriliyor mu?    
Makineler için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler kılavuzuna ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılıyor mu?    
Kullanılan kesici, düzeltici, inceltici ve koparıcı dişliler, testereler, bıçaklar ve dönen parçalara sahip makine/ekipmanlar üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?      
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?      
Uzun parçaların kesildiği tezgâhlarda sıkışmayı önlemek için veya el ile iş verilen tezgâhlarda, kısa parçaları veya kesimi biten uzun parçaları itmek için gerekli malzemeler bulunduruluyor ve kullanımı sağlanıyor mu?      
Çalışan makineler veya tezgâhlar durdurulmadan el aleti veya başka malzemeler ile müdahale edilmemesi yönünde çalışanlar bilgilendiriliyor mu?      
Hava tankı üzerinde gerekli güvenlik tertibatları mevcut ve çalışır halde bulunuyor mu?      
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?      
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendiriliyor mu?      
Bütün makinelerde sağlık ve güvenlik işaretleri bulunuyor mu?  
Hava tankı, kompresör vb. patlamaya neden olabilecek donanımlar da dahil imalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  
Tüm makinelerin acil durdurma sistemleri mevcut mu?  
Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için yazılı talimatlar mevcut mu?  
  Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için hazırlanan yazılı talimatlar işyerinde çalışanların görebilecekleri şekilde asılmış mı?  
KİMYASALLAR İşyerindeki süreçlerde tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanımı sağlanıyor mu?          
Çalışma ortamında kullanılması gerekli kimyasal madde miktarından fazlasının işyerinde bulundurulması önleniyor mu?          
İşyerinde kullanılan kimyasalların saklanması, kullanılması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?          
Boya, suntalama, döşeme işleri sırasında çalışanların reçine, boya, lak, pigment, çözücü ve bağlayıcılar, yapıştırıcılar gibi tehlikeli kimyasallara maruziyetlerini/teması önlemek için tedbirler alınıyor mu?             
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışırken çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için iş ekipmanlarının bakımı düzenli olarak yapılıyor mu?          
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışırken uygun hijyen önlemleri alınıyor mu?          
Kimyasallar için imalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanan güvenlik bilgi formları işyerinde mevcut mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor mu?          
Tehlikeli kimyasalları ortam havasından bertaraf etmek için havalandırma sistemi kurulmuş mu?          
Tehlikeli kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanımlar (maske, eldiven vb.) sağlanıyor mu?          
YANGIN VE ACİL DURUMLAR Kimyasal madde kullanılan ve depolanan baskı, kırma ve öğütme gibi kolay yanıcı veya parlayıcı gaz, toz ve buharların bulunduğu ortamlarda yangına neden olabilecek her türlü etken değerlendirilerek önlem alınıyor mu?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor mu?          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmış mı?          
Elektrik pano önleri ve yangın söndürme cihazlarının önü de dahil yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca, kaçışı engelleyecek bir malzeme bulundurulması engelleniyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı temin edilmiş mi?          
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) işyeri içerisinde görünür bir yere asılmış mı?          
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
GÜRÜLTÜ İşyerinde; zımba tabancası, yatar testere, bıçkı, freze vb. aletlerin kullanımı veya baskı işlemi sırasında kullanılan makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek gürültü yasal sınırlar içinde tutuluyor mu?          
Makinalardan kaynaklanan gürültü çeşitli yöntemlerle (yalıtım, daha az gürültü yayan uygun makine/ekipman ile ikame vb.) azaltılıyor mu?          
Gürültünün yok edilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda çalışanların kişisel koruyucu donanımları kullanması sağlanıyor mu?          
EKRANLI ARAÇLAR İLE ÇALIŞMA Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda, operatörlerin periyodik olarak ara vermesi veya dönüşümlü olarak çalışmaları sağlanarak özellikle görmeyi olumsuz etkileyecek faktörlerin ortadan kaldırılması için uygun çalışma planı yapılmış mı?          
ELLE TAŞIMA Kalas ve ağaç parçaları vb. elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesi, çekilmesi, kaldırılması ve indirilmesini sağlayacak uygun mekanik taşıma araçları sağlanmış mı?          
Taşıyıcı bantların (konveyörlerin) kullanıldığı yerlerde özellikle bantların kesim, birleşim ve dönme noktalarında el, saç vb. sıkışması veya giysi yakalamasını engelleyecek koruyucu muhafazalar sağlanmış mı?          
Yüklerin elle taşınmasından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışma tezgahları ve makinaların kullanımı; çalışanlarda duruş bozukluğu, kas-iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıklara neden olmayacak şekilde uygun yükseklikte kurulmuş mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışanların işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
KKD Avuç taşlama, zımpara taşı vb. el aletleri veya makinalar ile çalışılırken savrulan parçalar veya çıkan kıvılcımlardan korunulması amacıyla çalışanların kullanımı için uygun göz/yüz koruyucular bulunduruluyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?    

 

   
Taşıma veya kaba cisimlerin kavranması sırasında çalışanların kullanımı için uygun el koruyucular/iş eldivenleri bulunduruluyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?        
Dikim işlerinin yapıldığı bölümlerde çalışanların kullanımı için el ve/veya parmak koruyucular temin ediliyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?        
Yapıştırıcılar, vernikler, pigmentler, boyalar, tinerler ve çözücüler gibi solunduğu zaman ciddi rahatsızlıklara neden olabilen kimyasallar ile yapılan çalışmalarda, çalışanların zararlı kimyasalları teneffüs etmelerini önleyen solunum koruyucular, çalışanların kullanımı için bulunduruluyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?        
Gürültülü ortamlarda çalışanlar için uygun kulak koruyucular temin edilmiş ve bunların çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?        
İşyerinde ağır malzeme veya parçaların düşmesi veya devrilmesi nedeniyle meydana gelebilecek ayak yaralanmalarını önlemek amacıyla çalışanlara, çelik burunlu uygun iş ayakkabısı temin ediliyor ve çalışanlarca kullanılması sağlanıyor mu?        
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?        
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimatların verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışanların mesai saatleri mevzuata uygun olarak düzenleniyor mu?          
Tekrarlı işlerin psikolojik baskı altında olmadan uygun süre ve hızda gerçekleştirilmesi sağlanıyor mu?          
Özellikle sipariş esaslı çalışılan yerlerde fazla mesai uygulaması planlı ve çalışanlar bununla ilgili önceden haberdar ediliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İşyerinde gürültülü alanlarda çalışanlar için işitme testleri, ekranlı araçlar ile çalışanlar için ise oftalmolojik testler işyeri hekimi tarafından öngörülen periyotlarda yaptırılıyor mu?          
Çalışanların tetanoz aşıları tamamlanmış mı?          
Kalas, ağaç parçaları ve tahtaların bulunduğu alanlarda veya bunların üzerinde, çalışanlarda allerjik reaksiyonlara neden olabilecek küf, mantar vb. biyolojik risklerden korunma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, kimyasalların güvenli kullanımı, saklanması ve taşınmasında konularında eğitilmiş mi?          
Bütün çalışanlar, makinelerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar, işverence sağlanan kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar, ortamdaki tozun uzaklaştırılması için kurulan havalandırma sisteminin nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Çalışanlar, iş parçalarının makineye verilmesi sırasında dikkatli davranılması ve ellerin, parça ile tabla arasında veya makine aksamlarına yakın şekilde tutulmaması konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Avuç zımpara vb. aletleri kullanırken kol boyu uzun ve geniş giysiler giyinilmemesi konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Mobilyaları veya üretimde kullanılan hammaddeleri indiren/taşıyan personele elle taşıyabileceği maksimum yük ve elle taşıma konusunda eğitim veriliyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?           

Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
1/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
5/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
6/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
7/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
8/36
İş Güvenliği Kültürü
9/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
10/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
11/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
13/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
14/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
15/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
16/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
17/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
18/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
20/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
23/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
24/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
27/36
1542 Kişinin Katili Kim?
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
29/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
30/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
31/36
İş Kazalarının Nedenleri!
32/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
33/36
İş Kazalarının Nedenleri
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
35/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
36/36

Sonuçlar

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 1
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2
26 23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
16 33
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 4
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 5
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 6
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 7
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 8
24 25
İş Güvenliği Kültürü 9
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 10
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 11
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 12
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 13
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 14
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 15
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 16
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 17
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 18
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 20
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 21
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 23
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 24
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 25
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 27
20 29
1542 Kişinin Katili Kim? 28
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 29
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 30
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 31
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 32
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 33
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 34
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 35
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
1/23
Mobbingle Mücadele
2/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
3/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
4/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
5/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
6/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
7/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
8/23
Stresle Mücadele
9/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
10/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
11/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
12/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
13/23
Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri 1
14/23
Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri 2
15/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
16/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
17/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
18/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
19/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
20/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
21/23
Mobbing Psikolojik Terör!
22/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
23/23

Sonuçlar

Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 1
7 8
Mobbingle Mücadele 2
2 13
Doğum ve Ölüm İzinleri 3
4 11
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 4
6 9
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 5
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 6
7 8
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 7
6 9
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 8
9 6
Stresle Mücadele 9
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 10
6 9
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 11
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 12
7 8
Yaşama Hakkınızı Koruyun 13
9 6
Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri 3 14
8 7
Mobilya Sektörü İçin Kontrol Listeleri 4 15
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 16
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 17
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 18
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 19
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 20
9 6
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 21
5 10
Mobbing Psikolojik Terör! 22
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
1/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
2/11
Neden Meslek Hastalığı?
3/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
6/11
Ramazanda iş Güvenliği
7/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
9/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
10/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
11/11

Sonuçlar

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 1
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 2
3 12
Neden Meslek Hastalığı? 3
5 10
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 6
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 7
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 9
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 10
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
26
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 3 =

Önceki Yayın
İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Sonraki Yayın
Matbaalar için Kontrol Listeleri

Matbaalar için Kontrol Listeleri

İlgili Yayınlar
Total
26
Share