Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 1
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?

Elle Taşıma İşlerinde Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesinin dokümantasyon aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmez?

Risk değerlendirme
Doğru! Yanlış!

Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin "düşük riskli" olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Gürültüde Ne Zaman Risk Vardır?
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal yönden riskli işler arasında değildir?

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 2

Risk değerlendirme yöntemlerinden neden-sonuç analizi, kullandığı balık kılçığı diyagramı ve bunun üzerinde kök nedenlere doğru keşif sağlaması açısından aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle benzerlik gösterir?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki risk değerlendirme yöntemlerinden hangisi ve/veya bağlaçlarını içeren mantık diyagramlarını kullanır?

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 3
Doğru! Yanlış!

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde bulunan işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması aşağıdakilerden hangisinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz?

Neden İş Güvenliği Önemli?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının bileşenlerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

Risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmesi sağlanır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki hangi durumda risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 4

I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması
III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi
Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Ramak kala olay'ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Kazaya Ramak Kala Eğitimi Sınavı
Doğru! Yanlış!

Risk Kontrol Adımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Rize İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

I- İşyeri taşındığında veya binalarda değişiklik yapıldığında
II- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik meydana geldiğinde
III- İşyerine yeni bir proje mühendisi alındığında
IV- İşyerinde iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana geldiğinde
Yukarıdaki hangi durum veya durumlarda risk değerlendirmesinin yenilenmesine gerek yoktur?

Iğdır İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda, ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile .......... hakkında bilgilendirilir.
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamalarından biri değildir?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 5

İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler; tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir

Doğru! Yanlış!

Zaman faktörünün risk ve risk algısı ile ilgili etkilerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri
Doğru! Yanlış!

Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir?

Risk Değerlendirme Metotları
Doğru! Yanlış!

I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak
II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
III- Risklerden kaçınmak
Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?

Niğde İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2
Olmadı, biraz gayret...

iş güvenliği uzmanı A sınıfı risk yönetimi-2 6

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve − 7 =