Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Arsenik Maruziyeti

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar, ağızdan alındıktan sonraki ½ -4 saat içinde boğazda yanma, ödem, bulantı, yutma güçlüğü, epigastrik ağrı, sulu ishal, dehidratasyon ve şok…