Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi
Tekstil İmalatı Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler ya da geçitler derhal temizleniyor mu?          
Zeminde eşik veya benzeri seviye değişiklikleri varsa bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?          
Çalışma alanında yerlerde, nesnelerin/cisimlerin bırakılması nedeniyle engeller oluşması önleniyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu?          
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Açık alev, elektrikli ekipman, elektrostatik yük veya yüksek sıcaklık gibi tutuşturucu kaynaklar çalışma ortamından uzaklaştırılmış mı?          
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?          
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Tozun yere çökmesi nedeniyle kaygan hale gelen yerler düzenli olarak temizleniyor mu?          
Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?          
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte ve çalışma ortamı çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış mı?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
  İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
  Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
  Atık su arıtma sistemi mevcut mudur veya ortaya çıkan atık su çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılıyor mu?            
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makina, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?      
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?      
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?      
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?      
Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?      
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?      
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?      
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?      
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?  
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?  
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?      
Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinaların acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?  
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?  
Makine ve iş ekipmanlarının üzerinde bulunan acil durdurma butonları ulaşılabilir ve çalışır durumda mı?  
Makine ve iş ekipmanlarının koruyucuları ek risk oluşturmayacak şekilde tasarlanmış mı?  
Makine ve iş ekipmanlarının koruyucusu devre dışı kaldığında makine/ekipmanın çalıştırılması engelleniyor mu?  
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?  
ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Tüm prizlere topraklama yapılmış mı?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Kaçak akım rölelerinin kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Kabloların ekleme yapılarak (kesilip bantlanarak vb.)uzatılması engelleniyor mu?          
Açık uçlu, hasarlı, yıpranmış elektrik kablolarının kullanılması engelleniyor mu?          
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?          
Acil durumlarda elektrik enerjisi kolayca kesilebilmekte mi?          
Üretim kaynaklı toz ve kirliliğin elektrik panoları ve tesisat üzerinde birikmesi engelleniyor mu?          
Aynı uzatma kablosu ile birden fazla makine ve ekipman çalıştırılması engelleniyor mu?          
Yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda yer alan elektrik panoları ve cihazlara uygun yalıtım yapılmış mı?          
Elektrik kontrol panosuna ulaşımı engelleyecek malzemeler ortadan kaldırılmış mı?          
Kontrol panosunun önündeki alanın zeminine uygun yalıtım yapılmış mı?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların kas-iskelet sistemlerini zorlayan pozisyonlarda çalışması engelleniyor mu?          
Çalışanların uzun süre oturarak, ayakta veya tekrarlayan iş yapması engelleniyor mu?          
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
Çalışanlara uygun ve kaymaz ayakkabılar sağlanmış mı?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
Çalışanlar, çalışma alanlarını kendilerine göre ayarlama ve düzenleme imkânları var mı?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin uygunsuz taşınmasını gerektiren durumlar ortadan kaldırılmış mı?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
YÜKLERİN TAŞINMASI El arabası ve transpalet gibi yüklerin taşınmasında kullanılan ekipmanların bakımları düzenli yapılıyor mu?        
Yüklerin taşınmasında kullanılan ekipmanları itmek veya çekmek için fazlaca güç kullanılması engelleniyor mu?      
Zeminin veya dar alanların; yüklerin taşınmasını, itilmesini veya çekilmesini zorlaştıracak şekilde eğimli/dar olması engellenmiş mi?      
KİMYASALLAR Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?          
Çalışanlar işyerinde kullanılan kimyasalların tehlikeleri hakkında bilgilendirilmiş mi?          
Tehlikeli kimyasalların kayıtları tutulmakta mı?          
Tehlikeli kimyasalların kullanma talimatları mevcut mu?          
Tehlikeli kimyasalların kayıtlarında içerik listesi ve güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF) yer almakta mı?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Kimyasal maddelerin kullanım amaçları dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Gaz veya toz gibi zarar verici emisyona sebep olabilecek kimyasal maddelerin açıkta bulunduğu işlemin yapıldığı yerde zararlı emisyona maruz kalmamak için vakum özelliği olan davlumbaz tesisatı veya benzeri bir sistem kurulmuş mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek kimyasal maddelerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Kimyasalların kullanıldığı ve bulunduğu alanlarda yeterli havalandırma sağlanıyor mu?          
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?          
Çalışmalar sırasında parlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılması engelleniyor veya kullanımın zorunlu olduğu yerlerde çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin önlemler alınıyor mu?          
Süreçlerde, hidrojen ve metan; benzen buharı ve aseton gibi patlayıcı karışımlar veya parlayıcı madde ortaya çıkması engelleniyor mu?          
İşletme içinde sıcak çalışma (kaynak vb.) yapılması durumunda çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin önlemler alınıyor mu?          
Yakıcı veya aşındırıcı maddeler veya yanıcı gazlarla yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınıyor mu?          
Kimyasal madde üzerindeki malzeme güvenlik bilgi formu kaybolacak şekilde, kimyasal maddelerin başka bir kap/kutu/şişelere aktarılması engelleniyor ve maddelerin orijinal kutuları içerisinde tutulması sağlanıyor mu?          
ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
DEPOLAMA Yanıcı ve oksitleyici maddelerin havalandırması bulunmayan odalarda depolanması engellenmiş mi?          
Atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılması sağlanıyor mu?          
Tehlikeli maddelerin yüksek sıcaklıkta depolanması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
  Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikelere karşı önlemler alınıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?        
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?           

Tekstil İmalatı Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Neden Güvenlik Kültürü?
1/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
2/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
3/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
4/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
5/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
6/36
İş Güvenliği Kültürü
7/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
8/36
İş Kazalarının Nedenleri
9/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
10/36
1542 Kişinin Katili Kim?
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
12/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
13/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
14/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
15/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
16/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
19/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
21/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
22/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
23/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
24/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
25/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
26/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
27/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
28/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
29/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
30/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
32/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
33/36
İş Kazalarının Nedenleri!
34/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
35/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
36/36

Sonuçlar

Neden Güvenlik Kültürü? 1
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 2
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 3
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 4
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 5
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 6
22 27
İş Güvenliği Kültürü 7
19 30
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 8
20 29
İş Kazalarının Nedenleri 9
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 10
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 11
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 12
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 13
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 14
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 15
16 33
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 16
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 17
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 19
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 20
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 21
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 22
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 23
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 24
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 25
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 26
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 27
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 28
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 29
25 24
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 30
25 24
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 31
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 32
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 33
26 23
İş Kazalarının Nedenleri! 34
26 23
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 35
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 36
19 30

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
1/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
2/23
Tekstil İmalatı Kontrol Listesi 1
3/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
4/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
5/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
6/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
7/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
8/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
9/23
Stresle Mücadele
10/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
11/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
12/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
13/23
Mobbing Psikolojik Terör!
14/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
15/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
16/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
17/23
Tekstil İmalatı Kontrol Listesi 2
18/23
Mobbingle Mücadele
19/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
20/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
21/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
22/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
23/23

Sonuçlar

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 1
5 10
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 2
9 6
Tekstil İmalatı Kontrol Listesi 3 3
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 4
9 6
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 5
6 9
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 6
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 7
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 8
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 9
9 6
Stresle Mücadele 10
7 8
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 11
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 12
6 9
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 13
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 14
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 15
4 11
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 16
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 17
7 8
Tekstil İmalatı Kontrol Listesi 4 18
7 8
Mobbingle Mücadele 19
2 13
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 20
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 21
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 22
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
2/11
Ramazanda iş Güvenliği
3/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
4/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
5/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
6/11
Neden Meslek Hastalığı?
7/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
8/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
9/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
11/11

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 2
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 3
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 4
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 5
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 6
3 12
Neden Meslek Hastalığı? 7
5 10
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 8
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 9
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
16
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four × 2 =

Önceki Yayın
Neden İş Sağlığı...

İş Hijyeni

Sonraki Yayın
Neden Güvenlik Kültürü?

Neden Güvenlik Kültürü?

İlgili Yayınlar
Total
16
Share