Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması aşağıdakilerden hangisinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz?

Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

Zaman faktörünün risk ve risk algısı ile ilgili etkilerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İş Kazalarının Nedenleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamalarından biri değildir?

İş Güvenliği Kültürü
Doğru! Yanlış!

Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Biyolojik Risklerle Mücadele
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının bileşenlerinden değildir?

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım
Doğru! Yanlış!

Risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmesi sağlanır?

Neden İş Sağlığı Gözetimi?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 1

Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir?

Risk Değerlendirmeleri başlangıç
Doğru! Yanlış!

İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler; tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Risk Kontrol Adımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Kişisel Koruyucu Donanım Risk Belirleme Tablosu
Doğru! Yanlış!

I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak
II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
III- Risklerden kaçınmak
Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?

Niğde İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde bulunan işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesinin dokümantasyon aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmez?

Yaşama Hakkınızı Koruyun
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin "düşük riskli" olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Kaza İstatistikleri
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

İSG Korku Kültürü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki hangi durumda risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez?

Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?
Doğru! Yanlış!

İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile .......... hakkında bilgilendirilir.
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması
III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi
Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal yönden riskli işler arasında değildir?

Şoförlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Aşağıdaki risk değerlendirme yöntemlerinden hangisi ve/veya bağlaçlarını içeren mantık diyagramlarını kullanır?

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
Doğru! Yanlış!

Ramak kala olay'ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Kazaya Ramak Kala'lar Hayat Kurtarır!
Doğru! Yanlış!

Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda, ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

İş Kazaları
Doğru! Yanlış!

I- İşyeri taşındığında veya binalarda değişiklik yapıldığında
II- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik meydana geldiğinde
III- İşyerine yeni bir proje mühendisi alındığında
IV- İşyerinde iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana geldiğinde
Yukarıdaki hangi durum veya durumlarda risk değerlendirmesinin yenilenmesine gerek yoktur?

Hiçbir Gerekçe İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmasını Ertelemez!
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirme yöntemlerinden neden-sonuç analizi, kullandığı balık kılçığı diyagramı ve bunun üzerinde kök nedenlere doğru keşif sağlaması açısından aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle benzerlik gösterir?

3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?

İş Kazaları Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 2

Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2
Olmadı, biraz gayret...

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 3

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla