Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri

Matbaalar için Kontrol Listeleri

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Atölyelerde Çalışma

Atölye tipi üretim yapan sanayi işletmelerinde risk değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve risk değerlendirmesi yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır. TS 18001 standardında da risk değerlendirme yükümlülüğü bulunur. Risk değerlendirmesi öncesinde yapılacak ön hazırlıkta işyerinde daha önce meydana gelmiş olan iş kazası, ramak kala olay ve olay kayıtları incelenmelidir.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Unutmayın, her soru için 60 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

60
0%

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Doğru

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Sponsor

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri 1

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

Diğer Sağlık Personeli Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Doğru! Yanlış!

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri 2

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri 3

LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Bu Yarışmayı Paylaşın:


Atölyeler İçin Risk Değerlendirme

Ön hazırlık çalışmaları iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işverenin katılımı ile evrak taraması yöntemiyle yapılır. Geçmişte düzenlenen risk değerlendirmeleri ve performans gözetimi sonuçları yürütülecek çalışmalara ışık tutacaktır. Ön hazırlık çalışmaları sonucunda işletme faaliyetleri ve sektör özellikleri tehlikelerin analizi aşamasında kullanılacaktır.

Risk değerlendirmesi adımında amaç tehlikelerin nitel veya nicel bir yöntemle değerlendirmeye tabi tutumasıyla risk derecesinin kabul edilebilir risk seviyesinin altına indirilmesi için gerekli düzenleyici önleyici tedbirleri belirlemektir.

Aşağıdaki tabloda farklı risk değerlendirme metodolojileri kullanılarak atölyeler için öngörülmüş muhtemel riskler sıralanmıştır.

Aşağıdaki formda belirtilen kriterleri tam olarak anlayabilmek için RİSK DEĞERLENDİRME METODLARI‘nı tam olarak bilmemiz gerekir.

Risk Değerlendirme Formu

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
1/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
2/36
İş Kazalarının Nedenleri!
3/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
4/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
6/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
7/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
8/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
9/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
10/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
11/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
12/36
1542 Kişinin Katili Kim?
13/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
14/36
İş Kazalarının Nedenleri
15/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
16/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
17/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
18/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
22/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
23/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
24/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
25/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
26/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
27/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
29/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
30/36
Neden Güvenlik Kültürü?
31/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
33/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
34/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 1
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 2
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 3
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 4
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 6
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 7
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 8
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 9
20 29
Atık Yönetimi Yönetmeliği 10
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 11
25 24
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 12
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 13
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 14
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 15
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 16
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 17
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 18
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
16 33
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 20
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 22
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 23
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 24
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 25
25 24
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 26
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 27
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 28
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 30
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 31
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 32
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 33
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 34
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 35
22 27
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri 4

Ek 1- Risk Değerlendirme Formu
o DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET 5×5 ARTIK RİSK 3T ARTIK RİSK KİNNEY ARTIK RİSK HTEA ARTIK RİSK
DÖF – Resim N Kanuni Dayanak / Standartlar / Talimatlar Mevcut Durum Tamamlanma Süresi Hiyerarşik Önlem – Sorumlu Kodu Alınan Önlemler Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
1 6331 sayılı Kanun madde 11,
12, 30. □İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik□□
Acil çıkış yolları işletme yerleşimi değişikliğinden sonra düzenlenmemiştir.
Tüm işaretlemeler yanlış yönü göstermektedir.
1 Ay İD Acil çıkış yollarının
düzenlenmesi talimatı
1 5 5 Düşük 1 3 2 Düşük 0,5 100 1 50 Düşük 3 8 3 72 Orta
1 Ay İGU Acil çıkış yollarını planlar
1 Ay MALİ Acil çıkış yollarını işaretçilerle düzenler.
2 Ay PER Çalışanlar bilgilendirilir.
2 6331 sayılı Kanun madde 30□. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Acil çıkış kapıları bulunmamaktadır. Normal çıkış kapıları içeri açılmakta ve acil durumda kullanım için uygun değildir. 1 Ay İD Acil çıkış kapısının düzenlenmesi talimatı 1 4 4 Düşük 1 3 2 Düşük 0,5 40 1 20 Önemsiz 2 5 3 30 Düşük
1 Ay İGU Acil çıkış kapısının teknik özelliklerini belirler.
2 Ay MALİ Acil çıkış kapısı yaptırılır.
3 Ay PER Çalışanlar bilgilendirilir.
3 6331 sayılı Kanun madde 11,
12, 30. □İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik□□
Acil çıkış yönlendirmeleri yanlış yönü göstermekte ve sayıca yetersizdir. 1 Ay İD Acil çıkış yollarının düzenlenmesi talimatı 2 3 6 Düşük 1 2 1 Önemsiz 1 15 1 15 Önemsiz 3 6 2 36 Düşük
1 Ay İGU Acil çıkış yollarını planlar
1 Ay MALİ Acil çıkış yollarını işaretçilerle düzenler.
2 Ay PER Çalışanlar bilgilendirilir.
4 7126 sayılı Kanun madde Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik□□
Boş yangın tüpleri bulunmaktadır. 1 Ay İD Dolu yangın tüpü konulması talimatı verir. 1 4 4 Düşük 1 2 1 Önemsiz 1 40 2 80 Orta 2 7 2 28 Düşük
1 Ay İGU Sayıca ve özellikçe yangın tüpü ihtiyacını belirler.
2 Ay MALİ Dolu yangın tüpleri temin edilir.
3 Ay PER Kullanımı ve yerleri konusunda bilgilendirilir.
5 7126 sayılı Kanun madde Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik□□
Tüpler yerde malzemelerin arkasında veya
direklerde yüksek yerlerde
bulunmaktadır.
1 Ay İD Yangın tüpleri konumunu düzenlenmesi talimatı 1 4 4 Düşük 1 2 1 Önemsiz 3 40 1 120 Orta 2 6 3 36 Düşük
2 Ay İGU Yangın tüpleri konumu, asılması için teknik bilgiler
2 Ay MALİ Yangın tüpleri uygun şekilde duvarlara asılır.
3 Ay PER Kullanımı ve yerleri konusunda bilgilendirilir.
Risk – Resim N Bölüm Tanımı Acil Durum Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet Tanımı Hedef Olası Hata Etkisi (Risk) Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
6 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi A.D. R.O. Yangın söndürme tüplerinin yerlerinin levhalarla belirtilmeme si Tüm Çalışanlar Yangın tüpünün yerinin bilinmemesi, yangına müdahale edilememesi Ölüm 3 4 12 Orta 2 2 3 Orta 3 15 2 90 Orta 6 4 5 120 Yüksek
7 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi A.D. R Yangın alarm butonunun ulaşılabilir olmaması, yangının duyurulama ması Tüm Çalışanlar Yangın alarm butonunun ulaşılamama sı ve
yangının duyurulama ması
Çoklu Ölüm 4 5 20 Yüksek 2 3 4 Yüksek 3 40 1 120 Orta 7 4 8 224 Yüksek
8 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi A.D. R Yangın algılama sisteminin
çalışmaması
Tüm Çalışanlar Yangın algılama sisteminin
yangın
anında uyarı vermemesi
Çoklu Ölüm 4 5 20 Yüksek 3 3 5 Durdur 6 100 2 1200 Durdur 6 8 6 288 Yüksek
9 İşletme Geneli Folkliftle malzeme taşınması X R Folkliftin folklift yolundaki çalışanlara çarpması Personel Folklift yollarının yanlış
belirlenmem esi
Yaralanma 4 3 12 Orta 2 2 3 Orta 6 15 3 270 Yüksek 5 6 3 90 Orta
10 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Folkliftin personel yolundaki çalışanlara çarpması Personel Personel yollarının yanlış
belirlenmem esi
Ölüm 4 4 16 Yüksek 2 2 3 Orta 6 15 3 270 Yüksek 5 6 3 90 Orta
DÖF – Resim N Kanuni Dayanak / Standartlar / Talimatlar Mevcut Durum Tamamlanma Süresi Hiyerarşik Önlem – Sorumlu Kodu Alınan Önlemler Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
6 7126 sayılı Kanun madde Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik□□
Bazı yangın söndürme tüplerinin yerleri levhalarla gösterilmemiştir. 1 Ay İD Yangın tüpleri konumunu düzenlenmesi talimatı 1 4 4 Düşük 1 2 1 Önemsiz 1 15 1 15 Önemsiz 2 4 2 16 Düşük
2 Ay İGU Konumun işaretlenmesi için teknik bilgi
2 Ay MALİ Yangın tüpleri uygun şekilde duvarlara asılır.
3 Ay PER Kullanımı ve askıdan alma konusunda bilgilendirilir.
7 7126 sayılı Kanun madde Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik□□
Yangın alarm butonlarının önünde malzemeler bulunmaktadır.
Sayıca yetersizdir.
1 Ay İD Yangın alarmlarının önünün düzenlenmesi talimatı 2 5 10 Orta 1 3 2 Düşük 1 40 1 40 Düşük 2 4 1 8 Önemsiz
2 Ay İGU Önü boşaltılacak yangın alarmlarını ve işaretçiler
2 Ay MALİ Gerekli işaretlermeleri yapar, düzenlemeyi yapar.
3 Ay PER Yangın alarmlarının  erişim konusunda bilgilendirilir.
8 7126 sayılı Kanun madde Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik□□
Yangın algılama sistemi vardır.
Periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.
1 Ay İD Yangın sistemi periyodik kontrol talimatı verilir. 1 5 5 Düşük 1 3 2 Düşük 1 100 1 100 Orta 2 8 1 16 Düşük
2 Ay İGU Alarm sistemi kontrol prosedürü hazırlanır.
12 Ay MALİ Alarm sistemi kontrol prosedürü uygulanır (Ayda)
3 Ay PER Yangın alarmlarının  erişim konusunda bilgilendirilir.
9 6331 sayılı Kanun madde 30.
□Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği□
Folklift yolları eski işletme düzenine göre belirlenmiş, tekrar düzenlenmemiştir. 1 Ay İD Folklift yollarının düzenlenmesi talimatı 1 3 3 Düşük 1 2 1 Önemsiz 0,5 15 2 15 Önemsiz 2 6 2 24 Düşük
2 Ay İGU Folklift yolları mevzuata göre planlanır.
3 Ay MALİ Folklift yolları planlamaya göre düzenlenir.
3 Ay PER Çalışanlar bilgilendirilir.
10 6331 sayılı Kanun madde 30.
□Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği□
Personel yolları eski işletme düzenine göre belirlenmiş, tekrar düzenlenmemiştir. 1 Ay İD Personel yollarının düzenlenmesi talimatı 1 4 4 Düşük 1 2 1 Önemsiz 1 15 2 30 Düşük 2 6 3 36 Düşük
2 Ay İGU Personel yolları mevzuata göre planlanır.
3 Ay MALİ Folklift yolları planlamaya göre düzenlenir.
3 Ay PER Çalışanlar bilgilendirilir.
o FAALİYET TEHLİKE 5×5 RİSK 3T RİSK KİNNEY RİSK HTEA RİSK
Risk – Resim N Bölüm Tanımı Acil Durum Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet Tanımı Hedef Olası Hata Etkisi (Risk) Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
11 İşletme Geneli Folkliftle malzeme taşınması X R Folkliftin malzeme ve ekipmanlara çarpması Personel Malzeme ve makinaların sınırlarının belirtilmeme si Maddi Hasar 5 3 15 Orta 3 2 4 Yüksek 3 7 6 126 Orta 4 7 4 112 Yüksek
12 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R İşyeri ortamının düzensiz olması Personel Dikkat dağınıklığı sonucu hata yapılması Yaralanma 3 4 12 Orta 3 2 4 Yüksek 3 40 3 360 Yüksek 4 6 3 72 Orta
13 İşletme Geneli İşletme dışı ilişkiler X R OSGB
hizmetinin sınırlarının belirlenmem esi
Tüm Çalışanlar OSGB’nin çalışma
kapsamı dışı eksiklikler bildirmemes i
Ölüm 5 3 15 Orta 3 2 4 Yüksek 6 15 3 270 Yüksek 8 5 7 280 Yüksek
14 İşletme Geneli İşletme dışı ilişkiler X R Alınan OSGB hizmetinin yetersiz olması Tüm Çalışanlar Sağlık ve güvenlik hizmetinin yeterli olduğunu sanma Ölüm 5 3 15 Orta 3 1 3 Orta 3 40 3 360 Yüksek 8 5 7 280 Yüksek
15 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Kaygan veya aşırı prüzlü zemin Tüm Çalışanlar Ortama dökülmüş yağ ve kimyasallar bulunması Yaralanma 4 3 12 Orta 3 2 4 Yüksek 6 15 3 270 Yüksek 6 3 5 90 Orta
İlginizi Çekebilir!  Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır?
o DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET 5×5 ARTIK RİSK 3T ARTIK RİSK KİNNEY ARTIK RİSK HTEA ARTIK RİSK
DÖF – Resim N Kanuni Dayanak / Standartlar / Talimatlar Mevcut Durum Tamamlanma Süresi Hiyerarşik Önlem – Sorumlu Kodu Alınan Önlemler Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
11 6331 sayılı Kanun madde 11,
12, 30. □İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik□□
Folklift yolları kesin çizgilerle belirlenmemiştir.
Malzeme ve makinalar folklift alanı içinde
konumlandırılmıştır.
1 Ay İD Folklift yollarının düzenlenmesi talimatı 1 3 3 Düşük 1 2 1 Önemsiz 0,5 7 2 7 Önemsiz 2 7 1 14 Düşük
2 Ay İGU Folklift yolları ve koruyucu bariyerler planlanır.
3 Ay MALİ Folklift yollarına koruyucu bariyerler yerleştirilir.
3 Ay PER Çalışanlar bilgilendirilir.
12 6331 sayılı Kanun madde 6,8,30. 3146 sayılı Kanun madde 2,12□. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği□□
İşletmede malzeme, hammadde depolama ve ekipman yerleşiminde aşırı düzensizlik
bulunmaktadır.
1 Ay İD Ortam düzenlenmesi talimatı verir. 1 4 4 Düşük 1 2 1 Önemsiz 3 40 0,5 60 Düşük 2 6 2 24 Düşük
2 Ay İGU Düzenli ortam planlaması yapar.
4 Ay MALİ Ortamın düzenlenmesi için gereli işlemleri yürütür.
4 Ay PER Çalışanlar eğitim verilir, bilgilendirilir.
13 6331 sayılı Kanun madde 6,8,30. 3146 sayılı Kanun madde 2,12□. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği□□
Hizmet alınan OSGB sorumluluklarını yerine getirmemekte, işvereni bilgilendirmemektedir
.
1 Ay İD OSGB sorumluluklarını araştırma talimatı verir. 2 3 6 Düşük 2 2 3 Orta 1 15 2 30 Düşük 4 5 3 60 Orta
3 Ay İGU OSGB’nin yeterliliği araştırılır. Raporlanır.
4 Ay MALİ Gerekli ise OSGB değişikliği araştırılır.
4 Ay PER Çalışanlar bilgilendirilir.
14 6331 sayılı Kanun madde 6,8,30. 3146 sayılı Kanun madde 2,12□. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği□□
OSGB hizmetlerinin yeterli olup olmadığı veya hangi hizmetleri sağlaması gerektiği tam olarak bilinmemektedir. 1 Ay İD OSGB sorumluluklarını araştırma talimatı verir. 2 3 6 Düşük 2 2 3 Orta 1 40 2 80 Orta 4 5 3 60 Orta
3 Ay İGU OSGB’den alınacak hizmetler raporlanır.
4 Ay MALİ OSGB’den alınacak hizmetler talep edilir.
4 Ay PER Çalışanlar bilgilendirilir.
15 6331 sayılı Kanun madde 30□.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik□□
Ortamda makinalardan veya kimyasal
kutularından sızmış, temizlenmemiş yağ ve kimyasallar bulunmaktadır.
1 Ay İD Yüzeyin temizlenmesi talimatı verir. 1 3 3 Düşük 1 2 1 Önemsiz 0,5 15 1 7,5 Önemsiz 2 3 2 12 Düşük
3 Ay İGU Risk oluşturan kimyasal sızıntıları tespit edilir.
4 Ay MALİ İGU belirlediği sızdırma önleyici tedbirler uygulanır.
4 Ay PER Kimyasalların zararları konusunda bilgilendirilir.
o FAALİYET TEHLİKE 5×5 RİSK 3T RİSK KİNNEY RİSK HTEA RİSK
Risk – Resim N Bölüm Tanımı Acil Durum Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet Tanımı Hedef Olası Hata Etkisi (Risk) Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
16 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Çalışma ortamında sivri uçlu ve keskin malzeme bulunması Tüm Çalışanlar Malzeme üzerine düşülmesi veya basılması Yaralanma 4 3 12 Orta 3 1 3 Orta 6 7 3 126 Orta 6 6 7 252 Yüksek
17 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R.O. ISG Egitimi verilmemesi Tüm Çalışanlar ISG Eğitimi verilmeden çalısma
yapılması
Ölüm 5 5 25 Durdur 3 3 5 Durdur 6 40 3 720 Durdur 7 8 4 224 Yüksek
18 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Gürültü, titreşim ölçümlerin yenilenmem esi Tüm Çalışanlar Güncel gürütlü, titreşim tehlikelerini şiddetinin ölçülmemesi Meslek Hastalığı 4 2 8 Orta 2 2 3 Orta 3 15 3 135 Orta 3 6 5 90 Orta
19 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi A.D. R Acil durumda plansız hareket edilmesi Tüm Çalışanlar Tahliye planının
bulunmama sı
Çoklu Ölüm 4 5 20 Yüksek 3 3 5 Durdur 3 40 3 360 Yüksek 3 8 5 120 Yüksek
20 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi A.D. R.O. Acil durumda yanlış ilk yardım
uygulanması
Tüm Çalışanlar Sertifikalı ilk yardım personelinin bulunmama sı Ölüm 4 4 16 Yüksek 3 2 4 Yüksek 3 40 2 240 Yüksek 5 6 5 150 Yüksek
o DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET 5×5 ARTIK RİSK 3T ARTIK RİSK KİNNEY ARTIK RİSK HTEA ARTIK RİSK
DÖF – Resim N Kanuni Dayanak / Standartlar / Talimatlar Mevcut Durum Tamamlanma Süresi Hiyerarşik Önlem – Sorumlu Kodu Alınan Önlemler Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
16 6331 sayılı Kanun madde 10,30. □İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği□□
Çalışma ortamında masa üzerlerinde veya yerlerde aliminyum metal parçalar veya el aletleri
bulunmaktadır.
1 Ay İD Ortam temizliği talimatı verir. 2 3 6 Düşük 1 1 1 Önemsiz 1 7 1 7 Önemsiz 2 6 3 36 Düşük
3 Ay İGU Çalışma ortam temizliği talimatları hazırlanır.
4 Ay MALİ Ortam temizliği için hazırlanan talimatlar asılır.
4 Ay PER Talimatlar çalışanlara tebliğ edilir.
17 6331 sayılı Kanun madde 16,
17, 18, 30□. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik□□
Çalışanlara mevzuatta zorunlu tutulan İSG eğitimleri verilmemiştir. 1 Ay İD Eğitim düzenlenme talimatı verir. Eğitime katılır. 2 5 10 Orta 1 3 2 Düşük 1 40 0,5 20 Önemsiz 2 8 1 16 Düşük
3 Ay İGU Eğitim programı, içeriği ve planı hazırlanır. Verilir.
6 Ay MALİ Planlara uygun eğitim planları uygulanır.
6 Ay PER Tüm çalışanlar eğitimlere katılır.
18 6331 sayılı Kanun madde 30. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Gürültü haritası eski tarihlidir. Gürültü ölçümleri yenilenmemiştir. 1 Ay İD Gürültü haritası çıkartma talimatı verilir. 2 2 4 Düşük 1 2 1 Önemsiz 1 15 2 30 Düşük 2 6 2 24 Düşük
3 Ay İGU Kalibrasyonu yapılmış cihazlarla gürültü ölçülür.
6 Ay MALİ Gürültü haritasına göre tedbirler alınır.
6 Ay PER Yüksek gürültülü bölgelerle ve tedbirler bilgilendirilir.
19 6331 sayılı Kanun madde 11,
12, 30. □İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik□□
Tahliye planı bulunmamaktadır. Dolayısıyla tahliye denemesi
yapılmamıştır.
1 Ay İD Tahliye planı hazırlığı ve denemesi talimatı verir. 2 5 10 Orta 1 3 2 Düşük 1 40 2 80 Orta 2 8 2 32 Düşük
2 Ay İGU Tahliye planı hazırlar ve deneme takvimi planlar.
4 Ay MALİ Tahliye planı takvime bağlı olarak uygulanır.
6 Ay PER Tahliye planını uygular.
20 1593 sayılı Kanun madde 179.
İlkyardım Yönetmeliği, 6331
sayılı Kanun madde 11, 12,
30.  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik
Sertifikalı ilk yardım personeli
bulunmamaktadır.
1 Ay İD İlk yardım ekibi oluşturma talimatı verir. 2 3 6 Düşük 1 2 1 Önemsiz 1 15 1 15 Önemsiz 2 5 2 20 Düşük
2 Ay İGU İlk yardım eğitimine katılacak personeli seçer.
4 Ay MALİ İlk yardım eğitimi alınacak kuruma personeli gönderir.
6 Ay PER İlgili personel eğitim ve ilk yardım belgesi alır.
o FAALİYET TEHLİKE 5×5 RİSK 3T RİSK KİNNEY RİSK HTEA RİSK
Risk – Resim N Bölüm Tanımı Acil Durum Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet Tanımı Hedef Olası Hata Etkisi (Risk) Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
21 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi A.D. R Malzeme eksikliğinde n ilk
yardımın yapılamama
Tüm Çalışanlar İlk yardım malzemeleri nin eksik olması Ölüm 4 5 20 Yüksek 3 2 4 Yüksek 3 40 2 240 Yüksek 4 7 3 84 Orta
22 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi A.D. R İlk yardım ekibinin belli olmaması Tüm Çalışanlar İlk yardım ekibi
olmadığında n ilk müdahalede geç
kalınması
Ölüm 4 3 12 Orta 2 2 3 Orta 3 40 2 240 Yüksek 4 5 5 100 Orta
23 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R.O. Malzeme güvenlik bilgi formlarının
bulunmama sı
Personel Malzeme ve kimyasalları n tehlikeleri farkında olmadan
çalışma
Ölüm 3 4 12 Orta 3 2 4 Yüksek 6 15 2 180 Orta 6 8 4 192 Yüksek
24 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Elektrik tesisatının tavandan dağıtılması Tüm Çalışanlar Tavandan dağıtılan elektrik
kablolarının sabitlenme mesi
Ölüm 4 5 20 Yüksek 3 3 5 Durdur 6 40 3 720 Durdur 6 8 6 288 Yüksek
25 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Kompre- sörün konumu İşletme Kompre- sörün işletmelerin ortasına konumlandır ılması Çoklu Ölüm 4 5 20 Yüksek 3 3 5 Durdur 3 100 3 900 Durdur 5 10 5 250 Yüksek
o DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET 5×5 ARTIK RİSK 3T ARTIK RİSK KİNNEY ARTIK RİSK HTEA ARTIK RİSK
DÖF – Resim N Kanuni Dayanak / Standartlar / Talimatlar Mevcut Durum Tamamlanma Süresi Hiyerarşik Önlem – Sorumlu Kodu Alınan Önlemler Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
21 6331 sayılı Kanun madde 11,
12, 30. □İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik□□
İlk yardım malzemelerinde sürekli eksilme olmaktadır. İD 1 5 5 Düşük 1 2 1 Önemsiz 0,5 40 1 20 Önemsiz 2 7 2 28 Düşük
İGU
4 Ay MALİ Eksilen malzeme düzenli aralıklarla yerine konur.
6 Ay PER Gereksiz malzeme kullanmama talimatı verilir.
22 1593 sayılı Kanun madde 179.
İlkyardım Yönetmeliği, 6331
sayılı Kanun madde 11, 12,
30.  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik
İlk yardım ekibi ve bu ekip için sertifikalı ilk yardım personeli bulunmamaktadır. 1 Ay İD İlk yardım ekibi oluşturma talimatı verir. 2 3 6 Düşük 1 2 1 Önemsiz 0,5 40 1 20 Önemsiz 2 5 2 20 Düşük
2 Ay İGU İlk yardım ekibini ve görev tanımlarını oluşturur.
4 Ay MALİ İlk yardım ekibi için gerekli ihtiyaçlar karşılanır.
6 Ay PER İlk yardım ekibi tüm çalışanlara duyurulur.
23 6331 sayılı Kanun madde 30□.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik□□
Kimyasalların MGBF’ları bulunmamaktadır.
MGBF temin edildiğinde sağlığa zararlı kimyasallar tespit edilmiştir.
1 Ay İD Kimyasalların zararları
araştırılması talimatı verir.
1 4 4 Düşük 1 2 1 Önemsiz 0,5 15 1 7,5 Önemsiz 3 8 2 48 Orta
2 Ay İGU Kimyasalların listesi ve MGBF’ları temin edilir.
4 Ay MALİ Kimyasallar için gerekli işaretlemeler yapılır.
6 Ay PER Kullanılan kimyasalların sağlığa zararları anlatılır.
24 3542 sayılı Kanun madde 3□.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği□□
Tavandan gelişi güzel sarkıtılmış,
sabitlenmemiş elektrik kabloları bulunmaktadır.
1 Ay İD Kablo tesisatının düzenlenmesi talimatı verir 1 5 5 Düşük 1 3 2 Düşük 0,2 40 0,5 4 Önemsiz 1 8 2 16 Düşük
2 Ay İGU Güvenli kablo sabitleme planlaması yapar.
4 Ay MALİ Kablo tesisatının planlamaya göre yaptırır.
6 Ay PER Bilgi verilir.
25 6331 sayılı Kanun madde 10,30. □İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği□□
Kompresör iki faklı işletme arasına elektrik panolarının yanına kapalı ortamda ve patlaması durumunda büyük zarar verecek konumdadır. 1 Ay İD Kompresörün yerinin değiştirilmesi talimatı verir 2 3 6 Düşük 2 2 3 Orta 3 15 2 90 Orta 2 4 4 32 Düşük
2 Ay İGU İşletme dışı kompresör konum planlaması yapar.
6 Ay MALİ Kompresörün yerini plana göre güvenli konumlandırır.
6 Ay PER Bilgi verilir.
İlginizi Çekebilir!  Boşluğu Doldur Hediyeleri Götür!..
o FAALİYET TEHLİKE 5×5 RİSK 3T RİSK KİNNEY RİSK HTEA RİSK
Risk – Resim N Bölüm Tanımı Acil Durum Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet Tanımı Hedef Olası Hata Etkisi (Risk) Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
26 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R.O. Basınçlı hava hortumlarını n patlaması, delinmesi Personel Basınçlı hortumların keskin, delici kısımlardan geçmesi Maddi Hasar 4 3 12 Orta 2 2 3 Orta 3 3 3 27 Düşük 3 4 5 60 Orta
27 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Makine ve ekipmanları n keskin ve sivri köşeleri Personel Makina ve ekipmanları n sivri ve keskin köselerinin olması Yaralanma 4 4 16 Yüksek 3 2 4 Yüksek 6 7 6 252 Yüksek 5 4 5 100 Orta
28 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Yıpranmış yük taşıma kafesleri Personel Aşınmış ve keskin kenarlarını olan Yük taşıma kafeslerinin kullanımı Yaralanma 4 3 12 Orta 2 2 3 Orta 3 7 6 126 Orta 4 5 6 120 Yüksek
29 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Kaçak akım rolesi bulunmayan elektrik panoları Personel Bazı elektrik panolarında kaçak akım rolesi bulunmama sı Ölüm 4 5 20 Yüksek 3 3 5 Durdur 6 40 3 720 Durdur 8 7 4 224 Yüksek
30 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R.O. Yalıtkan paspas bulunmayan elektrik panoları Personel Bazı elektrik panolarının önünde
yalıtkan paspas bulunmama sı
Ölüm 4 5 20 Yüksek 2 3 4 Yüksek 3 40 3 360 Yüksek 7 7 5 245 Yüksek
o DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET 5×5 ARTIK RİSK 3T ARTIK RİSK KİNNEY ARTIK RİSK HTEA ARTIK RİSK
DÖF – Resim N Kanuni Dayanak / Standartlar / Talimatlar Mevcut Durum Tamamlanma Süresi Hiyerarşik Önlem – Sorumlu Kodu Alınan Önlemler Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
26 6331 sayılı Kanun madde 10,30. □İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği□□
Merkezi kompresörden gelen basınçlı hava boruları işletme makinelerin sivri köşelerden geçmektedir. 1 Ay İD Kompresörün yerinin değiştirilmesi talimatı verir 2 3 6 Düşük 1 2 1 Önemsiz 1 3 1 3 Önemsiz 2 4 4 32 Düşük
2 Ay İGU Hava hortumlarının güvenli dağıtım planını hazırlar.
3 Ay MALİ Hava hortumlarını plana göre dağıtmını yaptırır.
3 Ay PER Havalı ekipman çalışması riskli bölgeler bildirilir.
27 4703 sayılı Kanun□Makina Emniyeti Yönetmeliği□□ Makinaların ve ekipmanların kullanma ve yıpranmaya bağlı
eskimiş, çapaklı ve keskin köşeleri bulunmaktadır.
1 Ay İD Keskin köşelerin tespit ve tamir talimatı verir. 1 4 4 Düşük 1 2 1 Önemsiz 1 7 2 14 Önemsiz 2 4 1 8 Önemsiz
2 Ay İGU Makinaların tamir, değişim onarım planlarını hazırlar.
6 Ay MALİ Tamir, değişim ve onarım planını uygular.
3 Ay PER Benzer durumları bildirmesi konusunda bilgilendirilir.
28 6331 sayılı Kanun madde 10,30. □İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği□□
İşletmenin her bölümünde yük taşıma amacıyla kullanılan aşınmış ve keskinleşmiş metal kafesler
bulunmaktadır.
1 Ay İD Keskin köşelerin tespit ve tamir talimatı verir. 1 3 3 Düşük 1 2 1 Önemsiz 0,5 7 2 7 Önemsiz 2 5 2 20 Düşük
2 Ay İGU Kafeslerin tamir, değişim onarım planlarını hazırlar.
3 Ay MALİ Tamir, değişim ve onarım planını uygular. KKD temini
3 Ay PER Gerekli durumlarda KKD kullanır. Bilgilendirilir.
29 3542 sayılı Kanun madde 3□.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği□□
Bazı elektrik panolarında kaçak akım rolesi bulunmamaktadır.
Bulunan panoların çalışıp çalışmadığı test edilmemiştir.
1 Ay İD Kaçak akım rolelerinin kontrolü talimatı verir. 2 5 10 Orta 1 3 2 Düşük 1 40 1 40 Düşük 2 7 2 28 Düşük
2 Ay İGU Eksik ve çalışmayan kaçak akım roleleri raporlar.
4 Ay MALİ Elektrik panoları değişimi, tamiri yaptırılır.
1 Ay PER Değişim yapılıncaya kadar uyarı bilgilendirmesi yapılır
30 6331 sayılı Kanun madde 10,30. □İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği□□
Bazı elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmamaktadır. 1 Ay İD Eksik yalıtkan paspasların temini talimatı verir. 2 5 10 Orta 1 3 2 Düşük 1 40 2 80 Orta 3 7 2 42 Orta
1 Ay İGU Yalıtkan paspas ihtiyacı ve boyutları tespit edilir.
1 Ay MALİ Yalıtkan paspaslar temin edilir.
1 Ay PER Yeri değiştirmeme talimatı verilir. Bilgilendirilir.
o FAALİYET TEHLİKE 5×5 RİSK 3T RİSK KİNNEY RİSK HTEA RİSK
Risk – Resim N Bölüm Tanımı Acil Durum Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet Tanımı Hedef Olası Hata Etkisi (Risk) Olasılık (1-5) Şiddet (1-5) Derece Önem Derecesi Kontrol Düzeyi (1-3) Şiddet (1-3) Derece (1-5) Önem Derecesi Olasılık (0,2-10) Şiddet (1-100) Sıklık (0,5-10) Derece Önem Derecesi Hata Olasılığı (1-10) Şiddet (1-10) Farkedilebilirlik (1-10) Derece Önem Derecesi
31 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi A.D. R Erişimi kısıtlanmış elektrik panoları Tüm Çalışanlar Elektrik panolarının önünde malzeme istiflenmesi ve ulaşımın engellenmes i Ölüm 4 5 20 Yüksek 2 3 4 Yüksek 6 40 2 480 Durdur 7 7 5 245 Yüksek
32 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Korumasız elektrik ve trafo panoları Personel Elektrik
trafo ve panolarının fiziki etkenlere ve erişime karşı korunmama sı
Ölüm 5 5 25 Durdur 3 3 5 Durdur 6 40 2 480 Durdur 5 7 3 105 Yüksek
33 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Toz ve sudan zarar gören elektrik panoları Personel Atölyelere giden elektrik panolarinin su ve tozdan zarar görmesi Ölüm 4 4 16 Yüksek 3 2 4 Yüksek 3 40 2 240 Yüksek 5 7 3 105 Yüksek
34 İşletme Geneli Ortamda çalışma yürütülmesi X R Düzensiz yapay
aydınlatma
Tüm Çalışanlar İşletme içi aydınlatman ın yetersiz
ve yapay olması
Maddi Hasar 3 2 6 Düşük 2 1 2 Düşük 3 3 3 27 Düşük 4 3 4 48 Orta
35 İşletme Geneli Ortamda bulunma X R.O. Örtülmemiş ve hasar görmüş tavan Tüm Çalışanlar Hasar görmüş tavandan küçük parça düşmesi, kablo
sarkması
Maddi Hasar 3 4 12 Orta 2 2 3 Orta 3 7 6 126 Orta 5 7 4 140 Yüksek

Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
1/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
2/36
İş Kazalarının Nedenleri!
3/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
4/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
6/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
7/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
8/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
9/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
10/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
11/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
12/36
1542 Kişinin Katili Kim?
13/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
14/36
İş Kazalarının Nedenleri
15/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
16/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
17/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
18/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
22/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
23/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
24/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
25/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
26/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
27/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
29/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
30/36
Neden Güvenlik Kültürü?
31/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
33/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
34/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
35/36
İş Güvenliği Kültürü
36/36

Sonuçlar

B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 1
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 2
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 3
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 4
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 6
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 7
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 8
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 9
20 29
Atık Yönetimi Yönetmeliği 10
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 11
25 24
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 12
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 13
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 14
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 15
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 16
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 17
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 18
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
16 33
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 20
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 22
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 23
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 24
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 25
25 24
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 26
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 27
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 28
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 30
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 31
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 32
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 33
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 34
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 35
22 27
İş Güvenliği Kültürü 36
19 30

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Stresle Mücadele
1/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
2/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
3/23
Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri 5
4/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
5/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
6/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
7/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
8/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
9/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
10/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
11/23
Mobbingle Mücadele
12/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
13/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
14/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
15/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
16/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
17/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
18/23
Mobbing Psikolojik Terör!
19/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
20/23
Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri 6
21/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
22/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
23/23

Sonuçlar

Stresle Mücadele 1
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 2
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 3
5 10
Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri 7 4
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 5
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 6
9 6
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 7
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 8
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 9
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 10
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 11
6 9
Mobbingle Mücadele 12
2 13
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 13
9 6
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 14
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 15
9 6
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 16
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 17
7 8
Doğum ve Ölüm İzinleri 18
4 11
Mobbing Psikolojik Terör! 19
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 20
6 9
Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri 8 21
7 8
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 22
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 23
6 9

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
1/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
2/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
3/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
4/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
5/11
Ramazanda iş Güvenliği
6/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
7/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
8/11
Neden Meslek Hastalığı?
9/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
10/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
11/11

Sonuçlar

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 1
3 12
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 2
8 7